livop.dk

Det Hvide C: En Fascinerende Sommerfugl i Danmark

Det Hvide C, også kendt som Polygonia c-album, er en mellemstor sommerfugl med et imponerende vingefang på 41-55 mm. Dens vinger er kraftigt takkede og minder til forveksling om et vissent blad. I Danmark findes der to former af denne sommerfugl. Den ene form er orangebrun på oversiden med kraftige sorte pletter, mens den anden form er kraftigt lys orange med mindre markante pletter. Undersiden af vingerne er brunligt spraglet, og det er her, sommerfuglens navn afsløres af det lille hvide C midt på bagvingen.

Forvekslinger og Sjældenhed

Det Hvide C kan let forveksles med andre takvinger såsom Østlig Takvinge og Kirsebærtakvinge. Dog er disse takvinger mindre takkede, mangler det hvide C på bagvingen og er desuden meget sjældne i Danmark.

Biologi

Det Hvide C lægger sine æg enkeltvis på Stor Nælde, Elm og lejlighedsvis på Humle. Den fuldt udvoksede larve er gråsort med et stort hvidt parti og kan ligne en fugleklat, når den sidder sammenkrøllet på et blad. Forpupningen sker på værtsplanten. Sommerfuglen har to generationer om året, og de voksne sommerfugle overvintrer.

Levesteder

Det Hvide C kan findes i mange forskellige naturtyper, så længe værtsplanterne er til stede. Den er kendt fra skove, parker og haver, især hvis der findes meget nedfaldsfrugt om efteråret.

Udbredelse

Tidligere var Det Hvide C ekstremt sjælden i Danmark og blev ikke engang observeret hvert år i 1970erne. Siden da har den spredt sig fra det sydøstlige Danmark til resten af landet og findes nu udbredt på øerne. Dog forekommer den primært kun i den østlige del af Jylland. Hvis du observerer denne sommerfugl, kan du indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Det Hvide C er en fascinerende sommerfugl, der har formået at øge sin udbredelse i Danmark. Med dens karakteristiske vingetegning og tilpasningsevne er den et smukt og interessant syn i vores natur.

Det Hvide C – En Fascinerende Sommerfugl med Det Ikoniske Hvide C

Hvis du nogensinde har fanget øje på en sommerfugl med et karakteristisk hvidt C på bagvingen, har du mødt det spændende dyre, Det Hvide C.

Beskrivelse af Det Hvide C

Det Hvide C er en mellemstor sommerfugl med et vingefang på 41-55 mm. Vingerne er kraftigt takkede og minder til forveksling en smule om et vissent blad. I Danmark findes den i to former. Den ene er orangebrun på oversiden med kraftige sorte pletter, og den anden er kraftigt lys orange med mindre kraftige pletter. Undersiden er brunligt spraglet, men det særlige ved denne sommerfugl afsløres af det lille hvide C midt på bagvingen.

Det Hvide C kan nemt forveksles med andre takvinger som Østlig Takvinge og Kirsebærtakvinge, men disse er mindre takkede, mangler det hvide C på bagvingen og ikke mindst er meget sjældne.

Biologi

Æggene lægges enkeltvist på både Stor Nælde, Elm og til tider på Humle. Den fuldt udvoksede larve er gråsort, med et stort hvidt parti, og kan ligne en fugleklat når den sidder sammenkrøllet på et blad. Forpupningen sker på værtsplanten.

Det Hvide C har to generationer om året, og det er de voksne sommerfugle, som overvintrer.

Levested

Arten findes på mange vidt forskellige naturtyper, så længe værtsplanterne er til stede. Den kendes fra både skove, parker og haver, gerne hvis der findes meget nedfaldsfrugt i efteråret.

Udbredelse

Det Hvide C var engang enormt sjælden i Danmark, og i 1970erne blev den ikke engang observeret hvert år. Siden da har den spredt sig fra det sydøstlige Danmark til resten af landet og findes nu vidt udbredt på øerne, men forekommer primært kun i den østlige del af Jylland.

Vær med til at indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Konklusion

Det Hvide C er en fascinerende sommerfugl, der går i ét med naturen med dens vissent-blad-udseende og det ikoniske hvide C. Med dens udbredelse og mange levesteder er det nemt at støde på dette lille vidunder i den danske natur.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er det Hvide C for en sommerfugl?

Det Hvide C er en mellemstor sommerfugl med et vingefang på 41-55 mm. Den har kraftigt takkede vinger, der minder en smule om et vissent blad.

Hvilke to former findes det Hvide C i Danmark?

Det Hvide C findes i to former i Danmark. Den ene form er orangebrun på oversiden med kraftige sorte pletter, mens den anden form er kraftigt lys orange med mindre kraftige pletter.

Hvad er særligt ved det Hvide Cs underside?

Undersiden af det Hvide C er brunligt spraglet, og man kan genkende sommerfuglens navn på det lille hvide C midt på bagvingen.

Kan det Hvide C forveksles med andre sommerfugle?

Ja, det Hvide C kan løst forveksles med andre takvinger som Østlig Takvinge og Kirsebærtakvinge. Dog er disse mindre takkede, mangler det hvide C på bagvingen og er meget sjældne.

Hvilke planter lægger det Hvide C sine æg på?

Det Hvide C lægger sine æg enkeltvist på både Stor Nælde, Elm og til tider på Humle.

Hvordan ser den fuldt udvoksede larve af det Hvide C ud?

Den fuldt udvoksede larve af det Hvide C er gråsort med et stort hvidt parti. Den kan ligne en fugleklat, når den sidder sammenkrøllet på et blad.

Hvornår sker forpupningen af det Hvide C?

Forpupningen af det Hvide C sker på værtsplanten.

Hvor mange generationer har det Hvide C på et år?

Det Hvide C har to generationer om året, og det er de voksne sommerfugle, der overvintrer.

Hvor kan man finde det Hvide C?

Det Hvide C findes på mange forskellige naturtyper, så længe værtsplanterne er til stede. Det kendes fra skove, parker og haver, især hvis der findes meget nedfaldsfrugt om efteråret.

Hvor udbredt er det Hvide C i Danmark?

Det Hvide C var engang enormt sjældent i Danmark og blev ikke engang observeret hvert år i 1970erne. Siden da har den spredt sig fra det sydøstlige Danmark til resten af landet og findes nu vidt udbredt på øerne. Dog forekommer den primært kun i den østlige del af Jylland.

Andre populære artikler: Tøffelsnegl: En introduktion til denne fascinerende havsneglGråt egern: Et introduceret dyr i DanmarkBjerganden: En Mellemstor DykandSkovmårenHestekastanje: Et smukt og alsidigt træMosehornugle: En truet fugleart i DanmarkLægeigle: En sjælden og fascinerende skabningRødgran: En Nøjsom Skovtræart med Stor Udbredelse i DanmarkBrunflagermus: En Guide til Danmarks Største FlagermusartSkarven: En Fascinerende VandfuglÅkande Kærguldsmed: En sjælden og unik guldsmed i DanmarkMarkfirben: Et kraftigt og kortbenet firbenButsnudet frø: En omfattende guideHusskade: En let genkendelig og alsidig fuglSplitterne: En fascinerende fugl i det danske dyrelivStor ildfugl: En sjælden sommerfugl i DanmarkPlettet gøgeurt: En sjælden orkidé med unikt udseendeSpættet sæl – Den mest almindelige sælart i DanmarkSlåen: En omfattende guide til denne danske dyreartPlettet gøgeurt: En sjælden orkidé med unikt udseende