livop.dk

Bisamrotte: En introduktion til denne invasive art

Bisamrotten (Ondatra zibethicus) er en art, der oprindeligt stammer fra Nordamerika. I starten af 1900-tallet blev den udsat i Centraleuropa til jagt, og siden da har den spredt sig og er nu vidt udbredt lige syd for den dansk-tyske grænse. I de senere år er der flere gange set bisamrotter i Danmark, særligt i Sønderjylland. Disse individer menes at være kommet over grænsen fra Tyskland og har nu etableret en fast bestand i Danmark.

Udseende

En bisamrotte måler ca. 30-40 cm fra snudespids til halerod. Halen kan blive op til 28 cm lang, og den kan veje op til 1,8 kg. Pelsen består af to lag; den inderste underuld og de ydre dækhår. Underulden er tæt, blød og brunlig, mens dækhårene er rødbrune eller gulligbrune på ryggen og lysebrune eller grålige på bugen. Halen er lang, smal og skællet, og bagfødderne er væsentligt større end forfødderne. Som en tilpasning til bisamrottens færden i vand danner pelsen en bræmme omkring bagfødderne.

Forvekslingsmuligheder

Bisamrotten kan eventuelt forveksles med mosegrisen, der er mindre og har en rund hale, eller sumpbæveren, der er større og også har en rund hale.

Føde

Bisamrottens føde består hovedsageligt af sump- og vandplanter, men den kan også spise fisk og muslinger.

Levevis

Bisamrotten lever i tilknytning til vand og findes især ved søer, åer og moser, hvor der er rigeligt med vegetation. Her bygger dyrene enten hytter af grene, græs og mudder, eller de graver gange i brinkerne. Flere voksne individer kan leve i samme bo, men sædvanligvis vil der om sommeren kun være en familie i hvert bo. Bisamrotter kan blive op til fire år gamle. Hunner bliver kønsmodne i en alder af fire måneder, mens hanner når denne milepæl efter syv måneder. Ynglesæsonen varer fra april til oktober, og i denne periode føder hver hun 2-3 kuld, hver bestående af 6-8 unger. Ungerne kan klare sig selv allerede når de er en måned gamle.

En invasiv art

Bisamrotten anses for at være en invasiv art og kan reguleres som skadevoldende vildt. Den har ingen konkurrenter om føden i Danmark og har meget få naturlige fjender. Der er derfor fare for, at den kan fortrænge og udkonkurrere arter, der naturligt forekommer i Danmark. Den lever hovedsageligt af planteføde og kan gøre skade på markafgrøder. Herudover graver den gange i og underminerer bredden ved søer og vandløb. Den største trussel er bisamrottens evne til at underminere og ødelægge diger.

Status for bekæmpelse

Det er ikke tilladt at avle bisamrotter som pelsdyr i Danmark. Når bisamrotten først har etableret en fast bestand, vil den være vanskelig at bekæmpe. Derfor overvåges den og holdes nede ved regulering. Bisamrotter kan bekæmpes som skadevoldende vildt hele året.

Indberet dine fund af arter i den danske natur på Artsportalen.

For mere information om bisamrotten og bekæmpelse af den, kan du besøge Dansk Jagtakademis hjemmeside.

Bisamrotte – en invasiv art og skadevoldende vildt

Bisamrotten (Ondatra zibethicus) er en art, der stammer fra Nordamerika, men blev introduceret i Centraleuropa til jagt i begyndelsen af 1900-tallet. Siden da har den spredt sig og er nu vidt udbredt syd for den dansk-tyske grænse. I de senere år er der flere gange blevet observeret bisamrotter i Danmark, især i Sønderjylland, hvor de antages at være kommet over grænsen fra Tyskland og nu har etableret en fast bestand.

Udseende

En bisamrotte måler typisk mellem 30-40 cm fra snude til halerod, og halen kan være op til 28 cm lang. Vægten kan nå op på 1,8 kg. Pelsen består af to lag – en tæt, brunlig underuld og rødbrune eller gulligbrune dækhår på ryggen og lysebrune eller grålige på bugen. Halen er lang, smal og skællet, og bagfødderne er væsentligt større end forfødderne. Dette er en tilpasning til bisamrottens færden i vand, da pelsen danner en bræmme omkring bagfødderne.

Forvekslingsmuligheder

Bisamrotten kan eventuelt forveksles med mosegrisen, der er mindre og har en rund hale, eller sumpbæveren, der er større og også har en rund hale.

Føde og levevis

Bisamrottens føde består primært af sump- og vandplanter, men den kan også spise fisk og muslinger. Den lever i tilknytning til vand og findes især ved søer, åer og moser med rigeligt vegetation. Her bygger den enten hytter af grene, græs og mudder eller graver gange i brinkerne. Flere voksne individer kan leve sammen i samme bo, men sædvanligvis vil der kun være en familie i hvert bo om sommeren.

Bisamrotter kan leve op til fire år, og hunner bliver kønsmodne efter fire måneder, mens hanner når kønsmodenhed efter syv måneder. Ynglesæsonen varer fra april til oktober, og hver hun kan få 2-3 kuld med 6-8 unger i hvert kuld. Allerede når ungerne er en måned gamle, kan de klare sig selv.

En invasiv art

Bisamrotten betragtes som en invasiv art, da den kan fortrænge og udkonkurrere arter, der naturligt forekommer i Danmark. Den har ingen konkurrenter om føden i Danmark og har kun få naturlige fjender. Den kan også forårsage skader på markafgrøder og underminere bredden ved søer og vandløb ved at grave gange.

Status for bekæmpelse

Det er ikke tilladt at avle bisamrotter som pelsdyr i Danmark. Når bisamrotten først har etableret en fast bestand, er det vanskeligt at bekæmpe den. Derfor overvåges den og reguleres for at holde bestanden nede. Bisamrotter kan bekæmpes som skadevoldende vildt hele året.

For mere information om bisamrotten og bekæmpelsesmetoder kan du besøge Dansk Jagtakademis hjemmeside.

Andre populære artikler: Kirkeuglen: Danmarks mindste ugleIlderen: En omfattende guide til dette fascinerende dyrFuglekirsebær – En Vidunderlig Træart i DanmarkBlegblå anemone: En sjælden og smuk blomst på NordbornholmNatravnen: En fascinerende fugl i den danske naturSortstrubet lom: En guide til denne fascinerende fuglStavsild: En Guide til Danmarks KystfiskPriklæbet gøgeurt: En kraftig orkidé i den nordlige del af DanmarkGrøn mosaikguldsmed: En sjælden og farvestrålende guldsmed i DanmarkKarsporeplanter: En Guide til Flerårige UrterStorplettet PerlemorsommerfuglKrikand – Den mindste svømmeand i DanmarkStør: En fascinerende og truet fisk i DanmarkKinesisk uldhåndskrabbe: En introduktion til denne fascinerende artMurrude: En guide til Danmarks mindste bregneSlank klomos: En sjælden mosart i DanmarkRød fluesvamp: En karakteristisk og giftig svamp i DanmarkMelet kodriver: En sjælden og smuk planteBrun rotte: En udbredt og almindelig art i DanmarkNavr: En Guide til Dette Unikke Træ