livop.dk

Sort svane: en smuk og mystisk fugl

Sort svane, også kendt som Cygnus atratus, er en fascinerende fugl med sin naturlige udbredelse i Australien. Den er dog blevet indført til Europa som prydfugl og kan nu findes i Danmark. De fleste sorte svaner i landet er efterkommere af undslupne fugle fra zoologiske haver, dyreparker eller private prydfugleholdere. Nogle af de sorte svaner, der ses i den danske natur, kommer muligvis fra Holland, hvor der er etableret en vild bestand på omkring 70 par i år 2000. Sorte svaner yngler også i Tyskland og England, men har indtil videre ikke haft succes med at yngle i Danmark.

Udseende

Sort svane er en stor fugl med en størrelse på op til 1,4 m. Vingefanget kan blive op til 2 m, og den vejer op til 6 kg. Fjerdragten er primært sort, men har hvide fjer i enderne af vingerne, som normalt kun kan ses, når fuglen hviler eller flyver. Næbbet er rødt med et hvidt tværbånd nær spidsen. Sort svane kan ikke forveksles med andre svanearter på grund af sin sorte fjerdragt.

Levevis og yngletid

Sort svane bliver kønsmoden i en alder af 3-4 år. Parrings- og yngletiden strækker sig fra februar til august, hvor hunnen lægger ca. 4-10 æg. Begge forældre deltager i udrugningen af æggene, som tager mellem 35 og 45 dage. I yngletiden er hannen meget aggressiv. Begge forældre passer ungerne i 6 måneder, indtil de er flyveklare. Reden er lavet af plantemateriale og har en diameter på mellem 1-1,5 m og en højde på op til 1 m. Reden placeres normalt på små holme eller på lavt vand. Reden genbruges, repareres eller genopbygges hvert år. Sorte svaner har ofte den samme mage gennem hele livet og kan leve op til ca. 10 år.

Føde

Sort svane lever primært af planter, andemad og græs. Den finder sin føde i vandmiljøer og på land.

Jagttid og regulering

I øjeblikket er der ingen jagttid på sorte svaner, og de reguleres ikke i Danmark. Sort svane er ikke omfattet af Bekendtgørelsen om vildtskader og kan derfor ikke reguleres som skadevoldende vildt. Hvis der er behov for at regulere sorte svaner, kan der søges tilladelse hos Miljøstyrelsen.

Vidste du…?

Sort svane er den eneste svaneart, der er sort. Der findes dog mange forskellige hvide svanearter.

Læs mere om sort svane på Animal Diversity Web (engelsk).

Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Sort svane er en imponerende og mystisk fugl, der tilføjer en unik skønhed til naturen. Med sin sorte fjerdragt og røde næb er den en fryd for øjet. Hvis du er heldig, kan du spotte en sort svane ved en sø eller en flod i Danmark. Nyd synet af denne sjældne fugl og vær med til at bevare dens levesteder og trivsel.

Sort svane – en fascinerende sortfjerret skønhed

Sort svane, også kendt som Cygnus atratus, er en smuk vandfugl med naturligt habitat i Australien. Den er dog blevet indført som prydfugl i Europa, herunder Danmark. De fleste sorte svaner, man ser i Danmark, er efterkommere af undslupne fugle fra zoologiske haver, dyreparker eller private samlinger af prydfugle. Der er også en vild bestand i Holland, som har spredt sig til Danmark. Denne bestand talte ca. 70 par i år 2000. Den sorte svane yngler også i Tyskland og England. Forsøg på yngling i Danmark er også blevet gjort, men uden succes, da æggene blev fjernet.

Udseende

Sort svane er en stor fugl med en imponerende størrelse på op til 1,4 meter. Den har et vingefang på op til 2 meter og vejer op til 6 kg. Fjerdragten består primært af sort, men vingerne har hvide fjer i enderne, som kun er synlige, når fuglen hviler eller flyver. Næbbet er rødt med et hvidt tværbånd nær spidsen.

Jagttid og regulering

I øjeblikket er sort svane ikke reguleret i Danmark, hvilket betyder, at den ikke må jages. Den er heller ikke omfattet af Bekendtgørelsen om vildtskader, og kan derfor heller ikke reguleres som skadevoldende vildt. Der kan dog søges tilladelse hos Miljøstyrelsen til at regulere den.

Dette betyder, at hverken voksne svaner, æg eller reder må reguleres eller uskadeliggøres.

Vidste du…?

Vidste du, at sort svane er den eneste svaneart, der er helt sort? Der findes derimod flere hvide svanearter.

Føde

Sort svane ernærer sig primært af planter, andemad og græs.

Levevis

Sort svane bliver kønsmoden i alderen 3-4 år. Parrings- og yngletiden varer fra februar til august, hvor hunnen lægger omkring 4-10 æg. Begge forældre deltager i udrugningen af æggene, som tager mellem 35 og 45 dage. Hannen kan være meget aggressiv under yngletiden. Begge forældre passer ungerne i 6 måneder, indtil de er flyveklare. Reden er lavet af plantemateriale og er mellem 1-1,5 meter i diameter og op til 1 meter høj. Den placeres på små holme eller lavt vand. Reden bliver genbrugt, repareret eller genopbygget hvert år. Sorte svaner har ofte den samme mage gennem hele livet og kan leve op til 10 år.

Læs mere om sort svane på Animal Diversity Web (på engelsk).

