livop.dk

Husskade: En let genkendelig og alsidig fugl

Husskaden (Pica pica) er en fugl, der er let at genkende med sin lange hale og sort/hvide fjerdragt. Den har sorte fjer på vingerne og halen, der har en grønlig og violet metalglans. Med en vingefang på 52-60 cm og en vægt på 200-250 g er han og hun ens i udseendet.

Udbredelse

Husskaden forekommer i det meste af Europa, Nordvestafrika og en stor del af Asien. I Danmark er den en almindelig yngle- og standfugl, men der findes også få trækkende fugle. Bestandstætheden er lavest i det sydlige Danmark, især på Lolland-Falster. Husskaden er knyttet til det åbne land, parker og bebyggelse, hvor der samtidig findes høje træer.

Arten er god til at tilpasse sig bymiljøet, og de tætteste bestande findes i de større byer, især hovedstadsområdet. Dette skyldes de gode fødemuligheder og beskyttelsen mod rovfugle som f.eks. duehøg.

Levevis

De ynglende husskader danner par hele året og bygger en stor rede i et højt træ. Uden for ynglesæsonen ses skaderne ofte i par eller i små grupper, der bliver flere henover vinteren, når de søger føde sammen. Om natten kan de samle sig til store kollektive overnatninger i tætte krat.

Husskaden er nærmest altædende og lever af insekter, snegle, orme, fugleæg og -unger, småpattedyr, ådsler, frugter, frø, agern, korn og andre planteemner.

Vidste du…?

De ikke ynglende husskader lever i yngletiden ofte en floktilværelse. Men hvis en skade fra et godt territorium forsvinder, og der opstår en ledig plads, samles en større gruppe husskader med de fugle, der allerede er parret, til de såkaldte skadebryllupper. Ved dette skadegilde konkurrerer de om den ledige plads i territoriet ved at jage hinanden, vippe med halen og afgive hæse kaldelyde.

Sådan er husskaden beskyttet

Husskaden er fredet uden for jagttiden. Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Husskade – Et velkendt og fascinerende dyr

Den danske fauna er fyldt med forskellige dyrearter, og en af de mest almindelige fugle i landet er husskaden. Denne sort/hvide fugl bliver let genkendt med sin lange hale og karakteristiske fjerdragt. I dette indlæg vil vi kigge nærmere på husskaden og dele nogle spændende fun facts om denne fugl.

Udseende

En husskade, også kendt som Pica pica, er en mellemstor fugl, der vejer omkring 200-250 g. Den har en vingefang på mellem 52-60 cm. Den sorte og hvide fjerdragt gør den let at spotte, og dens vinger og hale har en smuk grønlig og violet metalglans. Det er en ensartet fugl, og der er ingen synlige forskelle mellem hanner og hunner.

Udbredelse

Husskaden findes i store dele af Europa, Nordvestafrika og store dele af Asien. I Danmark er den en almindelig yngle- og standfugl, især i det åbne land, parker og bebyggelse med høje træer. Mens husskaden er knyttet til det åbne land, har den også vist sig at tilpasse sig godt til bymiljøet. Det er derfor, man ofte ser større bestande af husskader i de større byer, især i hovedstadsområdet. De tætte bestande i byerne skyldes, at der er masser af føde og beskyttelse mod rovfugle, som f.eks. duehøgen.

Levevis

Husskader danner par hele året rundt og bygger store reder i høje træer. Uden for ynglesæsonen ses husskaderne ofte i små grupper, der bliver mere talrige henover vinteren, når de søger føde sammen. Om natten samler de sig ofte i store kollektive overnatninger i tætte krat. Husskader er altædende og spiser alt fra insekter, snegle, orme, fugleæg og -unger, småpattedyr, ådsler, frugter, frø, agern, korn og andre planter.

Vidste du…?

De ikke ynglende husskader lever ofte som en gruppe i yngletiden. Men hvis en skade fra et godt territorium forsvinder, og der opstår en ledig plads, samles en større gruppe husskader med de fugle, der allerede har parret sig, til de såkaldte skadebryllupper. Ved dette skadegilde konkurrerer de om den ledige plads ved at jage hinanden og lave karakteristiske hæse kaldelyde.

Den danske natur og husskader

I Danmark er husskaden en fredet fugl uden for jagttiden. Det betyder, at den er beskyttet og ikke må jages eller forstyrres. Det er vigtigt at respektere denne beskyttelse og lade husskader og andre vilde dyr leve i fred i naturen.

Har du set en husskade eller en anden spændende fugl i den danske natur? Du kan indberette dine fund på artsportalen for at hjælpe med at monitorere og beskytte vores dyreliv.

Så næste gang du ser en husskade i det åbne land eller i din lokale park, kan du huske alle disse spændende fakta om denne imponerende fugl.

Danske dyr der ligner Husskade

Husskaden er en karakteristisk fuglearter med sin lange hale og sin sorte og hvide fjerdragt. Du kan kende husskaden på de sorte fjer på vingerne og halen, der har en grønlig og violet metalglans. Den har en vingefang på 52-60 cm og vejer mellem 200-250 g. Hannen og hunnen ligner hinanden.

Udbredelse

Husskader findes i store dele af Europa, Nordvestafrika og Asien. I Danmark er husskaden en almindelig yngle- og standfugl, men der ses også nogle få trækkende fugle. Husskaden foretrækker åbent land, parker og områder med høje træer. Den tilpasser sig godt til bymiljøet, og de tætteste bestande findes derfor i større byer, især i hovedstadsområdet.

