livop.dk

Nældens takvinge: En smuk og almindelig sommerfugl i Danmark

Nældens takvinge, eller Aglais urticae, er en almindelig sommerfugl i Danmark, der findes overalt, hvor der vokser brændenælder. Den er også udbredt i resten af Europa og i Asien, undtagen de atlantiske øer. Denne smukke sommerfugl er kendt for sine kraftigt orangefarvede vinger med sorte, gule og hvide pletter samt de klare blå pletter langs vingekanten. Bagsiden af vingerne er mørk gråbrun og mere diskret. Nældens takvinge har en vingefang på 46-53 mm.

Udseende og forvekslingsmuligheder

Nældens takvinge kendes let på sine karakteristiske farver og mønstre. Den kan dog forveksles med kirsebærtakvingen, der ligner meget, men er større og mangler det sorte felt ved basis af bagvingerne. Kirsebærtakvingen er sjælden i Danmark og observeres kun sjældent. Det er vigtigt at være opmærksom på disse forskelle for at kunne identificere nældens takvinge korrekt.

Føde og levevis

Den voksne nældens takvinge lever af nektar og kan ofte ses på nektarproducerende planter i haver som sommerfuglebusk, tidselkugle, katteurt og hjortetrøst. Larverne lever derimod af brændenældens blade. Sommerfuglen er tæt knyttet til brændenælder og lægger sine æg i store klaser på undersiden af de øverste, saftige blade. Den foretrækker stor brændenælde og lægger helst æggene på planter, der står i randen af varme, solbeskinnede bevoksninger. Efter et par uger klækkes larverne, og de danner et fælles spind, der omslutter toppen af nældeplanten. Her lever de sammen i mindre grupper og er beskyttet mod fjender af spindet. Når larverne bliver større, fordeler de sig enkeltvis ud på andre nældeplanter.

Nældens takvinge som nationalsommerfugl

Vidste du, at nældens takvinge er Danmarks nationalsommerfugl? Dens smukke farver og hyppige forekomst nær huse og haver har gjort den til en af de mest populære sommerfugle i Danmark. Navnet nældens takvinge kommer af, at den lægger sine æg på undersiden af nældeblade, ofte brændenælder, og fordi den, ligesom andre takvinger, har takkede vinger.

Observation og indberetning

Nældens takvinge er en af de første sommerfugle, der viser sig om foråret. Den kommer frem fra sine overvintringssteder i marts, hvor den allerede er voksen og derfor ikke skal gennemgå forvandlingen til voksen i løbet af foråret. I parringstiden er hannen territorial og jager andre insekter væk fra sit område. Hvis han møder en ikke-befrugtet hun, følger han hende. Du kan hjælpe med at indsamle data om nældens takvinge og andre arter i den danske natur ved at indberette dine observationer på artsportalen.

Tag ud i naturen og nyd synet af den smukke nældens takvinge, der med sine farvestrålende vinger og tætte forhold til brændenælder er en sand perle i Danmarks natur.

Nældens Takvinge: Danmarks Nationalsommerfugl

Nældens takvinge (Aglais urticae) er en almindelig sommerfugl i Danmark, og den kan findes overalt, hvor der vokser brændenælder. Den er også udbredt i resten af Europa og østover i Asien helt ud til Stillehavskysten, undtagen de atlantiske øer. Nældens takvinge er kendt for sine kraftige orangefarvede vinger med sorte, gule og hvide pletter samt de klare blå pletter langs kanten af vingerne. På bagsiden af vingerne er den mørk gråbrun og mere diskret. Vingefanget kan være mellem 46-53 mm. Larverne kan blive op til 40 mm og er sorte med gule dobbeltstriber og forgrenede torne.

Forvekslingsmuligheder med Kirsebærtakvinge

Det kan være svært at skelne nældens takvinge fra kirsebærtakvingen. Kirsebærtakvingen ligner nældens takvinge, men den er større og mangler det sorte felt ved bagvingernes basis. Kirsebærtakvingen er sjælden i Danmark og yngler ikke her. Der kan gå år mellem observationerne af denne sommerfugl.

Føde

Den voksne nældens takvinge lever af nektar og ses ofte på planter i haven, der producerer nektar, såsom sommerfuglebusk, tidselkugle, katteurt og hjortetrøst. Larverne lever derimod af brændenældens blade.

Vidste du…?

At nældens takvinge er Danmarks nationalsommerfugl?

Levevis

Nældens takvinge er en af de første sommerfugle, der viser sig om foråret. Den kommer frem fra sine overvintringssteder i marts, som kan være udhuse, kældre eller lignende. Den overvintrer som voksen, hvilket gør, at den kan ses så tidligt på året uden at gennemgå forvandlingen til voksen i løbet af foråret.

