livop.dk

Grøn mosaikguldsmed: En farvestrålende og sjælden guldsmed

Grøn mosaikguldsmed (Aeshna viridis) er en smuk og farvestrålende guldsmed, der kun findes ganske få steder i Danmark. Denne artikel vil give dig et indblik i denne sjældne art og dens levesteder.

Udseende

Grøn mosaikguldsmed er en stor guldsmed med en lang bagkrop. Den voksne han er særligt iøjnefaldende med sine klare grønne og blå farver. Bagkroppen er mørk med lyseblå tegninger. Hunnen har derimod mørke og lysegrønne farver. Denne guldsmed kan blive mellem 63-67 mm lang og har et vingefang på 85-92 mm.

Udbredelse

Grøn mosaikguldsmed er en sjælden art, der kun findes i to skarpt adskilte områder i Danmark. Den trives i søer og moser i Nordøst- og Nordvestsjælland samt kanaler og grøfter i marsken i Sydvestjylland. Strejfende guldsmede kan også findes i det meste af landet, især i Østjylland. Bestandene af denne guldsmed synes at være stabile, men den er stadig sjælden.

Føde

Larverne af grøn mosaikguldsmed angriber forskellige vandinsekter og deres larver. De voksne guldsmede jager i luften og fanger flyvende insekter som fluer, hvepse, døgnfluer, sommerfugle og andre guldsmede.

Naturlige fjender

Larverne af grøn mosaikguldsmed bliver ædt af fisk, padder, fugle og rovinsekter. Når de voksne guldsmede tager deres første flyvetur, kan mange af dem falde i vandet og drukne eller blive ædt. Nogle guldsmede bliver fanget og fortæret af den insektædende plante soldug, hvor planten er udbredt.

Beskyttelse af arten

Grøn mosaikguldsmed er en af de tre guldsmede, der er fredet i Danmark. Det betyder, at den ikke må samles ind eller slås ihjel. Fredningen gælder også æg og larver, men tomme larvehuder må gerne indsamles. Mange af dens levesteder er desuden beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven og habitatdirektivet. Det er vigtigt, at artens levesteder ikke beskadiges eller ødelægges.

Levevis

Grøn mosaikguldsmed yngler i to forskellige typer af natur i Danmark. Den finder ideelle forhold i søer og moser, der ikke er for næringsrige og hvor solen kan skinne ned på vandfladen. Den kan også trives i kanaler og grøfter i marsken i Sydvestjylland, hvor der er et rigt planteliv. Hunnen lægger normalt sine æg på eller borer dem ind i planten krebseklo (Stratiotes aloides), og derfor findes arten kun på steder med denne plante. Op til 40 æg kan placeres på hver plante, og æggene klækker næste forsommer. Larverne lever derefter på forskellige vandplanter, især krebseklo, i 2 eller 3 år. Når de er færdigudviklede, kravler de op på krebsekloen, hvor de forvandler sig til voksne guldsmede. Efter forvandlingen kan guldsmedene strejfe langt væk fra vandhullerne, men når de er kønsmodne, vender de tilbage.

Grøn mosaikguldsmed er en fascinerende og sjælden art, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse. Lad os værne om dens levesteder og bidrage til at bevare denne smukke guldsmed i Danmark.

Guide til grøn mosaikguldsmed: Naturens farverige skabning

Grøn mosaikguldsmed, også kendt som Aeshna viridis, er en imponerende og farvestrålende insektart. Den er mest kendt for sine smukke grønne og blå farver, og hannen er en af Danmarks mest prægtige guldsmede. Men der er meget mere at vide om denne fascinerende skabning. Læs videre for at opdage spændende fakta om grøn mosaikguldsmed!

Udseende

Grøn mosaikguldsmed er en stor guldsmed med en lang bagkrop. Hannen er prydfuld med sine klare grønne og blå farver, mens hunnen er mere afdæmpet i mørke og lysegrønne farver. Hannens bagkrop har lyseblå tegninger, der skaber et smukt mosaikmønster. Grøn mosaikguldsmed kan blive mellem 63 og 67 mm lang og har et imponerende vingefang på 85-92 mm.

Udbredelse

Grøn mosaikguldsmed er en sjælden art, der kun findes få steder i Danmark. Den lever primært i to områder: søer og moser i Nordøst- og Nordvestsjælland samt kanaler og grøfter i marsken i Sydvestjylland. Dog kan strejfende guldsmede findes i store dele af landet, især i Østjylland. Selvom arten er sjælden, viser bestandsundersøgelser, at den er relativt stabil.

Føde

Både larver og voksne grønne mosaikguldsmede lever af insekter. Larverne angriber vandinsekter og deres larver, mens de voksne guldsmede jager i luften og fanger flyvende bytte som fluer, hvepse, døgnfluer, sommerfugle og andre guldsmede. Det er en imponerende evne, der gør grøn mosaikguldsmed til en dygtig jæger.

Naturlige fjender

Som enhver art har grøn mosaikguldsmed også naturlige fjender. Larverne bliver ædt af fisk, padder og fugle, samt rovinsekter. Under deres første flyvetur risikerer mange voksne guldsmede at falde ned i vandet og drukne eller blive ædt. Nogle guldsmede ender også som bytte for den insektædende plante soldug, hvor planten findes i store mængder.

