livop.dk

Stor vandsalamander: En guide til Danmarks fascinerende padder

Stor vandsalamander (Triturus cristatus) er en af Danmarks mest interessante og unikke padder. Med sin lange krop og hale er den let genkendelig. Den har en svovlgul mave med sorte pletter og kan blive op til 16 cm lang. I denne artikel vil vi udforske udseendet, leveviset og truslerne mod denne fantastiske salamander.

Udbredelse

Stor vandsalamander er almindelig i hele landet undtagen i Vestjylland og Vendsyssel, hvor der kun findes få dyr. Den er mest almindelig i det sydøstlige Danmark.

Udseende

De voksne dyr har en mørkegrå eller sort ryg og er dækket af mange små, hvide vorter på kroppens sider. Bugen er svovlgul med sorte pletter. I modsætning til lille vandsalamander har den ikke mørke længdestriber på hovedet. Stor vandsalamander kan blive 10-16 cm lang. Hannen kan kendes i yngletiden på en høj rygkam med et savtakket omrids. Kønnene kan også skelnes ved farven på kloakken, hvor hannens er sort og hunnens er gul.

Føde

På land lever den store vandsalamander mest af orme, insekter og snegle. I vandet tager den krebsdyr, snegle og haletudser. Det er endda blevet observeret, at den kan spise sin egen yngel!

Levevis

Stor vandsalamander lever på land en stor del af året, primært i skove og haver. Den kan også findes i kældre, udhuse og lignende. Den er mest aktiv om natten og gemmer sig om dagen i huller i jorden eller under grene. Om foråret kommer den frem af vinterdvalen og vandrer ned til vandhullerne, hvor den foretrækker at leve i rene vandhuller, der får sollys. Den kan også findes i vandhuller midt ude på dyrkede marker, især dem hvor kvæget vandes. Stor vandsalamander yngler sjældent i vandhuller med fisk eller ænder.

I vandhullerne parrer salamandrene sig og opholder sig indtil slutningen af sommeren. I sensommeren forlader de voksne individer vandhullerne og opsøger overvintringssteder i oktober. Hunnen lægger 200-400 æg, som klækkes i løbet af nogle uger. Larverne ligner de voksne, men har fjerformede gæller. Sidst på sommeren eller om efteråret forvandler de sig til voksne dyr og går derefter på land. Nogle af dem kan dog blive i vandet hele vinteren.

Naturlige fjender

Larverne ædes af vandinsekter og fisk, mens de voksne dyr kan falde offer for snoge, hejrer, tamænder og rovfisk som gedder.

Trusler

Stor vandsalamander er desværre gået noget tilbage i antal. Dette skyldes sandsynligvis forurening af vandhuller gennem for mange næringsstoffer, hvilket får dem til at gro til. Derudover udsættes der fisk og ænder i vandhuller, hvilket også påvirker salamandernes levesteder negativt. Stor vandsalamander er mere følsom over for disse påvirkninger end lille vandsalamander.

Stor vandsalamander er en fascinerende og vigtig del af Danmarks økosystem. Det er vigtigt at beskytte deres levesteder og mindske forureningen for at sikre deres overlevelse. Ved at lære mere om denne fantastiske salamander kan vi alle bidrage til at bevare vores naturlige mangfoldighed.

Stor Vandsalamander: En Fascinerende Paddeslægtning

Stor vandsalamander, også kendt som Triturus cristatus, er en smuk og interessant padde med en lang krop og en endnu længere hale. Denne salamander er kendt for sin svovlgule mave med sorte pletter og kan blive op til imponerende 16 cm lang. Kom og lær mere om denne fantastiske skabning, der er almindelig i hele landet!

Udbredelse og Udseende

Stor vandsalamander er udbredt over hele landet, undtagen i Vestjylland og Vendsyssel, hvor der kun findes få dyr. Den er mest almindelig i det sydøstlige Danmark. Voksne salamandere har en mørkegrå eller sort ryg med mange små hvide vorter på siderne af deres krop. Deres bug er svovlgul med sorte pletter, og de har ikke de mørke længdestriber på hovedet, som den lille vandsalamander har. En typisk stor vandsalamander bliver mellem 10 og 16 cm lang.

I yngletiden kan man kende hannen på dens høj rygkam med et savtakkede omrids. Hannerne kan også identificeres ved at have en sort kloak, mens hunnens kloak er gul. Kloakken er fælleskanalen på dyret, hvor den udskiller afføring, urin og sæd eller æg.

Føde og Levevis

Den store vandsalamander lever mest på land, især i skove, haver samt kældre og udhuse. Den er mest aktiv om natten og gemmer sig om dagen i huller i jorden eller under grene. På land ernærer den sig primært af orme, insekter og snegle.

Når forår og sommer kommer, bevæger den store vandsalamander sig ned til vandhullerne for at yngle. Det foretrækker klare vandhuller, der kan være mellem 50m² og 2500m² eller endda større. Desværre er denne art blevet påvirket negativt af forurening, næringsstoffer og udsætning af fisk og ænder i vandhuller. Hvis der er fisk eller ænder, yngler stor vandsalamander sjældent i disse vandhuller.

