livop.dk

Flodlampret: En fascinerende vanddyr i danske vandløb

Flodlampret (Lampetra fluviatilis) er en unik og interessant art, der findes primært i de jyske vandløb. Især i Vestjylland er den talrigt til stede. Selvom dens udbredelse i resten af landet er sandsynlig, findes der ikke en standardiseret metode til bestandsopgørelser.

Krav til levesteder

Flodlampretten lever som voksen individ i havet, hvor den enten ernærer sig som ådselsæder eller ved at suge sig fast på andre fisk og æde af dem. Dog kan bunddyr som orme også udgøre en del af dens fødegrundlag.

Efter 1-2 år i havet bliver flodlampretten kønsmoden og vandrer op i vandløbene for at gyde. Den foretrækker gydeområder med en stenet bund. Efter gydningen klækkes æggene efter en til to uger. Larverne bevæger sig med strømmen ned ad vandløbet, indtil de når et område med sandet eller siltet bund. Her graver de sig ned, så kun hovedet er synligt. Larverne lever af kiselalger og filtrerer organisk materiale fra vandet.

Flodlampretten er afhængig af en god biologisk vandløbskvalitet for at trives.

Vidste du…?

Flodlampretten tilhører dyregruppen rundmunde, som er kendetegnet ved at have en rund sugemund. Den har en åleagtig krop og kan blive omkring 30-32 cm lang.

Du kan læse mere om lampretten på fiskepleje.dk.

Sådan er arten beskyttet

Flodlampretten er beskyttet af Habitatdirektivets bilag II+V og Bern-konventionens liste III. Hvis du finder denne art i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Hvad kan hjælpe arten?

For at sikre en naturlig bestand af flodlampretten, er det vigtigt, at arten kan vandre frit mellem gydeområderne og opvækstområderne i vandsystemet. Fjernelse af spærringer på vandløbene vil hjælpe arten.

For at sikre en naturlig bestand af flodlampretten er det også vigtigt med rent vand i vandløbene og en god fysisk variation. Lavvandede grusområder med frisk strøm og mere roligt flydende dybe partier er ideelle. I ådale med åbent lys bør der være tilstedeværelse af forskellige vandplanter året rundt for at skabe et godt levested for flodlampretten.

Hvis disse gode forhold ikke er til stede, kan man gennem en mere skånsom vedligeholdelse eller egentlig restaurering genskabe disse forhold.

Alt du skal vide om Flodlampret

Flodlampret er en fascinerende skabning, der findes primært i de jyske vandløb, især i Vestjylland. Selvom dens udbredelse også omfatter resten af landet, mangler der en standardiseret metode til at tælle bestanden. I denne artikel vil vi udforske dybet af Flodlamprets liv og give dig nogle sjove fakta om dette unikke dyr.

Lidt baggrundsinformation

Flodlampret, også kendt som Lampetra fluviatilis, er en del af dyregruppen rundmunde. Det er kendetegnet ved dens runde sugemund, hvilket er en unik egenskab blandt dyr. Lampretten har en åleagtig krop og kan vokse op til 30-32 cm i længden.

Livet i havet

Som voksen lever Flodlampret i havet og fungerer som ådselsæder eller suger sig fast på andre fisk og æder af dem. Dog kan bunddyr som orme også udgøre en del af dens fødegrundlag. Efter at have tilbragt 1-2 år i havet bliver Flodlampretten kønsmoden og begiver sig op i vandløbene for at gyde. Den finder gydeområder på stenbund.

Larvernes rejse

Ca. en til to uger efter gydningen klækkes Flodlamprettens æg. Larverne bevæger sig med strømmen ned af vandløbet, indtil de når et område med sandet eller siltet bund, hvor de graver sig ned og kun lader hovedet være synligt. Larverne filtrerer kiselalger og andet organisk materiale fra vandet og lever af det.

Beskyttelse og bevarelse

Flodlampretten er afhængig af god biologisk vandløbskvalitet for at overleve. For at beskytte og bevare arten er det vigtigt at sikre, at den kan vandre frit i vandsystemet mellem gyde- og opvækstområder. Fjernelse af spærringer på vandløbene hjælper også dette unikke dyr.

