livop.dk

Fuglekirsebær – En Vidunderlig Træart i Danmark

Fuglekirsebær, også kendt som Prunus avium, er en træart, der er hjemmehørende i Danmark og vidt udbredt i Europa og Asien. Det er den vilde form af den dyrkede kirsebær og findes især i det østlige Danmark og talrigt på Bornholm. Men der er også områder som Mariager fjord, Salling, Himmerland og Vendsyssel, hvor fuglekirsebær findes i store mængder.

Udseende

Fuglekirsebær er et mindre træ, der sjældent når en højde på mere end 20 meter i Danmark. Det har en ret stamme og kransstillede grene, ligesom grantræer. Barken er grå-brun og glat med karakteristiske vandrette lange kirtler.

Bladknopperne på fuglekirsebær er store og rødbrune. Bladene er lancetformede og har en savtandet rand. De er omkring 7-14 cm lange. Træet blomstrer i maj-juni med hvide blomster, der bæres i sammensatte stande.

Frugterne på fuglekirsebær er kugleformede og mørke røde eller næsten sorte stenfrugter med en lang stilk. De modnes i juli eller august.

Voksested

Fuglekirsebær foretrækker kalkrig jordbund med god næring, men kan også findes på mere tørre lokaliteter. Det trives ikke på kolde, våde jorde. Træet vokser ofte i hegn og skovbryn, men også i blandinger. Under visse omstændigheder kan fuglekirsebær sprede sig voldsomt gennem rodskud og derved dominere området. Det tåler let skygge og en moderat vind.

Fuglekirsebær er også en vigtig plante for vildtet. Både bladene og andre plantedele fra fuglekirsebær kan anvendes til farvning og naturmedicin.

Anvendelse

Fuglekirsebær egner sig godt til plantning i skovbryn og på læsiden i hegn. Det kan gro med nogen vindeksponering, men sætter kun lidt frugt i sådanne forhold. Blomsterne er vellugtende og tiltrækker bier og andre bestøvende insekter. Frugterne er yndede af både dyr og mennesker. Især bær-ædende fugle som drosselfugle og stære sætter stor pris på de saftige frugter. Egern, mus og kernebidere knuser eller åbner stenene for at få fat i det næringsrige frø.

Fuglekirsebær er et træ med mange anvendelser. Udover bærrene er veddet særdeles værdifuldt til møbeltræ. Det bruges også ofte som grundstamme til podning af andre kirsebærsorter. Bladene samt andre plantedele kan anvendes til farvning og naturmedicin.

Hvis du har set eller fundet fuglekirsebær i den danske natur, kan du indberette dine observationer på artsportalen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor udbredt er fuglekirsebær i Danmark og i hvilke områder er den mest talrig?

Fuglekirsebær er vidt udbredt i Europa og Asien, og den er hjemmehørende i Danmark. Den findes mest i det østlige Danmark og talrigt på Bornholm. Lokalt findes der dog forekomster med rigtigt mange individer, såsom omkring Mariager Fjord, Salling, Himmerland og i Vendsyssel.

Hvornår blev fuglekirsebær introduceret i Danmark og hvordan har det spredt sig?

Fuglekirsebær regner man med, at det blev indført for ca. 1000 år siden og siden spredt via dyr, fugle og mennesker.

Hvor højt bliver fuglekirsebærtræet normalt i Danmark?

Fuglekirsebær er et mindre træ i Danmark og sjældent over 20 meter højt.

Hvordan ser barken på fuglekirsebærtræet ud?

Barken på fuglekirsebærtræet er grå-brun og glat med karakteristiske vandrette lange kirtler.

Hvordan ser bladene på fuglekirsebærtræet ud?

Bladknopperne er store og rødbrune. Bladene er lancetformede, 7-14 cm lange med savtandet rand.

Hvornår blomstrer fuglekirsebærtræet?

Fuglekirsebær blomstrer i maj-juni, hvor blomsterne er hvide og bæres i sammensatte stande.

Hvornår er fuglekirsebærfrugterne modne?

Fuglekirsebærfrugterne er modne sidst i juli eller først i august og er kugleformede, mørke røde eller næsten sorte stenfrugter med en lang stilk.

Hvilken jordbund foretrækker fuglekirsebærtræet?

Fuglekirsebær foretrækker kalkrig jordbund med god næring, men kan også findes på mere tørre lokaliteter. Den trives ikke på kolde, våde jorde.

Hvilken rolle spiller fuglekirsebær i dyrelivet?

Både dyr og mennesker sætter pris på fuglekirsebærfrugterne. Bær-ædende fugle som drosselfugle og stære er særligt glade for de saftige frugter, mens egern, mus og kernebidere knuser eller åbner stenene for at få fat i det næringsrige frø.

Hvordan kan fuglekirsebærtræet anvendes udover sine frugter?

Udover bærrene er veddet på fuglekirsebærtræet særdeles værdifuldt til møbeltræ. Fuglekirsebær bruges også som grundstamme til podning af andre sorter. Derudover kan bladene samt andre plantedele anvendes til farvning og naturmedicin.

Andre populære artikler: Havterne: En fascinerende havfugl i DanmarkPibesvane: En trækfugl i DanmarkBlå iris: En smuk og sjælden plante i det østlige DanmarkMarkmus: En almindelig og talrig art i DanmarkHavskildpadder: En sjælden gæst i DanmarkKortnæbbet gås: En lille og lys gås med unikke karakteristikaStorblomstret brunelle: En truet plante på SjællandNordisk Radeløv: En sjælden bregne i DanmarkRederod: En sjælden og fascinerende orkidé i dansk naturMose-post: En sjælden og duftende plante i NordjyllandGlat-hullæbe/Nikkende hullæbe: En Orkidé i DanmarkKildevælds vindelsneglTåre-akacie: En Hurtigt Voksende Busk med Invasiv PotentialeBrunflagermus: En Guide til Danmarks Største FlagermusartHestekastanje: Et smukt og alsidigt træBjergfyr: En nøjsom og invasiv art i DanmarkHindbær: En lækker og velsmagende bærbuskBlåhals: En Fascinerende Ynglefugl i DanmarkAhorn – Et smukt og udbredt træ i DanmarkKnælæbe: En Sjælden og Fascinerende Orkidé