livop.dk

Gul Gyvelkvæler: En sjælden og fascinerende snylteplante

Gul Gyvelkvæler (Orobanche flava) er en flerårig snylteplante, der kan blive op til 40 cm høj. Den har en gulbrun stængel og blege, reducerede blade. Kronen er lang, gullig og har en rødlig rand. Denne art snylter kun på arter af hestehov og er kun kendt fra Rød Hestehov (Petasites hybridus) i Danmark. Gul Gyvelkvæler betragtes som en indslæbt art og er relativt ny i den danske flora. Den er meget sjælden og findes primært i Københavnsområdet.

Om slægten Orobanche

Gul Gyvelkvæler tilhører slægten Orobanche, der består af mere end 200 arter. Ti af disse arter findes i Skandinavien, men de er alle kun meget lokalt udbredt og vurderes at være i tilbagegang. De fleste arter af Orobanche er enårige snylteplanter med et svagt udviklet rodsystem og ét eller flere haustorier. Et haustorium er en forbindelse mellem to planter, hvor den ene plante optager vand og næring fra den anden. Gyvelkvæler dræner effektivt værtsplanten for næring, hvilket resulterer i, at dele af værtsroden dør.

Gul Gyvelkvælers blomsterstand er et aks med ensymmetriske, to-læbede blomster. Disse blomster er tilpasset bestøvning af hvepse og bier. Stænglen og blomsterne er hårede. Plantens frø opbevares i kapsler, og hver kapsel kan indeholde store mængder frø. Frøene er meget små og spredes med vinden.

De forskellige arter af Gyvelkvæler har kun få værtsarter, hvilket ofte afspejles i deres danske navne. Nogle eksempler inkluderer Tidsel-Gyvelkvæler, Røllike-Gyvelkvæler og Vedbend-Gyvelkvæler.

Beskyttelse og trusler

Arter af Gyvelkvæler, herunder Gul Gyvelkvæler, er fredet i Danmark. I sydlige lande kan Gyvelkvælere forårsage stor skade på kulturplanter. Dog vurderes de nordiske arter ikke som en trussel i det danske klima, men de er derimod meget sjældne.

Indberet dine fund

Hvis du støder på Gul Gyvelkvæler eller andre arter i den danske natur, opfordres du til at indberette dine fund på artsportalen. Dette bidrager til overvågning og forskning af vores naturlige biodiversitet.

Gul Gyvelkvæler er en fascinerende snylteplante, der har tilpasset sig til at dræne næring fra værtsplanter. Dens sjældenhed gør den til et spændende fund i den danske natur. – Naturinteresseret observatør

For mere information om Gul Gyvelkvæler og andre danske planter og dyr, kan du besøge vores hjemmeside.

Gul gyvelkvæler: En sjælden og fascinerende plante

Gul gyvelkvæler, også kendt som Orobanche flava, er en flerårig snylteplante, der kan blive op til 40 cm høj. Denne imponerende plante er sjælden og kendt for sin smukke gullige krone med en rødlig rand. Den snylter kun på arter af hestehov, med Rød Hestehov (Petasites hybridus) som den eneste kendte vært i Danmark.

En sjælden art i Danmark

Gul gyvelkvæler er relativt ny i den danske flora og betragtes som en indslæbt art. Den er meget sjælden og kendes kun fra få, bynære forekomster. I dag kan den primært findes i Københavnsområdet. Dette gør den til en af de mest eftertragtede og sjældne planter i Danmark.

Om slægten Orobanche

Gul gyvelkvæler tilhører slægten Orobanche, som rummer mere end 200 arter. I Skandinavien er der ti arter, der alle kun er meget lokalt udbredt og vurderes at være i tilbagegang. De fleste arter af Orobanche er enårige og fungerer som snylteplanter. Planterne har ét eller flere haustorier og et svagt udviklet rodsystem. Haustoriet er en forbindelse mellem to forskellige planter, hvor den ene plante optager vand og næring fra den anden. I tilfældet med gul gyvelkvæler dræner den snylteplanten værten for næring, hvilket fører til, at dele af værtsroden dør.

