livop.dk

Rødøret, guløret og cumberland terrapin

Rødøret, guløret og cumberland terrapiner (Trachemys scripta elegans, Trachemys scripta scripta og Trachemys scripta troostii) er små vandlevende skildpadder, der igennem mange år er importeret til Danmark som kæledyr. Disse tre arter stammer oprindeligt fra Nordamerika, og de er blevet observeret i den danske natur siden 1964, hvor de med al sandsynlighed er blevet sat ud fra private hold. I Danmark er rødøret terrapin mest almindelig, men de tre arter forveksles ofte.

Udbredelse

Både rødøret og guløret terrapin er observeret på mere end 30 lokaliteter i Danmark, især på Sjælland og i Syd- og Midtjylland. Det er vigtigt at bemærke, at det er ulovligt at sætte terrapiner ud i søer og moser. Hvis du i dag er ejer af en terrapin, skal du beholde den, indtil den dør.

På kortet kan du se artens udbredelse i EU.

Udseende

Et tydeligt kendetegn for en terrapin er de mellem 2-14 sorte pletter på bugskjoldet. Terrapiner kan blive op til 30 centimeter lange og veje op til 2 kilo. Voksne hunner er ofte større end jævnaldrende hanner. Skjoldet og huden er grøn eller brun med gule pletter og striber. Fødderne har skarpe kløer og svømmehud. Kønsmodne hanners kløer er længere end hunnens. Unge skildpadder har et blødere og lysere skjold, mens ældre individer har et mørkere og hårdere skjold. Ovenfra set er rygskjoldet ovalt, og i takt med at skildpadden bliver ældre, kan der fremkomme tydelige forhøjninger over skjoldet. Alle tre arter har en bred, rød plet bag øjnene for rødøret terrapin eller en bred, gul plet bag øjnene for guløret og cumberland terrapin. Farverne på skildpadderne falmer med alderen. Voksne skildpadder kan have et særdeles kraftigt bid.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at rødøret terrapin kan forveksles med guløret og cumberland terrapin og omvendt. De kan dog skelnes fra hinanden ved de røde eller gule pletter bag øjnene. Da arterne kan parre sig med hinanden, kan bestemmelse af arterne være vanskelig.

Levevis

Terrapiner er tilknyttet ferskvandssøer. De er vekselvarme, hvilket betyder, at deres kropstemperatur afhænger af omgivelserne. Terrapiner bliver kønsmodne efter fem år, men de kan ikke yngle i Danmark på grund af det kolde klima. Klækning af æg kræver 50-60 dage ved 26° C. Dog kan det enkelte individ leve i mange år, ca. 20 år i naturen og 40 år i fangenskab.

Rødøret terrapin er i stand til at overvintre nedgravet i dynd under vand, selv om der er frost og is. De voksne terrapiner er altædende, men ca. halvdelen af deres føde består af plantemateriale. Terrapinunger spiser fisk, haletudser og vandinsekter.

Vidste du…?

Den rødørede, gulørede og cumberland terrapiner er på EUs liste over uønskede arter. Det betyder, at det ikke er tilladt at sælge eller købe disse terrapiner hos dyrehandlere.

Så hvis du overvejer at få en terrapin som kæledyr, skal du være opmærksom på, at det er vigtigt at behandle dem med omhu og respekt for deres naturlige levesteder.

Rødøret, Guløret og Cumberland Terrapin: Fakta og Information

Rødøret, guløret og cumberland terrapin (Trachemys scripta elegans, Trachemys scripta scripta og Trachemys scripta troostii) er små vandlevende skildpadder, der gennem mange år er blevet importeret til Danmark som kæledyr. Disse skildpadder stammer oprindeligt fra den sydlige og centrale del af Nordamerika, og de er nu også blevet observeret i den danske natur.

Udbredelse

Den første observation af rødøret og guløret terrapin i Danmark fandt sted i 1964, sandsynligvis efter at de blev sat ud af private ejere. Begge arter er blevet observeret på mere end 30 lokaliteter i Danmark, primært på Sjælland og i Syd- og Midtjylland. Rødøret terrapin er den mest almindelige i Danmark, men de tre arter forveksles ofte.

Det er vigtigt at bemærke, at det er forbudt at sætte skildpadderne ud i søer og moser. Hvis du er ejer af en terrapin, skal du beholde den, indtil den dør.

Udseende

Et karakteristisk træk ved terrapiner er de mellem 2-14 sorte pletter på deres bugskjold. Disse skildpadder kan blive op til 30 centimeter lange og veje op til 2 kilo. Hunner er normalt større end hanner. Skjoldet og huden har en grøn eller brun farve med gule pletter og striber. Terrapiner har skarpe kløer og svømmehud på fødderne. Voksne hanners kløer er længere end hunnens. Unge skildpadder har et blødere og lysere skjold, mens ældre individer har et mørkere og hårdere skjold. Alle tre arter har en bred, rød plet bag øjnene for rødøret terrapin og en bred, gul plet bag øjnene for guløret og cumberland terrapin.

Farverne på skildpadderne falmer med alderen. Vær opmærksom på, at voksne skildpadder kan have et særdeles kraftigt bid.

Forvekslingsmuligheder

Rødøret terrapin kan nemt forveksles med guløret og cumberland terrapin, og omvendt. De kan dog skelnes fra hinanden ved de røde eller gule pletter bag øjnene. Da arterne kan parre sig med hinanden, kan det være vanskeligt at fastslå arten præcist.

