livop.dk

Tyndakset gøgeurt: En sjælden og duftende orkidé

Tyndakset gøgeurt, også kendt som Orchis mascula, er en smuk orkidé med en lang, tynd blomsterstand og brede, purpurrøde blomster. Blomsterne kan have en karakteristisk lugt af kattetis. Denne fascinerende plante blomstrer fra maj til juni og kan blive op til 40 cm høj. Den er almindelig på Bornholm og findes spredt i resten af landet. Tyndakset gøgeurt trives bedst i skove, enge og overdrev med kalkholdig jord. Lad os udforske denne sjældne art nærmere.

Udbredelse

Tyndakset gøgeurt er sjælden i Nord- og Vestjylland, men kan findes hist og her i resten af landet. På Bornholm er den derimod ret almindelig. Dette indikerer, at den trives bedst under visse klimatiske og geografiske forhold. Det er vigtigt at bemærke, at tyndakset gøgeurt er en beskyttet art og derfor ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Udseende

Denne smukke orkidé blomstrer fra begyndelsen af maj til hen i juni. Den kan blive mellem 15 og 40 cm høj. Bladene er mørkegrønne på oversiden og har ofte mørke pletter. Blomsterstanden er tynd og mellem 5 og 15 cm lang med brede, purpurrøde blomster. Nogle planter har en karakteristisk lugt af kattetis, men der findes også næsten duftløse blomster. Tyndakset gøgeurt bestøves primært af humlebier. Blomsterne sidder ikke så tæt sammen som hos andre arter af gøgeurter.

Levevis

Tyndakset gøgeurt trives bedst på fugtig til halvtør, kalkholdig jord i skove, krat, enge og overdrev. Denne art kræver specifikke vækstbetingelser for at trives og sprede sig. Det er derfor vigtigt at respektere dens naturlige habitat og undgå at forstyrre dens vækstområder.

Trusler

Der er ikke blevet beskrevet specifikke trusler mod tyndakset gøgeurt. Dog kan ændringer i dens naturlige habitat, som f.eks. skovrydning eller ændringer i jordens sammensætning, påvirke dens overlevelse. Det er derfor vigtigt at bevare og beskytte de områder, hvor denne sjældne orkidé vokser.

Sådan er arten beskyttet

Tyndakset gøgeurt er en fredet art i Danmark. Det betyder, at den er beskyttet ved lov og ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Det er vigtigt at respektere denne beskyttelse og lade naturen have sin gang. Tyndakset gøgeurt er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A, hvilket yderligere understreger dens betydning for bevarelse af biodiversitet.

Hvis du har observeret eller fundet tyndakset gøgeurt i den danske natur, opfordres du til at indberette dine fund på artsportalen. Dette hjælper med at overvåge og dokumentere forekomsten af denne sjældne art og bidrager til vores viden om den danske natur.

Den tyndakset gøgeurt er en fascinerende og sjælden orkidé, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse. Lad os sammen bevare og værne om denne smukke plante, så kommende generationer også kan nyde dens skønhed og duft.

Tyndakset gøgeurt: En fascinerende dansk orkidé

Den tyndakset gøgeurt, også kendt som Orchis mascula, er en smuk orkidé med en lang, tynd blomsterakse og brede, purpurrøde blomster. Denne fantastiske plante blomstrer fra maj til juni og kan nå en højde på op til 40 cm. Den findes hovedsageligt på Bornholm, men kan også ses hist og her i resten af landet. Tyndakset gøgeurt trives i skove og på enge og overdrev, hvor jorden er rig på kalk.

Udbredelse af tyndakset gøgeurt

Tyndakset gøgeurt er sjælden i Nord- og Vestjylland, men findes sporadisk i resten af landet. På Bornholm er den derimod ret almindelig. Dens smukke blomster kan være med til at skabe en farverig og imponerende synsoplevelse i naturen.

Udseende

Den tyndakset gøgeurt blomstrer fra begyndelsen af maj til hen i juni. Med sine mørkegrønne blade, ofte med mørke pletter, er den en charmerende plante. Blomsteraksen er tynd og måler mellem 5-15 cm i længden. De brede, purpurrøde blomster tiltrækker opmærksomhed og kan give en svag lugt af kattetis. Der findes dog også planter med næsten duftløse blomster. Den tyndakset gøgeurt tiltrækker især humlebier til bestøvning, og dens blomster sidder ikke så tæt sammen som hos andre gøgeurter.

Levevis

Tyndakset gøgeurt trives bedst på fugtig til halvtør, kalkrig jord i skove, krat, enge og overdrev. Den kræver specifikke vækstforhold for at kunne trives, og det er derfor vigtigt at passe godt på dens naturlige levesteder.

Trusler og beskyttelse

Der er ikke specificeret nogen specifikke trusler mod tyndakset gøgeurt, men det er vigtigt at være opmærksom på at bevare dens naturlige habitat og undgå at plukke, grave op eller ødelægge planten. Tyndakset gøgeurt er faktisk beskyttet i Danmark og må ikke håndteres ulovligt. Det er derfor vigtigt at respektere dens fredningsstatus og bidrage til bevarelsen af denne smukke plante. Arten er derudover også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A.

