livop.dk

Damflagermus: En sjælden og truet art i Danmark

Damflagermus (Myotis dasycneme) er en middelstor flagermusart, der primært findes i Midt- og Østjylland i Danmark. Dog er arten sjælden og er også blevet registreret på Bornholm, i Sydsjælland og på Falster, men det antages, at disse individer er tilflyvere fra Sverige eller Baltikum.

Udseende

Damflagermusen har et vingefang på omkring 30 cm og måler ca. 11 cm fra snudespids til halespids. Den kan veje op til 28 gram. Pelsen er gråbrun på oversiden og gråhvid på undersiden. Flyvehuden og de spidse ører er gråbrune, mens snuden er rødlig.

Føde

Damflagermus lever udelukkende af insekter som stankelben, myg og natsværmere. De jager deres bytte over vandflader eller omkring træer i lav højde. Flagermusen orienterer sig og fanger byttedyr ved hjælp af ekkolokalisering. Ved at udsende ultralydsskrig kan flagermusen danne sig et lydbillede af omgivelserne og afgøre, hvor byttet befinder sig.

Levevis

Om vinteren går damflagermus i vintersøvn i kalkgruber og klippespalter. De hænger ofte i små grupper og sover fra oktober til april. I løbet af vintersøvnen vågner flagermusene kortvarigt, men de forlader sjældent deres overvintringssteder under denne opvågning.

Det er vigtigt at minimere menneskelig aktivitet omkring vinterkvartererne, da forstyrrelser kan medføre store tab af energiressourcer for flagermusene og mindske deres chancer for overlevelse.

Om sommeren finder man damflagermus i huse eller hule træer i nærheden af søer og vandløb. Her danner hunnerne små kolonier for at føde deres unger, mens hannerne lever alene eller i små grupper med andre hanner.

Trusler og bevaring

Damflagermusen er sjælden og truet i hele Vesteuropa, og det er derfor afgørende at bevare både deres overvintringssteder og ynglepladser uforstyrrede. Skovmår, husmår og visse ugler kan udgøre naturlige fjender for damflagermus.

Vidste du…?

Verdens mindste flagermus, humlebi-flagermusen, vejer maksimalt 2 gram. Verdens største flagermus menes at være den malaysiske flyvende hund, som vejer mere end et kilo og har et vingefang på op til 1,7 meter.

Hvis du har set en flagermus eller har oplysninger om flagermus opholdskvarterer som hule træer eller kældre, kan du kontakte Zoologisk Museum. Museet overvåger flagermusbestandene i Danmark og indsamler viden om flagermus.

Hvis du finder en død flagermus eller dele af en flagermus, kan du sende den ind til Zoologisk Museum til artsbestemmelse. Det er vigtigt at bidrage til forskningen og bevarelsen af denne truede dyreart.

Damflagermus: Sjove Fakta om Danmarks Mystiske Flagermus

Damflagermus (Myotis dasycneme) er en fascinerende og sjælden art af flagermus, som findes primært i Midt- og Østjylland i Danmark. Den er også blevet registreret på Bornholm, Sydsjælland, Falster, hvor den sandsynligvis er tilflyvere fra Sverige eller Baltikum.

Udseende og Størrelse

Damflagermusen er en mellemstor flagermus med et vingefang på omkring 30 cm. Den måler ca. 11 cm fra snude til halespids og kan veje op til 28 gram. Pelsen er gråbrun på oversiden og gråhvid på undersiden. Flagermusen har gråbrune flyvehud og spidse ører, mens snuden er rødlig.

Føde

Damflagermus lever udelukkende af insekter som stankelben, myg og natsværmere. De jager deres byttedyr ved hjælp af ekkolokalisering, hvor de udsender ultralydsskrig, der kastes tilbage som et ekko, når de rammer byttet eller omgivelserne.

Levevis

Om vinteren går damflagermus i vintersøvn i kalkgruber og klippespalter, hvor de hænger i små grupper. Denne vintersøvn varer normalt fra oktober til april, og flagermusene vågner kun kortvarigt med nogle ugers mellemrum. Det er vigtigt at undgå forstyrrelser i nærheden af deres overvintringssteder, da dette kan medføre tab af deres energiressourcer og dermed mindske deres overlevelseschancer.

Om sommeren finder damflagermusene kvarterer i huse eller hule træer tæt ved søer og vandløb. De jager deres føde over vandflader eller omkring træer i lav højde.

Naturlige fjender og trusler

Damflagermus kan have naturlige fjender som skovmår, husmår og nogle ugler. På grund af deres sjældenhed og truede status i hele Vesteuropa er det vigtigt at bevare både deres overvintringssteder og ynglepladser ubefængte af menneskelig aktivitet.

