livop.dk

Laks: En guide til denne fascinerende fisk

Laksen er en sølvskinnende og slank fisk med en karakteristisk fedtfinne. Den kan kendes fra havørreden på dens slankere halerod, færre pletter under sidelinjen og tornformede gællegitterstave på forreste gællebue. Under gydningen får laksen en mørkere farve, og hannen udvikler en tydelig kæbekrog. Hannens krop får også et rødligt skær, sorte og røde pletter, og huden fortykkes og bliver sej. Afhængigt af levested kaldes laksen også atlantisk laks eller østersølaks. Laksen kan normalt blive op til 120 cm lang, men i sjældne tilfælde kan den nå en længde på op til 150 cm.

Udbredelse

Tidligere var laksen udbredt i de vestjyske vandløb fra Vidå i syd til Storå i nord samt i den østjyske Gudenå. I dag findes der kun en bestand af den oprindelige danske laks i Skjern Å, Ribe Å, Varde Å og muligvis i Storå.

Levevis

Laksen lever i saltvand og foretager lange vandringer. Gydningen foregår i det vandløb, hvor laksen er vokset op. Efter 1-3 års ophold i vandløbet trækker ynglen ud i saltvand. Gydeområderne findes på vandløbsstrækninger med hastigt strømmende vand og grus- eller stenbund. Opvækstområderne findes på vandløbsstrækninger med lavt og frisk strømmende vand samt stedvise forekomster af vandplanter, sten og trærødder. Laksen er afhængig af en god biologisk vandkvalitet.

I ferskvand består laksens føde af bløddyr, krebsdyr og insekter. I havet spiser den rejer, fisk og blæksprutter. Fra juni til november vandrer de voksne fisk op i strømvand for at yngle. Æggene lægges på relativt lavt vand i små fordybninger på sten eller grusbund med hurtig strøm. Æggene klækker om foråret. De fleste voksne laks dør efter gydningen.

Sådan er arten beskyttet

Laksen er omfattet af Habitatdirektivets bilag II+V og Bern-konventionens liste III. Den er fredet og beskyttet af dansk lovgivning. For at sikre en naturlig bestand af laks, er det vigtigt, at arten kan vandre frit mellem gydeområderne og opvækstområderne. Spærringer på vandløbene bør derfor fjernes. Derudover er det afgørende at opretholde rent vand i vandløbene samt en god fysisk variation med lavvandede grusområder og mere roligtflydende dybe partier. I lysåbne ådale er tilstedeværelsen af forskellige vandplanter hele året afgørende for et godt levested for laks. Hvis disse forhold ikke er til stede, kan skånsom vedligeholdelse eller egentlig restaurering af vandløbene være nødvendig.

Vidste du…?

Laksen kan blive op til 1,5 meter lang. Halestilken er slank, og den har en stråleløs fedtfinne mellem ryg- og halefinne. Næsten alle pletter findes over sidelinjen.

Hvad kan hjælpe arten?

For at sikre en naturlig bestand af laks er det vigtigt at fjerne spærringer på vandløbene, så laksen kan vandre frit. Derudover er det afgørende at opretholde rent vand i vandløbene og skabe gode levesteder med lavvandede grusområder og mere roligtflydende dybe partier. I ådale med lys bør der være forskellige vandplanter hele året for at give laksen et optimalt levested. Hvis disse forhold ikke er til stede, kan man gennem skånsom vedligeholdelse eller egentlig restaurering genskabe disse forhold.

Hvis du ser eller finder laks i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Laks: En fascinerende fisk med en imponerende størrelse

Laksen er en af ​​de mest spændende og imponerende fisk i vores farvande. Med sin slanke krop og sølvskinnende udseende fanger den straks vores opmærksomhed. Men der er meget mere at lære om denne fantastiske art. Lad os dykke ned i nogle sjove fakta om laks.

Udseende og kendetegn

Laksen, eller Salmo salar som den videnskabeligt kaldes, har en karakteristisk krop med en slank hale og en fedtfinne. Du kan kende en laks fra en havørred ved dens slankere halerod, færre pletter under sidelinjen og tornformede gællegitterstave på forreste gællebue. Under gydningen ændrer laksen farve og udvikler røde og sorte pletter samt en tydelig kæbekrog hos hannen. Laksen kan blive op til 120 cm lang, men de største individer kan endda nå op til 150 cm.

Udbredelse

Laksen var engang udbredt i de vestjyske vandløb fra Vidå i syd til Storå i nord samt i den østjyske Gudenå. Desværre findes der i dag kun en bestand af den oprindelige danske laks i Skjern Å, Ribe Å, Varde Å og muligvis i Storå. Det er vigtigt at beskytte og bevare denne art for at sikre dens overlevelse.

Levevis

Laksen tilbringer størstedelen af ​​sit liv i saltvand, hvor den foretager lange vandringer. Gydningen finder sted i det vandløb, hvor laksen er vokset op. Efter 1-3 års ophold i vandløbet trækker ynglen ud i saltvand. Laksen gyder på strækninger med hastigt strømmende vand, grus eller sten. Opvækstområderne er kendetegnet ved lavt, friskt strømmende vand med vandplanter, sten og trærødder. Laksen er afhængig af en god biologisk vandkvalitet og ernærer sig af bløddyr, krebsdyr, insekter, rejer, fisk og blæksprutter.

Beskyttelse og fiskeri

Laksen er en beskyttet art ifølge Habitatdirektivet og Bern-konventionen. Der gøres en stor indsats for at beskytte og bevare laksebestanden. Det er vigtigt at sikre fri passage for laksen i vandløbssystemet mellem gyde- og opvækstområderne. Fjernelse af spærringer i vandløbene er en nødvendighed for artens overlevelse. Derudover er rent vand, fysisk variation i vandløbene og tilstedeværelse af forskellige vandplanter afgørende for laksens trivsel.

Fun Fact

Did you know that a salmon can jump up to 3 meters high to overcome obstacles in the water?

Elsker du naturen og vil du bidrage til bevarelsen af ​​laksen? Så kan du indberette dine observationer af laksen og andre arter i den danske natur på artsportalen. Din indsats kan gøre en forskel for bevarelsen af ​​dette fantastiske dyr.

Andre populære artikler: Gul stenbræk: En truet plante i Midt- og NordjyllandHvidbrystet præstekrave: En sjælden fugl i DanmarkBlegblå anemone: En sjælden og smuk blomst på NordbornholmØrredAlmindelig ulvefod: En sjælden plante i DanmarkDværgflagermus: Danmarks mindste flagermusartBløddyr: En Guide til Danmarks Havets SkabningerAgerhøne: En kompakt og charmerende hønsefuglBrun rotte: En udbredt og almindelig art i DanmarkTroldand: En karakteristisk vandfugl i DanmarkGrønåret Kålsommerfugl: En Guide til Danmarks Smukke SommerfuglDværgflagermus: Danmarks mindste flagermusartVaskebjørn: En omfattende guide til dette fascinerende dyrFiskeørn: En Storslået Rovfugl i DanmarkRød fluesvamp: En karakteristisk og giftig svamp i DanmarkSandløber: En fascinerende fugl på de danske kysterLysbuget knortegås – en trækfugl i DanmarkSvampe: En nærmere slægtning til dyr end planterEghjorten: Europas største billeGrøn mosaikguldsmed: En farvestrålende og sjælden guldsmed