Under parringstiden er hannen stærkt territorial og jager andre insekter væk fra sit område. Når hannen møder en ikke-befrugtet hun, følger han efter hende. Nældens takvinge lægger sine æg i store klaser på undersiden af brændenældens øverste, saftige blade. Den foretrækker stor brændenælde frem for liden brændenælde og lægger helst sine æg på planter, der står i randen af en varm, solbeskinnet bevoksning. Efter et par uger klækkes larverne, og de danner et fælles spind, der omslutter toppen af nældeplanten. Her lever de sammen i mindre grupper og er beskyttet mod fjender af spindet. Når larverne bliver større, fordeler de sig på andre nældeplanter.

Nældens takvinges flotte røde farve med mørke og lyse bånd og dens hyppige forekomst nær huse og haver gør den til en af de mest populære sommerfugle i Danmark. Sommerfuglen har fået sit navn på grund af dens tilknytning til brændenælder, hvor den lægger sine æg på undersiden af bladene og har en vingerand med takker, som er typisk for denne sommerfuglegruppe.

Du kan indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Dyreliv i Danmark

Den danske natur byder på et mangfoldigt dyreliv, hvoraf mange arter er enestående for landets økosystem. En af de mest velkendte insekter i Danmark er Nældens Takvinge (Aglais urticae), som er almindeligt udbredt i hele landet. Men hvilke andre dyr minder om Nældens Takvinge? I denne artikel vil vi udforske nogle andre lignende arter og deres karakteristika.

Kirsebærtakvinge (Nymphalis polychloros)

En af de mest oplagte forvekslingsmuligheder med Nældens Takvinge er Kirsebærtakvinge. Denne sommerfugl ligner til forveksling Nældens Takvinge, men den er lidt større og mangler det karakteristiske mørke felt ved basis af bagvingerne. Kirsebærtakvingen er dog en sjældenhed i Danmark og observeres kun sjældent. Den yngler ikke i Danmark, og der går år mellem, at den bliver set.

Larve

Både Nældens Takvinge og Kirsebærtakvinge har larver, der lever af brændenældens blade. Larverne af begge arter er enkle at genkende på deres karakteristiske udseende.

  • Nældens Takvinges larver er op til 40 mm lange og er sorte med gule dobbeltstriber og sorte torne på ryggen og siderne.
  • Kirsebærtakvingens larver er også sorte, men de har orange undere og sorte, forgrenede torne på ryggen.

Føde

Både voksne Nældens Takvinge og Kirsebærtakvinge lever af nektar. Du kan ofte finde dem på forskellige nektarproducerende planter i haven, såsom sommerfuglebusk, tidselkugle, katteurt og hjortetrøst. Larverne af begge arter lever udelukkende af brændenældens blade.

Unikke egenskaber

Nældens Takvinge er kendt som Danmarks nationalsommerfugl på grund af dens smukke orange farve, de karakteristiske sorte, gule og hvide pletter på vingerne samt de klare blå pletter langs kanten af vingerne. Denne sommerfugl er også en af de første forårsanmeldere og kan ses allerede i marts. Det er muligt, fordi den overvintrer som voksen og ikke behøver at gennemgå metamorfosen om foråret. Nældens Takvinge er tæt knyttet til brændenælde, da den lægger sine æg på undersiden af nældens blade og foretrækker store brændenælder i solrige områder. Larverne danne et fælles spind på toppen af nældeplanten, hvor de beskytter hinanden mod rovdyr. Efter et par uger fordeler larverne sig og finder nye nældeplanter at leve på.

Afløs dine observationer

Hvis du har set Nældens Takvinge eller andre interessante arter i den danske natur, kan du indberette dine observationer på artsportalen. Det bidrager til at forstå og bevare vores unikke dyreliv.

Nældens Takvinge er en af de mest populære sommerfugle i Danmark, takket være dens smukke farver og nærhed til menneskers huse og haver.

Opdag det fascinerende dyreliv i Danmark og vær en del af bevarelsen af vores naturlige arv.

Andre populære artikler: Nordisk Radeløv: En sjælden bregne i DanmarkBlisgås: En Fascinerende Fugl med Enestående KendetegnTroldand: En karakteristisk vandfugl i DanmarkSenegal teplante: En flerårig vandplante med en imponerende vækstRødkonk – Danmarks største havsneglJava mangust – En guide til dette fascinerende dyrStribet koralmalle: En fascinerende havfiskTårnfalken – Danmarks Almindelige RovfuglBlå kærhøg: En sjælden og fascinerende fugl i DanmarkStor regnspove: En fascinerende fugl i DanmarkStor hornugle – en genindvandret art i DanmarkNordisk Radeløv: En sjælden bregne i DanmarkÆskulapsnog – En uddød slangeart i DanmarkSnehvid fluesvamp: En giftig og farlig svamp i den danske naturPurpursnegl: En Fascinerende Skabning i Vest- og NordjyllandSkrubtudsen: En almindelig og fascinerende dansk tudseDværgterne: En lille fugl med stor betydning for naturenSkrubtudsen: En almindelig og fascinerende dansk tudseKildevælds vindelsneglSpidsløn: Et hjemmehørende træ med mange anvendelsesmuligheder