livop.dk

Rynket rose – hyben

Rynket rose, også kendt som hyben (Rosa rugosa), er en busk, der stammer oprindeligt fra det nordøstlige Asien. I 1800-tallet blev den indført til Danmark som en prydplante, og den blev første gang observeret forvildet i den danske natur i 1875. I dag er rynket rose meget almindelig i Danmark og findes i alle dele af landet, hvor den kan dække store arealer. Den har især invaderet mange strande og kystområder og er vidt udbredt.

Udseende

Rynket rose tilhører rosenfamilien (Rosaceae) og er bedst kendt for sine store saftige, røde eller orangerøde hyben, der er fladtrykt kugleformede og 2-3 cm i diameter. Planten kan blive 0,5-1,5 m høj afhængig af jordtype, men i klitterne bliver den sjældent mere end 0,5 m høj.

Blomsten er groft rynket, og dens fem kronblade er oftest mørk pink eller rosa, men kan også være hvide. Blomsterne dufter kraftigt af roser og kan lugtes flere meter væk i stille vejr. Selve blomsterne er 6-10 cm i diameter og blomstrer i juni-juli.

Småbladene er groft rynkede, brede og mere græsgrønne end hos andre rosenarter. Oversiden er glat og skinnende grøn, mens undersiden er klæbrig og tæthåret. I efteråret skifter bladene farve og bliver gule, orange og røde. Rynket rose er en stærkt grenet busk med lange rod-udløbere. Stænglerne er meget tæt besat med cm-lange, lige, korthårede og lyst brune torne. En enkelt plante kan dække store arealer – op til 100 m2.

Forvekslingsmuligheder

Rynket rose kaldes ofte Klitrose, men dette navn er uheldigt, da en anden naturligt hjemmehørende rosenart allerede hedder Klitrose (Rosa pimpinellifolia) – denne har små, ca. 1 cm, sorte, kuglerunde hyben og hvide blomster. Rynket rose kan også forveksles med Hunderose (Rosa canina), men denne arts hyben er aflange og slankhalsede modsat rynket roses mere runde, fladtrykte hyben. Særlige kendetegn for Hunderose er ligeledes de brede, kraftige barktorne med nedadbøjet spids.

Formering

Rynket rose formerer sig både med frø og rodskud. Skud fra roden gør, at en enkelt plante kan brede sig over store områder. Frøene kan spredes af dyr og mennesker eller flyde på vand. De tåler saltvand og kan derfor sprede sig til småøer, holme og strande i hele landet. Fugle holder meget af hyben fra rynket rose, og de kan sprede planten, både når de spiser hyben og drysser med frøene, og når frøene har været en tur igennem fuglenes mave.

Voksested

Rynket rose trives i mange forskellige miljøer. Planten tåler salt, tørke, hård frost og stærk vind og spreder sig især på sandede jorder som sandstrande, klitter, strandenge og strandoverdrev. Den findes også i sommerhusområder, ved vildtremisser, i levende hegn og langs veje.

Forbud mod handel med Rynket rose

Fra og med den 1. januar 2022 er enhver handel med rynket rose forbudt i Danmark. Det er også forbudt at udveksle planterne. Eksisterende planter må dog gerne blive stående, hvis man sørger for, at de ikke kan sprede sig yderligere.

Rynket rose – hyben

Hvis du nogensinde har besøgt en dansk strand, er der gode chancer for, at du har stødt på den udbredte plantearter kendt som rynket rose – hyben. Med sine store, saftige hyben og duftende blomster er denne busk en smuk tilføjelse til vores naturlandskab. I denne artikel vil vi udforske nærmere på denne fascinerende plante og dens indflydelse i Danmark.

Udbredelse

Rynket rose stammer oprindeligt fra det nordøstlige Asien og blev introduceret til Danmark som en prydplante i det 19. århundrede. Den første gang, den blev observeret forvildet i den danske natur, var i 1875. Siden da er rynket rose blevet meget almindelig i Danmark og kendes i alle dele af landet, hvor den dækker store arealer. Den har endda invaderet mange af vores strande og kystområder og er nu vidt udbredt der.

