livop.dk

Rørdrum – En fascinerende fugl

Rørdrum (Botaurus stellaris) er en smuk og sjælden fugl, der findes i Danmark. Denne artikel vil give dig en dybere forståelse af rørdrummets levesteder, levevis og beskyttelse.

Udbredelse

Rørdrum forekommer primært som ynglefugl i Vejlerne, ved Maribo-søerne og langs den jyske vestkyst. Nogle rørdrummer er trækfugle, der vender tilbage til yngleområdet fra slutningen af januar, mens andre forsøger at overvintre i Danmark. Rørdrummen er i fremgang i Danmark, hvor der yngler mere end 200 par.

Levevis

Rørdrum yngler i tagrørsskove langs bredden af søer og vandløb. Disse tagrørsskove skal være uforstyrrede fra februar til august. Rørdrum er en territoriehævdende art og kræver et territorium på omkring 7-20 hektar. Fisk, frøer og salamandre er rørdrummets foretrukne fødeemner.

For at beskytte rørdrummets reder er det vigtigt, at rørskoven omkring reden er under permanent vanddække for at forhindre rovdyr i at nå frem til reden og få fat i æg eller unger.

Beskyttelse og hvordan du kan hjælpe

Rørdrum er en fredet art og er også beskyttet af forskellige internationale konventioner. For at hjælpe rørdrummen kan du undlade at færdes i nærheden af ynglestedet i månederne februar til august.

Genopretning af tidligere vådområder vil også gavne rørdrummen. Dette kan omfatte hævning af vandstanden og genetablering af rørskoven. For at opretholde rørskoven kan man regelmæssigt skære rørene af og fjerne dem samtidigt med at vedplanterne fjernes. Bemærk, at tagrørene kun må høstes i perioden 1. november – 29. februar.

For mere information om rørdrum, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Rørdrum er en fantastisk fugl at observere. Jeg har haft fornøjelsen af at se dem i Vejlerne, og det er virkelig en unik oplevelse. – Peter, fugleentusiast

Konklusion

Rørdrum er en fascinerende fugl, der er værd at beskytte og bevare. Ved at respektere deres levesteder og træffe foranstaltninger for at genoprette vådområder, kan vi sikre, at rørdrummen fortsætter med at trives i Danmark.

Rørdrum: En fascinerende fugl med unikke levevilkår

Rørdrum (Botaurus stellaris) er en spændende fugleart, der findes i Danmark. Den er kendt for sine smukke fjerdragt og unikke levevilkår. I denne artikel vil vi udforske nogle spændende fakta om rørdrum og opdage, hvordan vi kan hjælpe med at bevare denne truede art.

Udbredelse

Rørdrum forekommer primært som ynglefugl i Vejlerne, ved Maribo-søerne og langs den jyske vestkyst. Nogle rørdrummer er trækfugle og vender tilbage til yngleområdet fra slutningen af januar, men nogle forsøger også at overvintre i Danmark. Det er glædeligt at bemærke, at antallet af ynglende rørdrum i Danmark er stigende, og der er nu mere end 200 par.

Levevis

Rørdrum yngler i tagrørsskove langs bredden af søer og vandløb. Det er afgørende, at disse tagrørsskove forbliver uforstyrrede fra februar til august, når rørdrummerne opdrætter deres unger. Rørdrum er en territoriehævdende art, der kræver et territorium på mellem 7-20 hektar. Deres foretrukne fødeemner inkluderer fisk, frøer og salamandre.

For at beskytte reden bygger rørdrum deres reder i rørskoven, der er omgivet af permanent vanddække for at forhindre rovdyr i at nå frem til reden og skade æggene eller ungerne. Det er afgørende for deres overlevelse.

Beskyttelse af rørdrum

Rørdrum er en beskyttet fugleart og er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. For at hjælpe med at bevare rørdrum og sikre deres trivsel er der nogle handlinger, vi kan tage.

  • Undgå at færdes i nærheden af rørdrummets ynglested mellem februar og august. Dette vil minimere forstyrrelser under yngleperioden.
  • Genopretning af tidligere vådområder vil være til fordel for rørdrum. Det at hæve vandstanden og genetablere rørskoven vil skabe ideelle levesteder for arten.
  • For at bevare rørskoven og forhindre dens overvækst af pil og lignende planter, bør man regelmæssigt skære tagrør og fjerne dem sammen med vedplanter. Dette kan gøres mellem 1. november og 29. februar.

Ved at følge disse råd og tage hensyn til rørdrummets unikke levevilkår, kan vi bidrage til at bevare denne smukke fugleart.

Læs mere om rørdrum og bestandsudviklingen på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor forekommer rørdrummer som ynglefugle i Danmark?

Rørdrummer forekommer hovedsagelig som ynglefugle i Vejlerne, ved Maribo-søerne og langs den jyske vestkyst.

Er rørdrummer trækfugle?

Ja, en del rørdrummer er trækfugle, og de vender tilbage til deres yngleområder fra slutningen af januar.

Hvordan er bestandsudviklingen for rørdrummer i Danmark?

Rørdrummer er i fremgang i Danmark, hvor der yngler mere end 200 par rørdrum.

Hvilken slags levesteder foretrækker rørdrummer?

Rørdrummer foretrækker tagrørsskove langs bredden af søer og vandløb som levesteder.

Hvor stort et territorium kræver en rørdrum?

En rørdrum kræver et territorium på omkring 7-20 hektar.

Hvad er rørdrummers foretrukne fødeemner?

Fisk, frøer og salamandre er rørdrummers foretrukne fødeemner.

Hvorfor er det vigtigt for rørdrummer, at rørskoven omkring reden er under permanent vanddække?

Det er vigtigt, at rørskoven omkring reden er under permanent vanddække, da det forhindrer rovdyr i at nå frem til reden og få fat i æg eller unger.

Hvordan kan man hjælpe rørdrummer?

Man kan hjælpe rørdrummer ved at undlade at færdes i nærheden af ynglestedet i månederne februar til august. Genopretning af tidligere vådområder, såsom hævning af vandstanden og genetablering af rørskov, vil også gavne arten.

Hvordan kan man sikre, at rørskoven ikke gror til i pilekrat og lignende vegetation?

For at fastholde rørskoven som rørskov og forhindre, at den gror til i pilekrat og lignende vegetation, kan man regelmæssigt skære rørene af og fjerne dem, samtidigt med at vedplanterne fjernes.

Hvornår må man høste tagrør?

Tagrørene må kun høstes i perioden fra 1. november til 29. februar.

Andre populære artikler: Alt om Admiralen: En smuk sommerfugl i den danske naturLind – Et smukt og betydningsfuldt træ i DanmarkKæmpepileurt: En invasiv art, der kræver bekæmpelseBlisgås: En Fascinerende Fugl med Enestående KendetegnHalsbåndmusMink – Et lille rovdyr med stor betydningEghjorten: Europas største billeLøgfrøen: En sjælden og fascinerende padde i DanmarkTagrør – Et karakteristisk græs i den danske naturMarkfirben: Et kraftigt og kortbenet firbenSkovmus: En almindelig og fascinerende gnaver i DanmarkMelet kodriver: En sjælden og smuk planteMelet kodriver: En sjælden og smuk planteToppet skallesluger: En guide til denne fascinerende fuglNordisk Radeløv: En sjælden bregne i DanmarkBlåhals: En Fascinerende Ynglefugl i DanmarkLille regnspove: En fascinerende trækfuglRæveegern: Et fascinerende dyr med en potentiel trusselLiden ulvefod: En sjælden plante i DanmarkBæveren: Europas største gnaver