livop.dk

Spidsand: En fascinerende svømmeand

Spidsand (Anas acuta) er en fugl, der er kendt for sin karakteristiske lange og spidse halefjer. Hannen har et brunt hoved og en lang hvid hals, mens hunnens fjerdragt er lysebrun og ligner mange andre andearter. Disse svømmeænder er relativt store og måler mellem 56-66 cm i længden med et vingefang på 80-95 cm.

Udbredelse

Spidsanden er en almindelig trækfugl i Danmark. Fra september til november og igen fra marts til april raster flere tusinde spidsænder i Danmark, når de er på træk mellem deres ynglesteder i Skandinavien og Rusland og deres vinterkvarterer i England og Frankrig. Områder som Ringkøbing Fjord, Vadehavet og Ulvshale-Nyord er vigtige rasteområder for spidsand. I Danmark yngler arten kun i fåtal.

Levevis

Spidsænderne søger føde på lavt vand i fjorde, vige og på strandenge. Deres kost består typisk af frø og rødder fra blomsterplanter samt smådyr som snegle og orme, der lever i tilknytning til vandplanterne. Indimellem fouragerer de også på stubmarker, hvor de æder spildkorn.

Vidste du…?

Spidsanden findes næsten overalt på den nordlige halvkugle, undtagen i Grønland og det nordøstlige Canada.

Beskyttelse og bevarelse

Spidsanden er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4(2), Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Den er fredet uden for jagttiden. For at hjælpe spidsanden kan man reducere næringsstofudledningen i rasteområder, da store mængder næringsstoffer ofte fører til algeopblomstring, som skygger for vandplanterne og reducerer spidsandens fødegrundlag. Derudover kan man stoppe dræningen af strandenge og lade dem afgræsse af kreaturer for at skabe gode fødesøgningsvilkår for spidsænderne.

For mere information om spidsanden, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Alt du behøver at vide om Spidsand

Spidsand, også kendt som Anas acuta, er en fascinerende fugl med en karakteristisk lang spids halefjer. Denne art har en brun hoved og en lang hvid hals hos hannen, mens hunnen har en lysebrun fjederdragt og ligner mange andre andearter.

Udbredelse

Spidsanden er en almindelig trækfugl i Danmark. Tusindvis af spidsænder raster i Danmark i september-november og marts-april, når de migrerer mellem ynglesteder i Skandinavien og Rusland og vinterkvarterer i England og Frankrig. Vigtige rasteområder for spidsand i Danmark inkluderer Ringkøbing Fjord, Vadehavet og Ulvshale-Nyord. Dog er arten sjælden som ynglefugl i Danmark.

Levevis

Spidsænder søger føde på lavt vand i fjorde, vige og på strandenge. Deres kost består typisk af frø og rødder fra blomsterplanter samt smådyr som snegle og orme, der lever i tilknytning til vandplanterne. Indimellem fouragerer de også på stubmarker, hvor de spiser spildkorn.

Vidste du…?

Spidsanden kan findes næsten overalt på den nordlige halvkugle undtagen Grønland og det nordøstlige Canada.

Beskyttelse og hvordan du kan hjælpe

Spidsanden er fredet uden for jagttid. For at hjælpe denne art kan vi reducere næringsstofudledningen i rasteområder, da store mængder næringsstoffer kan føre til massiv algevækst, hvilket reducerer spidsandens fødegrundlag. Stopning af dræning af strandenge og afgræsning af dem kan også skabe bedre fødesøgningsmuligheder for spidsænderne.

Mere information

Hvis du ønsker at læse mere om spidsanden, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Outdoor apps

Hvis du er interesseret i at bidrage med observationer af spidsanden eller andre dyr i naturen, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Introduktion

Spidsanden eller Anas acuta er en velkendt art på grund af dens lange spidse halefjer, som er et karakteristisk træk. Hannen kendetegnes også let ved sit brune hoved og lange hvide hals, mens hunnen har en lysebrun fjerdragt og ligner mange andre andearter. Disse mellemstore svømmeænder har en længde på 56-66 cm og et vingefang på 80-95 cm.

Udbredelse

Spidsanden er en almindelig trækfugl i Danmark. I september-november og igen i marts-april raster tusindvis af spidsænder i Danmark, når de er på træk mellem ynglestederne i Skandinavien og Rusland og vinterkvarterene i England og Frankrig. Nogle vigtige rasteområder for spidsand i Danmark inkluderer Ringkøbing Fjord, Vadehavet og Ulvshale-Nyord. Dog er spidsanden kun en fåtallig ynglefugl i Danmark.

Levevis

Spidsænder søger føde på lavt vand i fjorde, viginger og på strandenge. Deres føde består typisk af frø og rødder fra blomsterplanter samt smådyr som snegle og orme, der lever i tilknytning til vandplanterne. Spidsænderne fouragerer nogle gange også på stubmarker, hvor de æder spildkorn.

Lignende arter

Mens en spidsand er unik på mange måder, er der dog nogle andre andearter i Danmark, som har visse ligheder. Disse inkluderer:

  • Pibeand (Anas penelope): Pibeanden er også en trækfugl i Danmark og har en lignende størrelse som spidsanden. Hannen har en karakteristisk rødbrun brystplade og gråhudetroende hoved. Hunner og ungfugle er brune og har en markant hvid vingestreg.
  • Krikand (Anas crecca): Krikanden er en meget almindelig ynglefugl i Danmark og har også en lignende størrelse som spidsanden. Hannen har en karakteristisk mørk grøn og brun fjerdragt. Hunner og ungfugle er mere brune og har en markant ring omkring øjet.
  • Skeand (Mareca strepera): Skeanden er en ynglefugl i Danmark og har en lidt mindre størrelse end spidsanden. Hannen har en karakteristisklyserødbrune fjerdragt med mørke markeringer. Hunner og ungfugle er brune og har en rødbrun forreste halvdel på vingen.