Udseende

Rynket rose tilhører rosenfamilien og er bedst kendt for sine store, fladtrykte kugleformede hyben, som kan være røde eller orangerøde og have en diameter på 2-3 cm. Planten kan blive mellem 0,5-1,5 m høj afhængigt af jordtypen, men i klitterne bliver den sjældent mere end 0,5 m høj. Blomsterne på rynket rose er groft rynkede og har fem kronblade, der oftest er mørk pink eller rosa, men de kan også være hvide. Blomsterne dufter kraftigt af roser og kan lugtes flere meter væk i stille vejr. De har en diameter på 6-10 cm og blomstrer i juni-juli.

Småbladene på rynket rose er groft rynkede, brede og mere græsgrønne end hos andre rosenarter. Oversiden af bladene er glat og skinnende grøn, mens undersiden er klæbrig og tæthåret. Bladene skifter farve om efteråret og bliver gule, orange og røde. Rynket rose er en stærkt grenet busk med lange rod-udløbere. Stænglerne er tæt besat med cm-lange, lige, korthårede og lyst brune torne. En enkelt plante kan dække store arealer – op til 100 m2.

Forvekslingsmuligheder

Rynket rose kaldes ofte klitrose, men dette navn er uheldigt, da der allerede findes en anden rosenart kendt som klitrose (Rosa pimpinellifolia). Klitrose har små, sorte, kuglerunde hyben og hvide blomster. En anden rosenart, rynket rose ofte forveksles med, er hunderose (Rosa canina). Hunderosens hyben er aflange og slankhalsede og adskiller sig dermed fra rynket roses mere runde, fladtrykte hyben. Hunderose har også kraftige barktorne med nedadbøjet spids.

Formering

Rynket rose formerer sig både med frø og med rodskud. Rodskuddene gør, at en enkelt plante kan brede sig over store områder. Frøene kan spredes af dyr, mennesker eller flyde på vandet. De tåler saltvand og kan derfor sprede sig til småøer, holme og strande over hele landet. Fugle spiser gerne hyben fra rynket rose og kan sprede planten ved at sidde og drysse frøene. Fugle kan også sprede frøene efter at have passeret dem gennem deres fordøjelsessystem.

Voksesteder

Rynket rose kan findes næsten overalt i Danmark. Planten tåler salt, tørke, hård frost og stærk vind og spreder sig især på sandede jorder såsom sandstrand, klitter, strandenge, og strandoverdrev. Du kan også finde rynket rose i sommerhusområder, ved vildtremisser, i levende hegn og langs veje.

Forbud mod handel med rynket rose

Fra og med 1. januar 2022 er enhver handel med rynket rose forbudt i Danmark. Det er også forbudt at udveksle planterne. Eksisterende planter må dog gerne blive stående, hvis man sørger for at forhindre spredning af planten.

Rynket rose – hyben er en smuk og udbredt plante i Danmark. Med dens store hyben og duftende blomster er den en populær attraktion i vores naturlandskab. Vi må dog huske på at beskytte vores naturlige flora og fauna ved at forhindre spredning af denne invasive plante.

Omend dens udbredelse kan være problematisk, er rynket rose – hyben stadig en imponerende og smuk plante. Næste gang du støder på denne busk, kan du imponere dine venner med disse sjove fakta om rynket rose – hyben i Danmark!

Danske dyr, der minder om Rynket Rose – Hyben

Rynket Rose – Hyben (Rosa rugosa) er en velkendt art, der er blevet indført som prydplante i Danmark. Denne artikel præsenterer andre danske dyr, der deler nogle af de karakteristika og udbredelse med Rynket Rose – Hyben.

Hvad er Rynket Rose – Hyben?