Vidste du…?

Verdens mindste flagermus er humlebi-flagermusen, som vejer maksimalt 2 gram. Mens verdens største flagermus menes at være den malaysiske flyvende hund, som vejer mere end et kilo og har et vingefang på op til 1,7 meter.

Har du set en flagermus?

Zoologisk Museum overvåger flagermusbestandene i Danmark og indsamler viden om flagermus. Hvis du har oplysninger om flagermusenes opholdskvarterer såsom hule træer eller kældre, modtager museet gerne dine oplysninger. Du kan også sende en død flagermus eller dets dele til Zoologisk Museum til artsbestemmelse.

Disse fascinerende væsner har vores respekt og fortjener vores bevaring indsats. Lad os beskytte og beundre Damflagermusen og andre flagermusarter for deres unikke bidrag til økosystemet.

Danske dyr der ligner damflagermus

De danske flagermus er fascinerende væsner, og en af de mest interessante arter er damflagermusen (Myotis dasycneme). Selvom denne art er sjælden i Danmark, findes der også andre flagermusarter i vores land, der ligner damflagermusen både i udseende og levevis. Her er nogle af disse lignende dyr:

Sydfagermus (Pipistrellus pipistrellus)

Sydfagermusen er en af de mest almindelige flagermusarter i Danmark. Den er mindre end damflagermusen med et vingefang på ca. 20 cm og en vægt på omkring 5 gram. Den har en brunlig pels og jagter insekter om natten. Sydfagermusen overvintrer i huse og bygninger.

Brandts flagermus (Myotis brandtii)

Brandts flagermus minder meget om damflagermusen både i udseende og levevis. Den er en lidt mindre art med et vingefang på omkring 25 cm. Brandts flagermus har en gråbrun pels og jager insekter over vandflader. Den overvintrer i hule træer og klippespalter.

Skovflagermus (Nyctalus noctula)

Skovflagermusen er en større flagermusart med et vingefang på ca. 40 cm og en vægt på op til 40 gram. Den har en mørkbrun pels og jager insekter om natten. Skovflagermusen overvintrer i bygninger og træhuller.

Vandflagermus (Myotis daubentonii)

Vandflagermusen er en mellemstor flagermusart med et vingefang på omkring 30 cm og en vægt på ca. 10 gram. Den har en brun pels og jager insekter over vandflader. Vandflagermusen overvintrer i hule træer og klippespalter.

Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus)

Dværgflagermusen er en lille flagermusart med et vingefang på omkring 19 cm og en vægt på omkring 3 gram. Den har en brun pels og jager insekter om natten. Dværgflagermusen overvintrer i bygninger og træhuller.

Alle disse flagermusarter, herunder damflagermusen, er vigtige for økosystemet og bidrager til at kontrollere insektbestanden. Det er vigtigt at beskytte deres overvintringssteder og ynglepladser for at sikre deres overlevelse.

Har du set en flagermus? Zoologisk Museum overvåger flagermusbestanden og indsamler viden om flagermus i Danmark. Hvis du har oplysninger om flagermusers opholdskvarterer, f.eks. i hule træer eller kældre, er du velkommen til at kontakte museet. Hvis du finder en død flagermus eller dele af en flagermus, må du også gerne sende den ind til Zoologisk Museum til artsbestemmelse.

Andre populære artikler: Æblerose: En Dansk NaturperleSkrubtudsen: En almindelig og fascinerende dansk tudseBøg: Et almindeligt og smukt træ i DanmarkGråt egern: Et introduceret dyr i DanmarkSkarven: En Fascinerende VandfuglLille Kålsommerfugl: En Guide til Danmarks Smukke SommerfuglRobinie: Et træ med potentiale til at skabe problemerAlmindelig ryle: En trækfugl med en vigtig rolle i DanmarkLys skivevandkalv: En fascinerende vandkalv i DanmarkSplitterne: En fascinerende fugl i det danske dyrelivVildsvin: Et fascinerende dyr i den danske naturUgrenet Edderkopurt: En sjælden og smuk blomst i dansk naturRavnen – Danmarks største kragefuglIberisk skovsnegl: En omfattende guide til denne fascinerende skabningHassel – En Almindelig Skovbusk i DanmarkSelje pil: En omfattende guide til denne danske pileartSpættet sæl – Den mest almindelige sælart i DanmarkUngefødende strandsnegl: En guide til den danske kystHvid sækspore: En sjælden orkidé i JyllandSkovskade: En farverig og sky skovfugl