Blomsterstanden hos gul gyvelkvæler er et aks med énsymmetriske, to-læbede blomster. Disse blomster er tilpasset til bestøvning af hvepse og bier. Stænglen og blomsterne er hårede. Plantens frø opbevares i kapsler, og hver kapsel kan indeholde store mængder frø. Disse små frø bliver spredt med vinden, hvilket bidrager til plantens udbredelse.

Forskellige arter af gyvelkvæler

Der findes flere forskellige arter af gyvelkvæler, og hver art har kun få værtsarter. Disse værtsarter afspejles ofte i de danske plantenavne, såsom Tidsel-gyvelkvæler, Røllike-gyvelkvæler og Vedbend-gyvelkvæler.

Beskyttelse af gul gyvelkvæler

Arter af gyvelkvæler, herunder gul gyvelkvæler, er fredet i Danmark. Dette betyder, at man ikke må plukke eller ødelægge disse planter. Det er vigtigt at respektere deres sjældenhed og bevaringsstatus.

Hvis du finder en gul gyvelkvæler eller andre arter i naturen, opfordres du til at indberette dine fund på artsportalen. Dette hjælper med at overvåge og bevare vores dyrebare naturarv.

Gul gyvelkvæler og dens slægtninge i Danmark

Gul gyvelkvæler (Orobanche flava) er en flerårig snylteplante, der kan vokse op til 40 cm høj. Den har en gulbrun stængel og blege, reducerede blade. Kronen er lang, gullig og har en rødlig rand. Gul gyvelkvæler snylter kun på arter af hestehov og er kun kendt i Danmark fra arten Rød Hestehov (Petasites hybridus). Det er en relativt ny art i den danske flora og er meget sjælden. Den findes primært i Københavnsområdet.

Slægten Orobanche

Slægten Orobanche huser over 200 arter, hvoraf 10 arter er udbredt i Skandinavien. Disse 10 arter er kun meget lokalt udbredt og er i tilbagegang. De fleste arter i slægten Orobanche er enårige snylteplanter med ét eller flere haustorier og et svagt udviklet rodsystem. Et haustorium er en forbindelse mellem to planter, hvor den ene plante optager vand og næring fra den anden. Gyvelkvæler dræner værtsplanten effektivt for næring, hvilket resulterer i, at dele af værtsrodene dør.

Blomsterstanden på gyvelkvæler er et aks med ensymmetriske, to-læbede blomster. Blomsterne er tilpasset bestøvning af hvepse og bier. Stænglen og blomsterne er dækket af hår. Frøene opbevares i kapsler, og hver kapsel kan indeholde store mængder frø. Frøene er meget små og spredes med vinden.

Forskellige arter af gyvelkvæler i Danmark

De enkelte arter af gyvelkvæler har kun få værtsarter, hvilket ofte afspejles i de danske plantenavne. Nogle eksempler er Tidsel-gyvelkvæler, Røllike-gyvelkvæler og Vedbend-gyvelkvæler.

Sjældne nordiske arter

I sydlige lande kan gyvelkvæler forårsage store skader på kulturplanter. De nordiske arter udgør dog ikke nogen trussel i det danske klima. De er derimod meget sjældne og vurderes at være i tilbagegang.

Beskyttelse af arter af gyvelkvæler

Arter af gyvelkvæler (tilhørende slægten Orobanche) er fredet. Det betyder, at de er beskyttede og må ikke plukkes eller ødelægges. Hvis du finder arter af gyvelkvæler i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Gul gyvelkvæler?

Gul gyvelkvæler (Orobanche flava) er en flerårig snylteplante, der kan blive op til 40 cm høj. Den har en gulbrun stængel og blege, reducerede blade. Kronen er lang, gullig og har en rødlig rand. Den snylter kun på arter af hestehov, primært Rød Hestehov (Petasites hybridus). Arten er relativt ny i den danske flora og er meget sjælden, kendt fra få, bynære forekomster, primært i Københavnsområdet.