Deltag i bevaringsarbejdet ved at indberette fund af tyndakset gøgeurt og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Danske planter, der ligner tyndakset gøgeurt

Den tyndakset gøgeurt, også kendt som Orchis mascula, er en orkide med en lang, tynd blomsterakse og brede, purpurfarvede blomster. Blomsterne kan have en duft af kattetis. Den blomstrer fra maj til juni og kan blive op til 40 cm høj. Den er almindelig på Bornholm og findes hist og her i resten af landet. Den gror i skove, enge og overdrev, hvor der er kalk i jorden.

1. Tyndbladet Gøgeurt (Neottia ovata)

Den tyndbladede gøgeurt minder om tyndakset gøgeurt i udseende, men har tyndere blade. Den vokser i skove, moser og enge og blomstrer fra juni til juli. Den er almindelig i Danmark og kan være en smuk tilføjelse til din have.

2. Purpur-Kobjælde (Cephalanthera damasonium)

Purpur-kobjælde er en smuk orkide med purpurfarvede blomster, der ligner tyndakset gøgeurt. Den blomstrer fra maj til juni og kan nå en højde på op til 50 cm. Den vokser i skove og krat, hvor der er kalk i jorden.

3. Kæmpe-Næb (Dactylorhiza majalis)

Kæmpe-næb er en stor og imponerende orkide, der ligner tyndakset gøgeurt i form og farve. Den blomstrer fra maj til august og kan nå en højde på op til 60 cm. Den er almindelig på fugtige enge, moser og vejkanter og er et smukt syn i naturen.

4. Knop-Næb (Dactylorhiza fuchsii)

Knop-næb er en mindre orkide med lyserøde eller lilla blomster, der minder om tyndakset gøgeurt i form. Den blomstrer fra maj til juli og kan nå en højde på op til 40 cm. Den er almindelig i hele Danmark og er en populær plante at have i haven.

Så hvis du er fascineret af tyndakset gøgeurt og dens smukke blomster, kan du glæde dig over, at der findes flere andre danske planter, der ligner denne specielle orkide. Disse planter kan tilføje farve og skønhed til både natur og have.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er den botaniske betegnelse for tyndakset gøgeurt?

Den botaniske betegnelse for tyndakset gøgeurt er Orchis mascula.

Hvilke farver har blomsterne på tyndakset gøgeurt?

Blomsterne på tyndakset gøgeurt er bredt purpurrøde.

Hvilken lugt kan blomsterne på tyndakset gøgeurt have?

Blomsterne på tyndakset gøgeurt kan lugte som kattetis, men der findes også planter med næsten duftløse blomster.

Hvornår blomstrer tyndakset gøgeurt?

Tyndakset gøgeurt blomstrer fra maj til juni.

Hvor høj kan tyndakset gøgeurt blive?

Tyndakset gøgeurt kan blive op til 40 cm høj.

Hvad er udbredelsen af tyndakset gøgeurt i Danmark?

Tyndakset gøgeurt er almindelig på Bornholm og findes hist og her i den øvrige del af landet. Det er dog sjældent i Nord- og Vestjylland.

Hvordan ser bladene på tyndakset gøgeurt ud?

Bladene på tyndakset gøgeurt er mørkegrønne på oversiden, ofte med mørke pletter.

Hvem bestøver tyndakset gøgeurt primært?

Tyndakset gøgeurt bestøves primært af humlebier.

Hvor vokser tyndakset gøgeurt typisk?

Tyndakset gøgeurt vokser i skove, krat, enge og overdrev, hvor der er kalk i jorden.

Hvordan er tyndakset gøgeurt beskyttet?

Tyndakset gøgeurt er fredet i Danmark, hvilket betyder, at den ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Den er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A.

Andre populære artikler: Brun Graciliariatang: En introduktion til denne invasive rødalgeAsiatisk strandkrabbe: En invasiv art, der truer det marine økosystemLækatten (hermelin): Et fascinerende dyr i det danske landskabBrun Graciliariatang: En introduktion til denne invasive rødalgeSandterne: En truet fugleart i DanmarkSpidsand: En fascinerende svømmeandGuide til Fasanen: Udseende, Udbredelse og LevevisSitkagran: Et Nåletræ med Stikkende NåleMosehornugle: En truet fugleart i DanmarkRødhøne: En smuk og farverig hønsefuglRød glente – en majestætisk fugl vender tilbage til DanmarkEgen – En Guide til Danmarks Stolte TræIberisk skovsnegl: En omfattende guide til denne fascinerende skabningRød fluesvamp: En karakteristisk og giftig svamp i DanmarkBjergsalamander: En Langstrakt Paddes Fascinerende LivKrikand – Den mindste svømmeand i DanmarkKaskelot – Verdens største tandhvalHalsbåndmusGuide til Spindlere: Edderkopper, Skorpioner, Mejere og MiderGråsæl: En guide til Nordatlantens vidunderlige dyr