En sikring af en naturlig bestand af Flodlampret indebærer også rent vand i vandløbene og en god fysisk variation med lavvandede grusområder og mere rolige, dybe partier. Tilstedeværelsen af forskellige vandplanter året rundt er også vigtig for at skabe gode levesteder for Flodlampret.

Sjove fakta

  1. Flodlampretten har en sugemund, der ligner et lille vakuum.
  2. Den kan suge sig fast på andre fisk og æde af dem.
  3. Flodlampretten kan finde sin vej op ad vandfald og overvinde andre forhindringer.
  4. Dette unikke dyr har eksisteret i mere end 350 millioner år.

Flodlampretten er en fantastisk skabning, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse. Lad os arbejde sammen for at sikre dens overlevelse i vores vandløb.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor finder man hovedsagelig Flodlampretten i Danmark?

Flodlampretten findes hovedsagelig i de jyske vandløb, og især i Vestjylland forekommer den talrigt. Den er sandsynligvis også udbredt i resten af landet.

Hvordan lever Flodlampretten som voksen individ i havet?

Flodlampretten lever som voksen individ i havet enten som ådselsæder eller ved at suge sig fast på andre fisk og æde af dem. Den kan også ernære sig af bunddyr som orme.

Hvad spiser Flodlampretten som larve?

Som larve lever Flodlampretten af kiselalger og andet organisk materiale, som den filtrerer fra vandet.

Hvornår bliver Flodlampretten kønsmoden?

Flodlampretten bliver kønsmoden efter at have været i havet i 1-2 år.

Hvor gyder Flodlampretten?

Flodlampretten gyder på stenet bund.

Hvad sker der efter Flodlampretten har gydt?

En til to uger efter gydningen klækkes æggene, og larverne bevæger sig med strømmen ned ad vandløbet, indtil de når et område med sandet eller siltet bund. Her graver de sig ned, så kun hovedet er synligt.

Hvad er Flodlamprettens længde?

En voksen Flodlampret bliver ca. 30-32 cm lang.

Hvilken gruppe af dyr tilhører Flodlampretten?

Flodlampretten tilhører dyregruppen rundmunde, der kendetegnes ved blandt andet at have en rund sugemund.

Hvordan kan man hjælpe Flodlampretten?

For at hjælpe med at sikre en naturlig bestand af Flodlampret, er det vigtigt, at arten kan vandre frit i vandsystemet mellem gyde- og opvækstområderne. Det kan hjælpe arten, hvis eventuelle spærringer på vandløbene fjernes. Desuden er rent vand i vandløbene og en god fysisk variation med lavvandede grusområder og mere roligt flydende dybe partier vigtige forhold for arten. I ådale med åbent lys bør der være tilstedeværelse af forskellige vandplanter hele året for at skabe et godt levested for Flodlampretten.

Hvordan kan man genskabe gode forhold for Flodlampretten, hvis de ikke er til stede?

Hvis de gode forhold for Flodlampretten ikke er til stede, kan man gennem en mere skånsom vedligeholdelse eller egentlig restaurering af vandløbet genskabe disse forhold.

Andre populære artikler: Sandterne: En truet fugleart i DanmarkKvalkved: En vidt udbredt busk i DanmarkStor gyvelkvæler: En sjælden plante med røde blomsterBechsteins Flagermus: En sjælden og fascinerende artStor kærguldsmed: En sjælden guldsmed i DanmarkStor gøgeurt: Danmarks største orkidéRederod: En sjælden og fascinerende orkidé i dansk naturHylde-gøgeurt – en sjælden og kraftig orkidéGrønbroget tudse: En fascinerende dansk paddeDådyr: En Mellemstor Hjort med Unikke EgenskaberStorblomstret hjerteranke: En smuk og klatrende planteKnarand: En Guide til denne Fascinerende AndStribet koralmalle: En fascinerende havfiskStor vandsalamander: En guide til Danmarks fascinerende padderAsiatisk strandkrabbe: En invasiv art, der truer det marine økosystemÅkande Kærguldsmed: En sjælden og unik guldsmed i DanmarkStor hornugle – en genindvandret art i DanmarkLille Kålsommerfugl: En Guide til Danmarks Smukke SommerfuglSvampe: En nærmere slægtning til dyr end planterKirkeuglen: Danmarks mindste ugle