Levevis

Terrapiner lever primært i ferskvandssøer. Disse skildpadder er vekselvarme, hvilket betyder, at deres kropstemperatur afhænger af omgivelsernes temperatur.

Terrapiner bliver kønsmodne efter fem år, men de kan ikke yngle i Danmark på grund af det kolde klima. Æggene klækkes efter 50-60 dage ved en temperatur på 26°C. Hvert individ kan leve i mange år, ca. 20 år i naturen og 40 år i fangenskab.

Rødøret terrapin er i stand til at overvintre nedgravet i dynd under vandet, selv når der er frost og is.

De voksne terrapiner er altædende, men ca. halvdelen af deres føde består af plantemateriale. Terrapinunger spiser fisk, haletudser og vandinsekter.

Vidste du…? Den rødørede, gulørede og cumberland terrapin er på EUs liste over uønskede arter. Det betyder, at det ikke er tilladt at sælge eller købe disse terrapiner hos dyrehandlere.

Rødøret, guløret og cumberland terrapin: En guide til disse skildpadder i Danmark

Rødøret, guløret og cumberland terrapin (Trachemys scripta elegans, Trachemys scripta scripta og Trachemys scripta troostii) er små vandlevende skildpadder, der igennem mange år er importeret til Danmark som kæledyr. I den danske natur blev rødøret og guløret terrapin observeret første gang i 1964, hvor de med al sandsynlighed er blevet sat ud fra private hold. Rødøret og cumberland terrapin stammer oprindeligt fra den sydlige og centrale del af Nordamerika, mens guløret terrapin stammer fra det sydøstlige Nordamerika. I Danmark er rødøret terrapin mest almindelig, men de tre arter forveksles ofte.

Er arten i Danmark?

Både rødøret og guløret terrapin er observeret på mere end 30 lokaliteter i Danmark, hovedsageligt på Sjælland og i Syd- og Midtjylland. Hvis man i dag ejer en terrapin, kan man beholde den, indtil den dør. Det er dog strengt forbudt at sætte skildpadderne ud i søer og moser. På kortet finder du artens udbredelse i EU.

Udseende

Et tydeligt kendetegn for en terrapin er de mellem 2-14 sorte pletter på bugskjoldet. Terrapiner kan blive op til 30 centimeter lange og veje op til 2 kilo. Voksne hunner er ofte større end jævnaldrende hanner. Skjoldet og huden er grøn eller brun med gule pletter og striber. Fødderne har skarpe kløer og svømmehud. Kønsmodne hanners kløer er længere end hunnens. Unge skildpadder har et blødere og lysere skjold, mens ældre individer har et mørkere og hårdere skjold. Ovenfra set er rygskjoldet ovalt, og i takt med at skildpadden bliver ældre, kan der fremkomme tydelige forhøjninger over skjoldet. Alle tre arter er ferskvandsskildpadder og kendetegnes blandt andet ved at have en bred, rød plet bag øjnene for rødøret terrapin eller en bred, gul plet bag øjnene for guløret og cumberland terrapin. Farverne på skildpadderne falmer med alderen. Voksne skildpadder kan have et særdeles kraftigt bid.

Forvekslingsmuligheder

Rødøret terrapin kan forveksles med henholdsvis guløret og cumberland terrapin og omvendt. De kan dog skelnes fra hinanden på de røde eller gule pletter bag øjnene. Da arterne kan parre sig med hinanden, kan bestemmelse af arterne være vanskelig.

Levevis

Terrapiner er tilknyttet ferskvandssøer. Skildpadderne er vekselvarme, det vil sige, at deres kropstemperatur afhænger af omgivelserne. Arten bliver kønsmoden efter fem år, men den kan ikke yngle i Danmark på grund af det kolde klima. Klækning af æg kræver 50-60 dage ved 26° C. Dog kan det enkelte individ leve i mange år, ca. 20 år i naturen og 40 år i fangenskab. Rødøret terrapin er i stand til at overvintre nedgravet i dynd under vand – også trods frost og is. De voksne terrapiner er altædende, men ca. halvdelen af deres føde består af plante materiale. Terrapinunger spiser fisk, haletudser og vandinsekter.

Vidste du…? Den rødørede, gulørede og cumberland terrapiner er på EUs liste over uønskede arter. Det betyder, at det ikke er tilladt at sælge eller købe disse terrapiner hos dyrehandlere.

Andre populære artikler: Bjerg-ulvefod: En sjælden og forsvunden plante i DanmarkStalling: En Stålgrå LaksefiskStorblomstret brunelle: En truet plante på SjællandTårnfalken – Danmarks Almindelige RovfuglStor skallesluger: En fascinerende vandfugl i DanmarkHarlekinmariehønen: En farverig og alsidig artBechsteins Flagermus: En sjælden og fascinerende artRødgran: En Nøjsom Skovtræart med Stor Udbredelse i DanmarkVaskebjørn: En omfattende guide til dette fascinerende dyrStillehavsøsters: En introduktion til en invasiv artStillehavsøsters: En introduktion til en invasiv artHvidtjørn: En guide til denne smukke og nyttige planteHelt: En populær spisefisk med en bred udbredelse i DanmarkSortspætte – En fascinerende fugl i DanmarkStor kærguldsmed: En sjælden guldsmed i DanmarkSpidssnudet frø: En Guide til Danmarks Brune FrøerHaren: En omfattende guide til dette fascinerende dyrGlansbladet hæg: En introduktion til denne nordamerikanske planteRegnbueørred: En Guide til Danmarks Farverige FiskBramgås: En omfattende guide til denne fascinerende fugl