Beskyttelse

Grøn mosaikguldsmed er en af de tre guldsmede i Danmark, der er fredet og dermed ikke må samles ind eller slås ihjel. Fredningen gælder også æg og larver. Det er vigtigt at beskytte grøn mosaikguldsmed og dens levesteder. Derfor er mange af dens levesteder beskyttede i henhold til naturbeskyttelsesloven og habitatdirektivet.

Levevis

Grøn mosaikguldsmed yngler i to forskellige typer af natur i Danmark. De foretrækker søer og moser, der ikke er for næringsrige, og hvor solen kan skinne ned på vandfladen, ofte i skovområder. De kan også findes i kanaler og grøfter i marsken i Sydvestjylland, hvor der er rigt planteliv. Hunnen lægger normalt sine æg på planten krebseklo (Stratiotes aloides), og arten findes derfor kun på steder med denne plante.

Grøn mosaikguldsmed lægger op til 40 æg på hver plante, og æggene klækker næste forsommer. Larverne lever efterfølgende på forskellige vandplanter, primært krebseklo, i op til 2 eller 3 år. Når larvene er fuldt udviklede, kravler de op på krebsekloen, hvor metamorfosen til voksen guldsmed finder sted. Efter forvandlingen kan grøn mosaikguldsmed strejfe langt væk fra vandhullerne. Men når de er kønsmodne, vender de tilbage og kan især ses i solskinsvejr om eftermiddagen.

Grøn mosaikguldsmed er virkelig en fascinerende art med sin farvestrålende fremtoning og spændende levevis. Sørg for at bevare dens levesteder og respekter fredningen, så vi kan nyde synet af denne imponerende guldsmed i fremtiden.

Danske dyr, der minder om Grøn mosaikguldsmed

Grøn mosaikguldsmed (Aeshna viridis) er en smuk og sjælden guldsmedeart, der kun findes på ganske få steder i Danmark. Den er kendt for sine farvestrålende og elegante udseende, og især hannen imponerer med sine klare grønne og blå farver. Hvis du er interesseret i at lære mere om denne fascinerende art og ønsker at udforske andre dyr i Danmark, der minder om Grøn mosaikguldsmed, så læs videre.

Blå mosaikguldsmed

En anden smuk guldsmedeart, der minder om Grøn mosaikguldsmed, er Blå mosaikguldsmed (Aeshna cyanea). Denne art er også farvestrålende og har en elegant og lang bagkrop. Hannen har en krop i blå og grønne nuancer, og hunnen er mere brunlig. Blå mosaikguldsmed er mere almindelig end Grøn mosaikguldsmed og kan findes i mange forskellige typer vandmiljøer rundt om i Danmark.

Stor ørredsvingel

Stor ørredsvingel (Brachypodium sylvaticum) er en plante, der ofte findes i nærheden af vandhuller og vandløb. Den har lange, grønne blade og kan være en favoritplante for Grøn mosaikguldsmed og andre guldsmede. Stor ørredsvingel er med til at skabe det rette levested for disse insekter og er derfor et vigtigt element i økosystemet.

Kæmpevandnymfe

Kæmpevandnymfe (Gomphus vulgatissimus) er en stor og imponerende guldsmedeart, der også lever i ferskvand. Den kan minde om Grøn mosaikguldsmed på grund af sin størrelse og lange bagkrop. Kæmpevandnymfe har dog en mere brunlig farve og kan være sværere at spotte i naturen. Den findes også i Danmark, men er ikke så almindelig som andre guldsmedearter.

Vandnymfer

Vandnymfer er en gruppe af insekter, der også har en lang bagkrop og lever i ferskvand. De minder om Guldsmede og kan i visse tilfælde forveksles med dem. Vandnymfer findes i mange forskellige arter i Danmark, og nogle af dem kan have lignende farver som Grøn mosaikguldsmed. De er smukke og elegante insekter, der er værd at udforske.

Så næste gang du er ude i naturen og ser en Grøn mosaikguldsmed eller lignende dyr, kan du med lidt held spotte andre fascinerende arter, der deler de samme levesteder. Nyd synet af disse farvestrålende og elegante dyr og vær med til at bevare deres levesteder i Danmark.

Andre populære artikler: Lærk: En omfattende guide til denne fascinerende træartIndisk huskrageIndisk huskrageRederod: En sjælden og fascinerende orkidé i dansk naturKongebregne: En Majestætisk Plante i Den Danske NaturSkovflåt: En omfattende guide til denne lille blodsugerRæveegern: Et fascinerende dyr med en potentiel trusselEnkelt Månerude: En sjælden bregne i DanmarkKnopsvane: En omfattende guide til Danmarks majestætiske fuglGuide til Flueblomst: En lille orkidé med insektlignende blomsterKrebsdyr: En omfattende guideGul Gyvelkvæler: En sjælden og fascinerende snylteplanteFemhannet pil: En guide til denne fascinerende planteVårkobjælde: En sjælden og smuk plante på hederne i Midt- og VestjyllandSkallen – En Guide til Danmarks FerskvandsfiskBlishøne: En almindelig ynglefugl i DanmarkFiskeørn: En Storslået Rovfugl i DanmarkDamflagermus: En sjælden og truet art i DanmarkBævreaspSpidsløn: Et hjemmehørende træ med mange anvendelsesmuligheder