livop.dk

Grøn mosaikguldsmed: En sjælden og farvestrålende guldsmed i Danmark

Grøn mosaikguldsmed (Aeshna viridis) er en smuk og farvestrålende guldsmed, der er kendt for sine klare grønne og blå farver. Denne sjældne art findes kun på ganske få steder i Danmark, men kan optræde i stort tal, hvor den findes. I denne artikel vil vi udforske udseendet, udbredelsen, føden, naturlige fjender, og hvordan arten er beskyttet.

Udseende

Grøn mosaikguldsmed er en stor guldsmed med en lang bagkrop. Hannen har klare grønne og blå farver på sin bagkrop, mens hunnens farver er i mørke og lysegrønne nuancer. Den voksne guldsmed kan blive mellem 63-67 mm lang og har et vingefang på 85-92 mm.

Udbredelse

Grøn mosaikguldsmed findes i to skarpt adskilte områder i Danmark. Den kan findes i søer og moser i Nordøst- og Nordvestsjælland samt kanaler og grøfter i marsken i Sydvestjylland. Strejfende guldsmede kan også findes i det meste af landet, især i Østjylland. Selvom arten er sjælden, synes de nuværende bestande at være stabile.

Føde

Larverne af grøn mosaikguldsmed angriber forskellige vandinsekter og deres larver. De voksne guldsmede jager i luften og tager flyvende insekter som fluer, hvepse, døgnfluer, sommerfugle og andre guldsmede.

Naturlige fjender

Larverne af grøn mosaikguldsmed er byttedyr for fisk, padder, fugle og rovinsekter. Mange af de voksne guldsmede falder i vandet og drukner eller bliver ædt på deres første flyvetur. Derudover kan nogle guldsmede blive fanget og fortæret af den insektædende plante soldug.

Beskyttelse af arten

Grøn mosaikguldsmed er en af de tre fredede guldsmede i Danmark. Det er ulovligt at samle dem ind eller slå dem ihjel. Fredningen gælder også for æg og larver, men tomme larvehuder må gerne indsamles. Mange af artens levesteder er beskyttede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Grøn mosaikguldsmed er også beskyttet ifølge habitatdirektivet, hvilket betyder, at den ikke må fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og dens levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges.

Levevis

Grøn mosaikguldsmed yngler i to forskellige typer af natur i Danmark. De kan findes i søer og moser, der ikke er for næringsrige og hvor solen kan skinne ned på vandfladen, ofte i skovområder. De kan også findes i kanaler og grøfter i marsken i Sydvestjylland, hvor der er et rigt planteliv. Hunnen lægger normalt sine æg på eller i planten krebseklo (Stratiotes aloides), og derfor findes arten kun på steder med denne plante. Op til 40 æg kan placeres på hver plante, og æggene klækker næste forsommer. Larverne lever derefter på forskellige vandplanter, især krebseklo, i 2-3 år, inden de forvandler sig til voksne guldsmede. Efter forvandlingen kan guldsmedene strejfe langt væk fra vandhullerne, men når de er kønsmodne, vender de tilbage.

Grøn mosaikguldsmed er en fascinerende og værdifuld art, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse. Med sin sjældne forekomst og smukke farver er den en unik del af Danmarks naturlige mangfoldighed.

Grøn mosaikguldsmed – En farverig skabning i vores natur

Grøn mosaikguldsmed (Aeshna viridis) er en smuk og farvestrålende guldsmed, der tiltrækker opmærksomhed med sin forbløffende skønhed. Både mænd og kvinder af denne art er fascinerende at betragte med deres klare grønne og blå farver.

Udseende

Den grønne mosaikguldsmed er en stor insekt, der kan nå en længde på 63-67 mm og et vingefang på 85-92 mm. Hannerne har en mørk bagkrop med lyseblå tegninger, mens hunnernes bagkrop er i mørke og lysegrønne farver. Deres farvestrålende udseende gør dem til en af vores smukkeste guldsmede.