I vandhullerne kan man observere parringen af salamanderne, som varer frem til slutningen af sommeren. Omkring sensommeren forlader de voksne salamandre vandhullerne og finder overvintringssteder inden oktober.

Erfarne avlere ved, at hunnen lægger mellem 200 og 400 æg i vandet. Larverne klækkes inden for nogle uger og har udseendet af voksne dyr, men de har også fjerlignede gæller. Sidst på sommeren eller om efteråret forvandler larverne sig til voksne dyr og går på land, men nogle af dem kan blive i vandet hele vinteren.

Vidste du…?

I yngletiden kan hannen kendes på den høje rygkam med det savtakkede omrids.

Trusler og Naturlige Fjender

Desværre er stor vandsalamander gået tilbage i antal, og dette skyldes sandsynligvis forurening i vandhuller gennem øget næringsstofindhold og vækst af planter. Yderligere er udsætning af fisk og ænder i vandhuller en negativ faktor for stor vandsalamander. Denne art er mere følsom over for disse påvirkninger sammenlignet med lille vandsalamander.

Larverne i vandet er i fare for at blive spist af vandinsekter og fisk. De voksne salamandre kan blive bytte for slanger, hejrer, tamænder og rovfisk som gedder.

Det er vigtigt at beskytte og bevare levestederne for stor vandsalamander for at sikre overlevelsen af denne vidunderlige art.

Danske dyr, der minder om Stor vandsalamander

Stor vandsalamander (Triturus cristatus) er en karakteristisk padde, der er almindelig i Danmark. Men hvad med andre dyr, der ligner Stor vandsalamander? Her er nogle danske dyr, der minder om denne fascinerende salamander.

1. Lille vandsalamander (Lissotriton vulgaris)

Lille vandsalamander er en fætter til Stor vandsalamander. Den har også en lang krop og lang hale, men er en smule mindre og mere slank. Den har en brungul eller grønlig bug med sorte pletter, og den kan blive op til 10-12 cm lang. Lille vandsalamander er også almindelig i hele landet og lever i vandhuller om foråret og sommeren. Den spiser også orme, insekter og snegle, ligesom Stor vandsalamander.

2. Klokkefrø (Bombina bombina)

Klokkefrøen er en anden interessant padde, der kan minde om Stor vandsalamander. Den har en mere rund krop og en kortere hale. Den har en rødbrun eller brungrøn farve med mørkere pletter. Klokkefrøen er lidt mindre end Stor vandsalamander og bliver normalt omkring 5-7 cm lang. Den lever også i vandhuller og spiser insekter og andre smådyr.

3. Grønbroget tudse (Bombina variegata)

Mens tudser ikke er salamandere, kan Grønbroget tudse også minde om Stor vandsalamander på visse måder. Den har en bred og rund krop med en kort hale. Den er normalt brun eller grå med mørke pletter eller striber. Den er en smule større end Stor vandsalamander og kan blive op til 7-9 cm lang. Grønbroget tudse lever i nærheden af vandhuller og spiser insekter, snegle og bær.

4. Padde (Bufo bufo)

Endelig har vi den almindelige padde, som også kan minde om Stor vandsalamander på grund af dens kropsform. Padden har en bred og rund krop med korte lemmer. Den er normalt brun, grøn eller mørkebrun med mørkere pletter. Padden er større end Stor vandsalamander og kan blive op til 8-15 cm lang. Den lever både på land og i vand og spiser insekter, snegle og orm.

Så selvom Stor vandsalamander er en unik art, er der stadig andre danske dyr, der minder om den med deres kropsform og levevis.

Andre populære artikler: Lærk: En omfattende guide til denne fascinerende træartSortplettet blåfugl: En sjælden sommerfugl i DanmarkLysbuget knortegås – en trækfugl i DanmarkSignalkrebs: En omfattende guide til denne fascinerende artKlokkefrø: En lille og sjælden frø i DanmarkAlmindelig spidsmus – en omfattende guideKlyde: En Fascinerende Fugl i DanmarkSortterne: En truet fugl i DanmarkHindbær: En lækker og velsmagende bærbuskMesquite træ: En introduktion til denne fascinerende planteSorthovedet måge: En guide til denne fascinerende fuglRødben: En Guide til Danmarks Raste- og YngleområderGuide til Spindlere: Edderkopper, Skorpioner, Mejere og MiderGøg: En Fascinerende Fugl med Unik YnglebiologiSkovmus: En almindelig og fascinerende gnaver i DanmarkDværgspidsmus: En lille og alsidig skabning i den danske naturSkallen – En Guide til Danmarks FerskvandsfiskAlmindelig kantarel: En fin og almindelig spisesvampBjerg-ulvefod: En sjælden og forsvunden plante i DanmarkIndisk huskrage