livop.dk

Gedde: En guide til Danmarks største rovfisk

Gedden er en fascinerende fisk, der er udbredt i hele Danmark med undtagelse af nogle få af de mindre øer. Den kan findes både i søer og åer samt i brakvand med en saltkoncentration på højest 15 ‰. Gedden er kendt for sit karakteristiske udseende og sin imponerende størrelse. I denne guide vil vi udforske geddens levevis, udseende og udbredelse.

Udbredelse

Gedden er almindelig i Danmark og findes i både ferskvand og brakvand. Den trives i relativt små vandhuller og stiller ikke ret høje krav til vandkvaliteten. Dog lever gedden generelt ikke i hurtigt strømmende vand. Udsætning af gedde har været forsøgt brugt som biomanipulation i næringsbelastede søer for at kontrollere bestanden af skidtfisk. Desværre har disse forsøg kun i få tilfælde haft den ønskede virkning.

Udseende

Gedden har en langstrakt krop og en flad, næblignende mund, hvilket giver fisken et krokodilleagtigt udseende. Den har en grøn farve på siderne med gullige pletter, en mørk, olivengrøn ryg og en lysere bug. På yngre individer er siderne stribede, og den lysere bugfarve strækker sig op på siderne. Gedden kan generelt ikke forveksles med andre arter i Danmark, men i Nordamerika og Asien findes der arter i samme familie, der ligner gedden.

Levevis

Gedden er en af Danmarks største rovfisk med en længde på op til 150 cm og en maksimalvægt på over 25 kg. Den jager ved overraskelsesangreb og venter på, at byttedyr skal nærme sig tilstrækkeligt, før den pludseligt accelererer frem og griber byttet. Gedden er knyttet til undervandsvegetation nær bredden, hvor den skjuler sig og jager. Gedden kan æde alt, hvad den kan gabe over, og kannibalisme er udbredt. Den har spidse, bagudrettede tænder, der fastholder byttet.

Gedden yngler normalt i april på lavt vand over undervandsvegetation. Hannen og hunnen svømmer tæt sammen og frigiver æg og sæd i vandet. En hun gedde kan producere mellem 20.000-30.000 æg pr. kilo kropsvægt afhængig af forholdene. Ynglens overlevelse afhænger af muligheden for at skjule sig, da prædation, især fra større artsfæller, er den primære begrænsende faktor for ynglens overlevelse.

Vidste du…?

Gedden kan accelerere fra stillestående til høj hastighed på kort tid og er kendt for sine imponerende jagtfærdigheder.

Læs mere om gedden på fiskepleje.dk for at få endnu flere spændende oplysninger om denne fantastiske fisk.

Gedden: En fascinerende og frygtindgydende rovfisk

Gedden er en af Danmarks mest ikoniske og spændende fisk. Med sit krokodilleagtige udseende og imponerende størrelse er gedden en imponerende skabning, der fascinerer både hobbyfiskere og naturelskere. I denne artikel vil vi dykke ned i nogle spændende fakta om gedden og udforske dens levevis, udseende og udbredelse.

Udbredelse

Gedden, også kendt som Esox lucius, er udbredt i hele Danmark, undtagen på nogle få af de mindre øer. Gedden findes i både søer og åer, samt i brakvand med en saltkoncentration på højst 15 ‰. Den kan endda findes i relativt små vandhuller og stiller generelt ikke ret høje krav til vandkvaliteten. Det er dog vigtigt at bemærke, at gedden generelt ikke lever i hurtigt strømmende vand.

Udsætning af gedder er blevet forsøgt som biomanipulation i eutrofierede (næringsbelastede) søer for at kontrollere bestanden af skidtfisk som skaller og brasen. Desværre har disse forsøg kun i få tilfælde haft den ønskede virkning.

Udseende

Gedden har en langstrakt krop med en flad, næblignende mund, der giver fisken et krokodilleagtigt udseende. Gat og rygfinne er placeret langt tilbage på kroppen nær halefinnen, mens brystfinnerne sidder nær gællerne og bugfinnerne sidder ca. midt på kroppen.

Gedden er grøn på siderne med gullige pletter og har en mørk, olivengrøn ryg og en lysere bug. Yngre gedder kan have stribede sider, og den lysere bugfarve kan strække sig op langs siderne. I Danmark kan gedden ikke forveksles med andre arter, men i Nordamerika og Asien findes der arter i samme familie, der har en lignende udseende.

Levevis

Gedden er en af Danmarks største rovfisk og kan blive op til 150 cm lang og veje mere end 25 kg. Dog bliver hanner sjældent over 80 cm lange.

Gedden jager ved overraskelsesangreb, hvor den venter på, at et byttedyr enten nærmer sig tilstrækkeligt eller langsomt bevæger sig hen imod gedden. Derefter accelererer den pludseligt og griber byttet. For at denne jagtteknik kan lykkes, kræves tæt vegetation, og gedden er derfor ofte knyttet til undervandsvegetation nær bredden. Dette gælder især for mindre gedder, der også bruger vegetationen til at skjule sig for større artsfæller.