Levevis

Husskader danner par hele året og bygger en stor rede i et højt træ under ynglesæsonen. Uden for ynglesæsonen ses husskader ofte i par eller mindre grupper, der bliver større om vinteren, når de søger efter føde sammen. Om natten kan husskader samles i store kollektive sovepladser i tætte krat.

Husskader er næsten altædende og spiser insekter, snegle, orme, fugleæg og -unger, små pattedyr, ådsler, frugter, frø, agern, korn og andre plantematerialer.

Lignende arter

Der er flere danske fuglearter, der ligner husskaden i udseende eller adfærd:

  • Allike: Alliken er en sort- og hvidfuglet med en karakteristisk lang hale, der minder om husskaden.
  • Skade: Skaden ligner husskaden meget, både i udseende og adfærd. Den har også en sort/hvid fjerdragt og er næsten altædende.
  • Elster: Elsteren har sort og hvid fjerdragt ligesom husskaden, men adskiller sig ved at have et mere farverigt fjerkrave og en kortere hale.

Disse arter kan ofte ses i nærheden af husskader, og det kan være svært at skelne dem fra hinanden på afstand. De har lignende levevis og ernæringsvaner.

Beskyttelse af husskaden

Husskaden er fredet uden for jagttiden i Danmark. Det betyder, at man ikke må skyde eller forstyrre dem. Det er vigtigt at respektere deres levesteder og bevare naturmiljøer, hvor de kan finde mad og bygge reder.

Har du set en husskade eller en anden fugleart, kan du indberette dine observationer på Artsportalen, så forskere og ornitologer kan følge med i bestandsudviklingen.

Vidste du at… De ikke ynglende husskader danner flokke i yngletiden? Hvis en husskade forsvinder fra et godt territorium, samles en større gruppe husskader med allerede parrede fugle til de såkaldte skadebryllupper. Her konkurrerer fuglene om den ledige plads i territoriet ved at jage hinanden, vifte med halen og afgive karakteristiske lyde.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan genkender man en husskade?

En husskade kan genkendes på sin lange hale og sorte/hvide fjerdragt. Den har sorte fjer på vingerne og halen, som har en grønlig og violet metalglans. Husskadens vingefang måler mellem 52-60 cm, og den vejer omkring 200-250 g. Hanen og hunnen ligner hinanden.

Hvor findes husskaden?

Husskaden findes i det meste af Europa, Nordvestafrika og en stor del af Asien. I Danmark er den en almindelig yngle- og standfugl, men der er også få trækkende fugle. Bestandstætheden er lavest i det sydlige Danmark, især på Lolland-Falster. Husskaden lever primært i det åbne land, parker og bebyggelser, hvor der er høje træer. Den tilpasser sig også godt til bymiljøet, og de tætteste bestande findes især i større byer som hovedstadsområdet. Dette skyldes gode fødemuligheder og beskyttelse mod rovfugle som duer og høge.

Hvordan lever husskaden?

De ynglende husskader danner par hele året og bygger en stor rede i et højt træ. Uden for ynglesæsonen ses skaderne ofte i par eller i smågrupper, som bliver flere om vinteren, når de søger føde sammen. Om natten kan de samle sig i store kollektive overnatninger i tætte krat. Husskaden er nærmest altædende og spiser insekter, snegle, orme, fugleæg og -unger, småpattedyr, ådsler, frugter, frø, agern, korn og andre plantematerialer.

Hvordan beskyttes husskaden?

Husskaden er fredet uden for jagtsæsonen i Danmark. Det betyder, at den ikke må jages. Man kan indberette fund af husskade og andre arter i den danske natur på Artsportalen.

Hvordan opstår skadebryllupper hos husskader?

De ikke ynglende husskader lever ofte i flokke i ynglesæsonen. Hvis en husskade fra et godt territorium forsvinder, og der opstår en ledig plads, samles en større gruppe af husskader med allerede parrerede fugle til såkaldte skadebryllupper. Ved disse arrangementer konkurrerer de om den ledige plads i territoriet ved at jage hinanden, vippe med halen og afgive hæse kaldelyde.

Hvor lang er husskadens vingefang?

Husskadens vingefang måler mellem 52-60 cm.

Hvad vejer en husskade?

En husskade vejer cirka 200-250 g.

Hvilke fødeemner har husskaden?

Husskadens føde består af insekter, snegle, orme, fugleæg og -unger, småpattedyr, ådsler, frugter, frø, agern, korn og andre planteemner.

Er der forskel på udseendet af hannen og hunnen hos husskaden?

Nej, han- og hun-husskader ligner hinanden.

Hvor kan man læse mere om husskaden og dens bestandsudvikling?

Man kan læse mere om husskaden, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Andre populære artikler: Sædgås: En fascinerende trækfuglRynket rose – hybenTyttebær – En Smagfuld Dværgbusk fra DanmarkGuide til Fasanen: Udseende, Udbredelse og LevevisHusskade: En let genkendelig og alsidig fuglGrønbroget tudse: En fascinerende dansk paddeKongekrabben: En indføring i dette imponerende havdyrGråsæl: En guide til Nordatlantens vidunderlige dyrMørkbuget knortegås: En trækfugl i DanmarkLille skallesluger – en overvintrende fugl i DanmarkVildæbler: En Guide til NaturelskereBisamrotte: En introduktion til denne invasive artBlåbær: En Guide til Dette Lille DværgbuskdyrJava mangust – En guide til dette fascinerende dyrBjergsalamander: En Langstrakt Paddes Fascinerende LivStør: En fascinerende og truet fisk i DanmarkTranen: En fascinerende fugl i DanmarkBramgås: En omfattende guide til denne fascinerende fuglMosegrisen: En guide til Danmarks almindelige gnaverGuide til Fasanen: Udseende, Udbredelse og Levevis