livop.dk

Bævreasp

Bævreasp (Populus tremula) er et vildtvoksende træ, der er udbredt på store dele af den nordlige halvkugle. Det findes fra Norge over størstedelen af Europa og syd på til Nordafrika samt videre gennem Asien til Japan. I Danmark er bævreasp en af de træarter, der har været til stede længst. Den indvandrede for omkring 12.000 år siden og findes i dag i de fleste egne af Danmark, dog hyppigst i Midt- og Nordjylland. I Skivum Nørrekrat i Vesthimmerland er bævreasp det næstmest almindelige træ efter eg.

Udseende

Bævreaspen kan blive op til 27 meter høj og er dermed ikke blandt de højeste træarter i Danmark. Barken er glat, hvidgrå til gulgrå i ungdommen, men bliver mørkegrå og skorpet på ældre stammer. Bladene er nærmest runde med lange flade bladstilke, og kanten på bladene er bugtet-tandet. Blomsterne sidder i lange, hængende klaser, og bævreasp er tvebo, hvilket betyder, at der er enten han- eller hunblomster på det enkelte træ. Frugterne er små kapsler, der indeholder mange små frø, som spredes let med vinden på grund af frøuld.

Voksested

Bævreaspen trives bedst i lyse skove og skovbryn, men den findes primært på heder og overdrev. Den vokser bedst på jorde med bevægeligt grundvand. Dens blomstringstid er i marts – april, mens bladene først springer ud i midten af maj. Om efteråret får bladene smukke høstfarver, der kan variere fra guldgult til rødt og purpurfarvet.

Anvendelse

Bævreaspen har en hvidgul ved, men danner ikke kerne. Veddet er spredtporet, hvilket betyder, at årringsafgrænsninger kun er svagt aftegnede. Det er meget let at opskære og bearbejde og er desuden meget let. Bævreaspens træ anvendes blandt andet til fremstilling af tændstikker. Det er det eneste træ, der bruges til dette formål. Hvis du finder bævreasp eller andre arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Vidste du…?

Når man fremstiller tændstikker, anvender man udelukkende bævreasp.

Plant for vildtet faktaark: Bævreasp

Bævreasp. Foto: Istock

Bævreaspens frugt. Foto: Jan S. Jensen

Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

By following this structured layout, you can provide readers with a comprehensive and informative article about the animal Bævreasp in Danish.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er udbredelsen af bævreasp?

Bævreasp er udbredt på store dele af den nordlige halvkugle, herunder Norge, størstedelen af Europa, Nordafrika, Asien og Japan. I Danmark er bævreasp et vildtvoksende træ og findes i de fleste egne, især i Midt- og Nordjylland.

Hvor længe har bævreasp været i Danmark?

Bævreaspen er en af de træarter, der har været i Danmark længst og er indvandret for omkring 12.000 år siden.

Hvordan ser bævreaspen ud?

Bævreasp kan blive op til 27 meter høj. Barken er i ungdommen glat, hvidgrå til gulgrå, og bliver mørkegrå og skorpet på ældre stammer. Bladene er runde med bugtet-tandet kant og lange flade bladstilke. Blomsterne sidder i lange, hængende klaser, og bævreasp er tvebo, hvilket betyder, at der er enten han- eller hunblomster på hvert træ. Frugterne er små kapsler, der indeholder mange små frø og spredes let med vinden på grund af frøuld.

Hvor vokser bævreaspen bedst?

Bævreaspen vokser bedst på jorde med bevægeligt grundvand og findes primært i lyse skove, skovbryn, heder og overdrev.

Hvornår blomstrer bævreaspen?

Bævreaspen blomstrer omkring marts-april, og bladene springer først ud i midten af maj. Om efteråret får bladene smukke høstfarver, der kan variere fra guldgult til rødt og purpurfarvet.

Hvordan anvendes bævreaspen?

Bævreaspen danner ikke kerne, og dens ved er hvidgult. Veddet er spredtporet, hvilket gør, at årringafgrænsninger kun er svagt aftegnede. Veddet er let at opskære og bearbejde og er derfor meget anvendeligt. Bævreaspen bliver også brugt til at fremstille tændstikker.

Hvilke egenskaber besidder bævreaspen?

Bævreaspen er karakteriseret ved sin højde på op til 27 meter, sin glatte bark i ungdommen og dens mørkegrå skorpe på ældre stammer. Bladene er runde med bugtet-tandet kant og lange flade bladstilke. Bævreaspens frugter er små kapsler med mange små frø, der spredes let med vindens hjælp.

Hvordan kan man indberette fund af bævreasp i den danske natur?

Man kan indberette fund af bævreasp og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Hvor er bævreaspen mest hyppig i Danmark?

Bævreaspen findes i de fleste egne i Danmark, men hyppigst i Midt- og Nordjylland. I Skivum Nørrekrat i Vesthimmerland er bævreasp det næstmest almindelige træ efter eg.

Hvad er bævreasps ved egnet til?

Bævreasps ved er hvidgult og let at opskære og bearbejde. Det egner sig godt til forskellige anvendelser og bruges blandt andet til tændstikproduktion.

Andre populære artikler: Hunderose: En smuk og almindelig busk i den danske naturGrøn mosaikguldsmed: En farvestrålende og sjælden guldsmedSnæbel – En sjælden laksefisk i VadehavetHvidklire: En fascinerende fugl på trækPadder: Danmarks fascinerende amfibierSenegal teplante: En flerårig vandplante med en imponerende vækstStor kærguldsmed: En sjælden guldsmed i DanmarkBløddyr: En Guide til Danmarks Havets SkabningerSkovgøgeurt: En Sjælden Orkidé i Danske SkoveStrandhjejle: En Trækfugl på Danmarks KysterHusskade: En let genkendelig og alsidig fuglKortnæbbet gås: En lille og lys gås med unikke karakteristikaDouglas – En Nøjsom og Anvendelig TræartLaks: En guide til denne fascinerende fiskRundlobet bjørneklo: En invasiv art i DanmarkSkovfyr: Et nøjsomt træ med stor udbredelseStor hornugle – en genindvandret art i DanmarkSort Stork: En sjælden og beskyttet fugl i DanmarkSkjoldbregne – En sjælden og beskyttet plante i DanmarkSædgås: En fascinerende trækfugl