Gedden æder alt, hvad den kan gabe over, og kannibalisme er udbredt. Dens mund er fyldt med spidse, bagudrettede tænder, der hjælper den med at fastholde byttet. Disse tænder forhindrer dog også gedden i at spytte et for stort byttedyr ud igen, og det er sket, at en gedde er død i forsøget på at sluge et for stort byttedyr.

I søer med uklart vand er de voksne gedder mindre afhængige af vegetation til deres fouragering, men overlevelsen af yngel kan blive negativt påvirket af manglen på undervandsvegetation i næringsbelastede søer.

Geddens afføring indeholder advarselsferomoner og undgås derfor af andre fisk. Gedden yngler i Danmark normalt i april. Legen foregår på relativt lavt vand, ofte under 20 cm, over undervandsvegetation, hvor hannen og hunnen svømmer tæt sammen og frigiver æg og sæd i vandet i flere omgange. En hun-gedde kan producere mellem 20.000-30.000 æg pr. kilo afhængig af forholdene. Overlevelsen af ynglen afhænger i høj grad af deres evne til at skjule sig, da prædation, især fra større artsfæller, er den primære faktor, der begrænser overlevelsen af ynglen.

Gedden er en fascinerende og unik fisk, der fortjener vores beundring og respekt. Dens krokodilleagtige udseende og imponerende størrelse gør den til en sand konge i danske farvande. Næste gang du ser en gedde, så husk at værdsætte dens skønhed og de mange spændende egenskaber, den besidder!

Danske dyr, der minder om gedden

Gedden (Esox lucius) er en af Danmarks mest kendte og karakteristiske fiskearter. Den findes i søer, åer og brakvand overalt i landet undtagen på nogle mindre øer. Gedden er en stor rovfisk, der hersker i sit vandmiljø. Men hvilke andre danske dyr minder om gedden? Læs videre for at lære om nogle af de lignende arter.

Aal (Anguilla anguilla)

Aalen er en anden fisk, der findes i mange danske vandløb og søer. Den har en langstrakt og slank krop, ligesom gedden, men den er mere åleagtig i sin form. Aalen er også en rovfisk og jager blandt undervandsvegetationen efter bytte.

Bars (Dicentrarchus labrax)

Barsen er også en populær fisk i Danmark, kendt for sin velsmag og robuste krop. Selvom gedden er en ferskvandsfisk, findes barren primært i saltvand, men den kan også ses i brakvand og i ferskvand nær kysten. Barsen er en rovfisk og har en lignende jagtteknik som gedden, hvor den accelererer uden varsel for at fange sit bytte.

Sandart (Sander lucioperca)

Sandarten minder meget om gedden både i udseende og levevis. Den har også en slank og langstrakt krop, og dens jagtteknik minder om gedden. Sandarten er dog mere knyttet til brakvand og kan findes i både søer og floder.

Pigvar (Sparus auratus)

Pigvaren er en fisk, der primært findes i saltvand, men nogle gange kan den også ses i brakvand eller kystnære søer. Den har en robust krop og er en rovfisk, der jager på lignende måde som gedden. Pigvaren er kendt for sin velsmag og er meget populær blandt lystfiskere.

Afsluttende tanker

Disse er blot nogle af dyrene, der minder om gedden i Danmark. Selvom de har lignende egenskaber, er hver art unik på sin egen måde. Uanset om du er interesseret i lystfiskeri eller bare vil udforske den danske natur, er det fascinerende at lære om de forskellige dyr, der findes i vores land.

Andre populære artikler: Strandtudse: En sjælden og fascinerende tudseartKortnæbbet gås: En lille og lys gås med unikke karakteristikaBramgås: En omfattende guide til denne fascinerende fuglAlmindelig netbladhat: En guide til denne almindelige danske svampSorthovedet måge: En guide til denne fascinerende fuglNavr: En Guide til Dette Unikke TræButsnudet frø: En omfattende guideMelet kodriver: En sjælden og smuk planteHedehøg: En truet fuglearter i DanmarkHjertebladet fliglæbe: En sjælden og uanseelig orkidé i DanmarkGrågås: En omfattende guide til denne imponerende fuglHvidnæse: En omfattende guide til denne fascinerende havdyrSibirisk jordegern: En lille stribet egern fra SydøstasienDouglas – En Nøjsom og Anvendelig TræartVandranke: En unik vandplante i VestjyllandLærk: En omfattende guide til denne fascinerende træartLille fluesnapper: En sjælden gæst i DanmarkUngefødende strandsnegl: En guide til den danske kystLind – Et smukt og betydningsfuldt træ i DanmarkBlå iris: En smuk og sjælden plante i det østlige Danmark