Indberet dine observationer af sort svane og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Danmarks Sorte Svaner – En Spændende Prydfugl med Australiensk Oprindelse

Sort svane (Cygnus atratus) er en fascinerende fugl med sin naturlige udbredelse i Australien. I Danmark er de fleste sorte svaner efterkommere af undslupne fugle fra zoologiske haver, dyreparker eller private prydfugleholdere. En del af de sorte svaner, der kan ses i den danske natur, kommer sandsynligvis fra Holland, hvor en vild bestand har etableret sig. Den sorte svane har også formået at yngle i Tyskland og England. I Danmark er arten almindelig og observeret på mindst 76 forskellige lokaliteter.

Udseende

Sort svane er en stor fugl, der kan måle op til 1,4 m i størrelse. Den har en vingefang på op til 2 m og vejer op til 6 kg. Fjerdragten er primært sort, men har hvide fjer på enderne af vingerne, som normalt kun er synlige, når fuglen hviler eller flyver. Næbbet er rødt med et hvidt tværbånd nær spidsen.

Forvekslingsmuligheder

Sort svane kan ikke forveksles med andre svanearter på grund af dens sorte fjerdragt.

Jagttid og regulering

Der er i øjeblikket ingen regulering af sort svane (Cygnus atratus) i Danmark. Der er ikke fastsat jagttid, hvilket betyder, at den ikke må jages. Sort svane er heller ikke omfattet af Bekendtgørelsen om vildtskader og kan derfor ikke reguleres som skadevoldende vildt. Der kan dog søges tilladelse hos Miljøstyrelsen til at regulere sort svane, hvis nødvendigt. Voksne svaner, æg eller reder må dog ikke reguleres eller uskadeliggøres uden tilladelse.

Føde

Sort svane lever primært af planter, andemad og græs.

Levevis

Sort svane bliver kønsmoden i en alder af 3-4 år. Parrings- og yngletiden strækker sig fra februar til august, hvor hunnen lægger ca. 4-10 æg. Begge forældre deltager i udrugningen af æggene, som tager mellem 35 til 45 dage. I yngletiden kan hannen være meget aggressiv. Begge forældre passer ungerne i 6 måneder indtil de er flyveklare. Reden, som er lavet af plantemateriale, er mellem 1-1,5 m i diameter og op til 1 m høj. Den placeres normalt på små holme eller i lavt vand. Reden bliver genbrugt, repareret eller genopbygget hvert år.

Sorte svaner har ofte den samme partner gennem hele livet, og en sort svane kan blive omkring 10 år gammel.

Vidste du…? Sort svane (Cygnus atratus) er den eneste svaneart, der er sort. Der findes dog flere hvide svanearter.

Læs mere om sort svane på Animal Diversity Web (engelsk) eller indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor finder man den sorte svane naturligt?

Den sorte svane har sin naturlige udbredelse i Australien.

Hvordan er fuglens udseende?

Sort svane er en stor fugl på op til 1,4 m i størrelse og dens vingefang kan blive op til 2 m. Fjerdragten er primært sort med hvide fjer i enderne af vingerne, som oftest kun kan ses, når fuglen hviler eller flyver. Næbbet er rødt med et hvidt tværbånd nær spidsen.

Hvad er forskellen på sort svane og andre svanearter?

Sort svane kan ikke forveksles med andre svanearter på grund af dens sorte fjerdragt.

Er der jagttid på sort svane i Danmark?

Nej, sort svane reguleres ikke i øjeblikket i Danmark. Der er ikke fastsat jagttid på sort svane, og den må derfor ikke jages.

Hvad er sort svaens føde?

Sort svane lever af planter, andemad og græs.

Hvornår bliver sort svane kønsmoden?

Sort svane bliver kønsmoden i 3-4 års alderen.

Hvornår finder parring og yngling sted?

Sort svane parrer sig og yngler fra februar til august.

Hvor mange æg lægger hunnen under yngletiden?

Hunnen lægger ca. 4-10 æg under yngletiden.

Hvor lang tid tager det at ruge æggene ud?

Det tager mellem 35 til 45 dage at ruge æggene ud.

Hvor lang tid passer begge forældre ungerne?

Begge forældre passer ungerne i 6 måneder indtil de er flyveklare.

Andre populære artikler: Kæmpepileurt: En invasiv art, der kræver bekæmpelseKnopsvane: En omfattende guide til Danmarks majestætiske fuglØrredPibeanden – En Mellemstor SvømmeandHvinand: En karakteristisk fugl med en unik hovedformBjerganden: En Mellemstor DykandRingduen – Den mest almindelige due i DanmarkRødøret, guløret og cumberland terrapinSortspætte – En fascinerende fugl i DanmarkGul stenbræk: En truet plante i Midt- og NordjyllandAurora – En karakteristisk sommerfugl i den danske naturSortstrubet lom: En guide til denne fascinerende fuglBlåbær: En Guide til Dette Lille DværgbuskdyrGalizisk sumpkrebs: En invasiv art, der truer den hjemmehørende flodkrebsHvidfinnet ferskvandsulk: En truet art i DanmarkToppet skallesluger: En guide til denne fascinerende fuglSpættet sæl – Danmarks mest almindelige sælartRød glente – en majestætisk fugl vender tilbage til DanmarkLomvie: En Fascinerende HavfuglSydflagermus: En Almindeligt Forekommende Art i Danmark