Hvordan man kan hjælpe spidsanden

I nogle rasteområder udledes der store mængder næringsstoffer, hvilket kan resultere i massiv algeopblomstring. Algerne skygger for vandplanterne og reducerer dermed fødegrundlaget for spidsanden. En reduktion af næringsstofudledningen kan hjælpe spidsanden. Ved at stoppe dræningen af strandenge og lade dem afgræsse af kreaturer, kan der skabes bedre fødesøgningsvilkår for spidsænderne.

Vidste du… Spidsanden findes næsten overalt på den nordlige halvkugle, undtagen Grønland og det nordøstlige Canada.

Sådan er arten beskyttet

Spidsanden er beskyttet under Fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4(2), på Bonn-konventionens liste II og på Bern-konventionens liste II. Spidsanden er desuden fredet uden for jagttid. Det er vigtigt at kende jagttiden for at sikre, at arten ikke udsættes for unødig påvirkning. Flere oplysninger om jagttid kan findes på de relevante myndigheders hjemmesider.

Tag del i at bevare den danske natur ved at indberette dine observationer af arter på Artsportalen.

Læs mere om spidsanden, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Bemærk: Dette er en artikel baseret på tilgængelig viden om spidsanden og lignende arter. For mere præcise og omfattende oplysninger anbefales det at konsultere anerkendte kilder og eksperter.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ser spidsandens ud?

Spidsanden har en lang og spids halefjer, der er et karakteristisk træk ved arten. Hannerne kan genkendes ved deres brune hoved og lange hvide hals, mens hunnernes fjerdragt er lysebrun og ligner mange andre andearter. De er relativt store svømmeænder med en længde på 56-66 cm og et vingefang på 80-95 cm.

Hvor udbredt er spidsanden i Danmark?

Spidsanden er en almindelig trækfugl i Danmark. Fra september til november og igen fra marts til april raster flere tusinde spidsænder i Danmark, når de er på træk mellem ynglestederne i Skandinavien og Rusland og vinterkvarterene i blandt andet England og Frankrig. Områder som Ringkøbing Fjord, Vadehavet og Ulvshale-Nyord er vigtige rasteområder for spidsand. Dog yngler den kun i fåtallige mængder i Danmark.

Hvad spiser spidsanden?

Spidsænder søger føde på lavt vand i fjorde, vige og på strandenge. De spiser typisk frø og rødder fra blomsterplanter samt smådyr som snegle og orme, der lever i nærheden af vandplanterne. Spidsænder kan også fouragere på stubmarker, hvor de æder spildkorn.

Hvor findes spidsanden på verdensplan?

Spidsanden findes næsten overalt på den nordlige halvkugle, undtagen i Grønland og det nordøstlige Canada.

Hvordan kan man hjælpe spidsanden?

I nogle rasteområder udledes der store mængder næringsstoffer, hvilket ofte fører til algeopblomstring. Algerne skygger vandplanterne væk og reducerer dermed spidandens fødegrundlag. En reduktion i næringsstofudledningen kan derfor hjælpe spidsanden. Ved eksempelvis at stoppe dræningen af strandenge og lade dem blive afgræsset af kreaturer kan der skabes gode fødesøgningsvilkår for spidsanden.

Hvilke beskyttelsesforanstaltninger har spidsanden?

Spidsanden er beskyttet ifølge Fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4(2), Bonn-konventionens liste II samt Bern-konventionens liste II. Den er fredet og kan kun jages i den tilladte jagttid.

Hvilke danske områder er vigtige rasteområder for spidsanden?

Vigtige rasteområder for spidsanden i Danmark inkluderer Ringkøbing Fjord, Vadehavet og Ulvshale-Nyord.

Hvor kan man finde opdaterede oplysninger om spidsandens bestandsudvikling?

For opdaterede oplysninger om spidandens bestandsudvikling anbefales det at besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Kan man indberette fund af spidsand i den danske natur?

Ja, man kan indberette fund af spidsand og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Hvad er de karakteristiske kendetegn ved hannen og hunnen af spidsanden?

Hannen af spidsanden har et brunt hoved og en lang hvid hals. Fjerdragten er generelt mørkere og mere prangende end hunnens, der har en lysebrun fjerdragt, der ligner mange andre andefugle.

Andre populære artikler: Kaskelot – Verdens største tandhvalRudskalle: En guide til denne fascinerende fiskHvinand: En karakteristisk fugl med en unik hovedformÆgbladet fliglæbe: En overset skønhed i den danske naturPerleugle – En sjælden dansk ynglefuglGuide til Flodperlemusling: Udbredelse, Udseende og LevevisGræskarpe: En introduktion til denne invasive artMosehornugle: En truet fugleart i DanmarkSortspætte – En fascinerende fugl i DanmarkHindbær: En lækker og velsmagende bærbuskBlågrøn rose: En formrig og velduftende rosenartSpidsand: En fascinerende svømmeandAlmindelig ryle: En trækfugl med en vigtig rolle i DanmarkHalsbåndmusNewzealandsk fladorm: En introduktion til denne fascinerende artSkovflåt: En omfattende guide til denne lille blodsugerHavterne: En fascinerende havfugl i DanmarkSpidssnudet frø: En Guide til Danmarks Brune FrøerButblæret sargassotangLys skivevandkalv: En fascinerende vandkalv i Danmark