Udbredelse

Desværre er grøn mosaikguldsmed en sjælden art, der kun findes på ganske få steder i Danmark. Den kan optræde i stort antal, hvor den findes. I Danmark findes den i to skarpt adskilte områder:

  • Søer og moser i Nordøst- og Nordvestsjælland
  • Kanaler og grøfter i marsken i Sydvestjylland

Der er også nogle strejfende guldsmede, der kan findes i det meste af landet, især i Østjylland. Selvom der tidligere er blevet fundet grøn mosaikguldsmede i Tøndermarsken og på Fyn, er det uvist, om de stadig forekommer der. Men de nuværende bestande ser ud til at være stabile.

Føde

Grøn mosaikguldsmed-larverne er ikke kræsne, når det kommer til deres kost. De angriber alt, der har en passende størrelse, såsom vandinsekter og deres larver. Når de voksne guldsmede jager i luften, tager de imponerende flyvende insekter som fluer, hvepse, døgnfluer, sommerfugle og endda andre guldsmede.

Naturlige fjender

Larverne af grøn mosaikguldsmed ædes af fisk, padder, fugle og endda rovinsekter. På deres første flyvetur falder mange af de voksne guldsmede i vandet og drukner eller bliver ædt. En anden uheldig skæbne er at blive fanget og fortæret af den insektædende plante soldug, som har stor mængde af denne insektart.

Beskyttelse af arten

Grøn mosaikguldsmed er en af vores tre fredede guldsmedearter. Det er forbudt at samle dem ind eller dræbe dem. Fredningen gælder også deres æg og larver, selvom tomme larvehuder dog gerne må indsamles.

Mange af artens levesteder er også beskyttede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Den er også beskyttet ifølge habitatdirektivet, der forbyder at fange, slå ihjel eller forstyrre grøn mosaikguldsmeden med vilje. Dens levesteder må heller ikke beskadiges eller ødelægges.

Grøn mosaikguldsmed er omfattet af:

  • Habitatdirektivets bilag IV
  • Bern-konventionens liste II
  • Rødliste
  • Fredet

Levevis

I Danmark yngler grøn mosaikguldsmed i to forskellige typer af natur:

  • Søer og moser, der ikke er for næringsrige og hvor solen kan skinne ned på vandfladen, ofte i skovområder.
  • Kanaler og grøfter i marsken i Sydvestjylland, som ligger åben og har et rigt planteliv.

Hunnerne lægger deres æg på planten krebseklo (Stratiotes aloides), og det er derfor kun på steder med denne plante, at grøn mosaikguldsmeden kan findes. Hunnen kan placere op til 40 æg på hver plante. Æggene overvintrer og klækker først næste forsommer. Larverne lever derefter i et par år på forskellige vandplanter, især krebseklo, før de forvandler sig til voksne guldsmede. Efter forvandlingen kan de strejfe meget omkring og ses langt væk fra vandhullerne.

Nyd synet af denne farverige skabning, og husk altid at respektere dens levesteder og de beskyttelsesforanstaltninger, der er til gavn for grøn mosaikguldsmeden og dens eksistens i vores natur.

Grøn Mosaikguldsmed – En Naturskabning At Beundre

Grøn mosaikguldsmed (Aeshna viridis) er en smuk og farvestrålende insektart, der tiltrækker opmærksomhed med dens livlige grønne og blå farver. Med en imponerende størrelse og ofte vejledende flyvevaner, er disse guldsmede en fascination for naturinteresserede. I denne artikel dykker vi ned i spændende detaljer om grøn mosaikguldsmed, dens levesteder, og hvordan man kan bidrage til at bevare denne unikke art.

Udseende

En voksen grøn mosaikguldsmed er en stor insektart med en slank, lang bagkrop. Hannernes bagkrop er mørk med lyseblå tegninger, og deres farvestrålende grønne og blå nuancer gør dem til en af Danmarks smukkeste guldsmede. Hunnernes bagkrop er derimod i mørke og lysegrønne farver. Gennemsnitligt når de en længde på 63-67 mm og har et vingefang på 85-92 mm.