Hvilken slægt tilhører Gul gyvelkvæler?

Gul gyvelkvæler tilhører slægten Orobanche, som omfatter over 200 arter. I Skandinavien findes der 10 arter af Orobanche, hvoraf alle 10 er meget lokalt udbredte og vurderes at være i tilbagegang.

Hvordan er en gyvelkvælers anatomi?

Gyvelkvæleren er en snylteplante med et svagt udviklet rodsystem og et eller flere haustorier, som er forbindelser mellem to planter. Haustorierne tillader den ene plante at optage vand og næring fra værtplanten. Gyvelkvæleren dræner værtsplanten effektivt for næring, hvilket får dele af værtsrodens at dø. Den har hår på stænglen og blomsterne samt en blomsterstand i form af et aks med to-læbede blomster, der er tilpasset bestøvning af hvepse og bier.

Hvordan spredes frøene af en Gul gyvelkvæler?

Frøene af Gul gyvelkvæler opbevares i kapsler og hver kapsel kan indeholde store mængder frø. Frøene er meget små og spredes primært med vinden.

Hvilke værtsplanter har Gul gyvelkvæler?

Gul gyvelkvæler har kun ganske få værtsarter, hvoraf Rød Hestehov (Petasites hybridus) er den primære i Danmark. Andre arter af gyvelkvæler har forskellige værtsplanter, som kan ses i deres danske plantenavne, såsom Tidsel-gyvelkvæler, Røllike-gyvelkvæler og Vedbend-gyvelkvæler.

Er Gul gyvelkvæler en trussel for kulturplanter i Danmark?

Selvom gyvelkvæler i sydligere lande kan gøre stor skade på kulturplanter, vurderes de nordiske arter ikke at udgøre en trussel i det danske klima. Tværtimod er arterne meget sjældne i Danmark.

Hvorfor er arter af gyvelkvæler fredet?

Arter af gyvelkvæler, herunder Gul gyvelkvæler, er fredet i Danmark for at beskytte og bevare deres sjældenhed og mangfoldighed i den danske natur.

Hvor kan man indberette sine fund af gyvelkvæler-arter i Danmark?

Man kan indberette sine fund af gyvelkvæler-arter og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Hvordan ser Gul gyvelkvæler ud?

Gul gyvelkvæler har en gulbrun stængel og blege, reducerede blade. Kronen er lang, gullig og har en rødlig rand.

Er Gul gyvelkvæler udbredt i Danmark?

Nej, Gul gyvelkvæler er meget sjælden i Danmark og kendt fra få, bynære forekomster, primært i Københavnsområdet. Arten regnes som indslæbt og er relativt ny i den danske flora.

Andre populære artikler: Spættet sæl – Den mest almindelige sælart i DanmarkHavskildpadder: En sjælden gæst i DanmarkSkallen – En Guide til Danmarks FerskvandsfiskCypres: Et stedsegrønt træ med mange anvendelserMyrer – En omfattende guide til Danmarks små insekterAmerikansk Skarveand: En sjælden og invasiv art i DanmarkLys skivevandkalv: En fascinerende vandkalv i DanmarkVrietorn: En Guide til denne Fascinerende PlanteRødbuget egern: En introduktion til denne spændende artPurpursnegl: En Fascinerende Skabning i Vest- og NordjyllandStalling: En Stålgrå LaksefiskBysvalen: En elegant og tilpasningsdygtig fuglHvidgul skovlilje: En sjælden orkidé i DanmarkAhorn – Et smukt og udbredt træ i DanmarkRegnbueørred: En Guide til Danmarks Farverige FiskStilk-månerude: En sjælden og smuk bregneSpidsløn: Et hjemmehørende træ med mange anvendelsesmulighederBæklampret: En unik og fascinerende vanddyrBlå iris: En smuk og sjælden plante i det østlige DanmarkElm: Et oversigt over et ikonisk træ i Danmark