Rynket Rose – Hyben er en flerårig plante, der tilhører rosenfamilien (Rosaceae). Den er kendt for sine store saftige hyben, der er fladtrykte og røde eller orangerøde. Planten kan blive op til 1,5 meter høj og er særligt almindelig på danske strande og kystområder.

Udseende og Udbredelse

Rynket Rose – Hyben er kendt for sine groft rynkede blade, der er brede og græsgrønne. Blomsterne er mørk pink eller rosa og dufter kraftigt af roser. Planten er en stærkt grenet busk med lange rod-udløbere. Den dækker store arealer og kan findes i hele Danmark, især på sandede jorder som sandstrande, klitter, strandenge og strandoverdrev.

Rynket Rose – Hyben blev først observeret i den danske natur i 1875 og er siden blevet en almindelig plante i landet. I de seneste årtier har den spredt sig til mange strande og kystområder.

Forvekslingsmuligheder

Rynket Rose – Hyben bliver ofte forvekslet med Klitrose (Rosa pimpinellifolia) og Hunderose (Rosa canina). Klitrose har små sorte hyben og hvide blomster, mens Hunderose har aflange og slankhalsede hyben. Begge disse arter adskiller sig i form og farve fra Rynket Rose – Hyben.

Danske dyr, der minder om Rynket Rose – Hyben

1. Klitrose (Rosa pimpinellifolia)

Klitrose er en naturligt hjemmehørende rosenart i Danmark. Den har små sorte hyben og hvide blomster. Klitrose kan findes i naturen og kaldes også for vild rose.

2. Hunderose (Rosa canina)

Hunderose er en anden rosenart, der findes i Danmark. Den har aflange og slankhalsede hyben, der adskiller sig i form fra Rynket Rose – Hyben. Hunderose er kendt for sine kraftige barktorne med nedadbøjet spids og forekommer i naturen.

Formering og Spredning

Rynket Rose – Hyben formerer sig både med frø og rodskud. Planten kan sprede sig over store områder på grund af dens rodskud. Frøene kan spredes af dyr og mennesker eller flyde på vand. Fugle er særligt glade for hyben fra Rynket Rose – Hyben og kan sprede planten ved at spise hyben og derefter sprede frøene.

Forbud mod handel med Rynket Rose – Hyben

Det er vigtigt at bemærke, at fra og med den 1. januar 2022 er det forbudt at handle med Rynket Rose – Hyben eller udveksle planterne i Danmark. Eksisterende planter kan fortsætte med at vokse, men det er vigtigt at forhindre spredning til nye områder.

Der er mange danske dyr, der ligner Rynket Rose – Hyben i visse karakteristika og deres udbredelse. Det er spændende at opdage de forskellige arter og deres naturlige habitat i Danmark.

Andre populære artikler: Ene – Et karakteristisk nåletræ med stor udbredelseGlansbladet hæg: En introduktion til denne nordamerikanske planteSalep-gøgeurt: En sjælden orkidé i DanmarkGuide til brushane: Udbredelse, levevis og beskyttelseTroldand: En karakteristisk vandfugl i DanmarkVildsvin: Et fascinerende dyr i den danske naturStilk-månerude: En sjælden og smuk bregneDen Hemmelighedsfulde SkovsneppeSelje pil: En omfattende guide til denne danske pileartStalling: En Stålgrå LaksefiskSlåen: En omfattende guide til denne danske dyreartRødrygget tornskade: En fascinerende fuglMajsild: En Stimefisk med Unikke EgenskaberHvidtjørn: En guide til denne smukke og nyttige planteBredøret flagermus: En sjælden og fascinerende artGrøn buxbaumia: En sjælden skovart i DanmarkGuide til brushane: Udbredelse, levevis og beskyttelseKoralrod: En sjælden og fascinerende orkidé i DanmarkFugle i Danmark: En guide til de forskellige arterGravand: En fascinerende fugl i Danmark