Udbredelse

Grøn mosaikguldsmed er desværre en sjælden art, og man finder den kun i ganske få områder i Danmark. De to mest markante områder er søer og moser i Nordøst- og Nordvestsjælland samt kanaler og grøfter i marsken i Sydvestjylland. Dog kan man også støde på strejfende guldsmede i forskellige dele af landet, især i Østjylland. Selvom artens forekomst blev noteret i Tøndermarsken i 1988 og på en lokalitet på Fyn i 1994, er det uvist, om den stadig findes på Fyn. De nuværende bestande af grøn mosaikguldsmed synes dog at være stabile.

Føde

Larverne af grøn mosaikguldsmed angriber alt, der har en passende størrelse, herunder vandinsekter og deres larver. Når de bliver voksne, jager de i luften og fanger flyvende insekter såsom fluer, hvepse, døgnfluer, sommerfugle og endda andre guldsmede.

Naturlige fjender

Larverne er tilgængelige som føde for fisk, padder, fugle samt rovinsekter. På deres første flyvetur falder mange af de voksne guldsmede i vandet og drukner eller bliver bytte for deres naturlige fjender. Nogle grønne mosaikguldsmede fanges også og fortæres af den insektædende plante soldug, som findes i stor mængde på visse lokaliteter.

Sådan er arten beskyttet

Grøn mosaikguldsmed er en af de tre guldsmede, der er fredet i Danmark. Den må ikke samles ind eller slås ihjel, og denne fredning omfatter også æg og larver. Tomme larvehuder må dog gerne indsamles. Mange af artens levesteder er beskyttede i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven samt habitatdirektivet. Ifølge habitatdirektivet er det forbudt at fange, slå ihjel eller forstyrre grøn mosaikguldsmed med vilje, og dens levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges.

Levevis

Grøn mosaikguldsmed yngler i to forskellige typer natur i Danmark. Den foretrækker søer og moser, der ikke er for næringsrige og får tilstrækkeligt sollys til at skinne ned på vandfladen. Ofte finder man dem i skovområder. Yderligere findes de også i kanaler og grøfter i marsken i Sydvestjylland, hvor plantelivet er rigt. Hunnen lægger normalt sine æg på eller ind i planten krebseklo (Stratiotes aloides), og derfor findes arten kun i områder med denne plante. En hunnemosaikguldsmed lægger op til 40 æg på hver plante, og æggene overvintrer før de klækkes næste forsommer. Larverne lever herefter på forskellige vandplanter, især krebseklo, og de gennemgår en udviklingsperiode på 2 eller 3 år. Når larverne er færdigudviklede, kravler de op på krebsekloen, hvor de forvandles til voksne guldsmede. Efter denne forvandling kan guldsmedene være meget mobile og ses langt fra deres vandhuller, dog vender de tilbage, når de er kønsmodne.

Artiklen er baseret på offentligt tilgængelige informationer om grøn mosaikguldsmed (Aeshna viridis) fra Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen.

Andre populære artikler: Sort svane: en smuk og mystisk fuglContortafyr: Et hårdført træ med en unik tilpasningsevneViolsmælder: En sjælden bille i DanmarkSpættet sæl – Danmarks mest almindelige sælartGråt egern: Et introduceret dyr i DanmarkDet Hvide C: En Guide til DværgblåfuglenKnopsvane: En omfattende guide til Danmarks majestætiske fuglRødel: Et unikt dansk træ med mange egenskaberViolsmælder: En sjælden bille i DanmarkSkov-hullæbe: En almindelig orkidé i DanmarkKarpen – En asiatisk fisk med betydning i DanmarkBenved – En populær prydbusk med farvestrålende frugterRødel: Et unikt dansk træ med mange egenskaberDouglas – En Nøjsom og Anvendelig TræartNordisk lappedykker: En sjælden og fascinerende fuglGuide til Fasanen: Udseende, Udbredelse og LevevisBakke-gøgeliljeSkarven: En Fascinerende VandfuglTårnsnegl: En Almindelig Men Fascinerende SkabningDen ultimative guide til hyld