livop.dk

Tranen: En fascinerende fugl i Danmark

Tranen er en imponerende fugl, der har en lang historie i Danmark. Efter at have været forsvundet fra landet i cirka 100 år, blev tranen i 1952 igen ynglefugl i Danmark. I dag kan man opleve traner yngle i Nordjylland, Bornholm og Sjælland. Disse majestætiske fugle er trækfugle, der ankommer til Danmark i marts og trækker sydpå til Spanien og Nordafrika omkring september. De bedste steder at opleve traner er i Sydthy og på Læsø.

Levevis

Tranen yngler i forskellige typer af moser, både åbne hedemoser, tilgroede moser og mindre skovmoser. Det er vigtigt, at moserne er uforstyrrede, da traner er meget sky. Fuglene lever primært af planteføde, men de kan også tage insekter og andre smådyr, som de finder i moser og enge.

Tranen udfører også en fascinerende dans, hvor de paraderer med hurtige og stive skridt. De hopper indimellem op med udspredte vinger og bukker sig mod hinanden. Denne dans er en del af parringsspillet, men menes også at have en mere generel social betydning.

Beskyttelse af tranen

Tranen er en beskyttet fugl i Danmark og er opført på forskellige internationale lister, herunder Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II, Bern-konventionens liste II og CITES/Washingtonkonventionens liste II/bilag A.

For at hjælpe tranen kan man undlade at dræne egnede yngleområder, da traner kræver vanddækkede arealer til redeplaceringen. Derudover kan man genskabe et højt vandniveau i inddæmmede områder. Det er også vigtigt at undlade at færdes inden for en afstand af 300 meter fra yngleområdet fra marts og frem til midten af juli.

Aktuel bestandsudvikling og mere information

Ønsker du at læse mere om tranen, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Vidste du…? Når tranerne udfører deres dans, paraderer de med hurtige og stive skridt og hopper indimellem op med udspredte vinger for derefter at bukke sig mod hinanden. Dansen er en del af parringsspillet, men menes også at have en mere generel social betydning.

Tranen er en fantastisk fugl, der beriger Danmarks natur. Lad os sammen gøre vores bedste for at bevare og beskytte denne smukke art.

Guide: Alt hvad du behøver at vide om tranen

Tranen er en fascinerende fugl, der har en spændende historie og nogle utrolige trækvaner. Efter at have været forsvundet fra landet i cirka 100 år blev tranen i 1952 igen en ynglefugl i Danmark. I dag findes traner primært i Nordjylland, men der er også blevet observeret traner på Bornholm og Sjælland. I denne guide kan du lære mere om traner og deres interessante levevis.

Tranens trækvaner

Tranen er en trækfugl, der ankommer til Danmark i marts og trækker sydpå til Spanien og Nordafrika omkring september. Hvis du vil opleve traner i deres naturlige habitat, er Sydthy og Læsø gode steder at besøge. Traner kan ses på de åbne hedemoser, tilgroede moser og skovmoser, hvor de yngler.

Levevis og kost

Tranen yngler både i åbne hedemoser og tilgroede moser, samt til tider i mindre skovmoser. Det er dog vigtigt, at moserne forbliver uforstyrrede, da traner er meget sky. Fuglene lever primært af planteføde, men de kan også tage insekter og andre smådyr, som de finder i moser og enge.

Sjove fakta om tranen

Når tranerne udfører deres dans, paraderer de med hurtige og stive skridt og hopper indimellem op med udspredte vinger for derefter at bukke sig mod hinanden. Dansen er en del af parringsspillet, men menes også at have en mere generel social betydning.

Traner i Danmark

Tranen er en beskyttet art i Danmark og er omfattet af flere internationale konventioner. Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bonn-konventionen og Bern-konventionen sikrer alle, at tranen er fredet og beskyttet i landet. Det er vigtigt at undlade at færdes inden for 300 meter fra tranernes yngleområder fra marts til midten af juli.

Hjælp tranen og dens levesteder

For at hjælpe tranen kan man undlade at dræne egnede yngleområder, da traner kræver vanddækkede områder til deres reder. Det kan også være en god idé at genskabe et højt vandniveau i inddæmmede områder. Ved at respektere tranernes yngleområder og undlade at forstyrre dem hjælper man med at bevare tranen og dens levevilkår.

Tranen er en smuk og unik fugl, der er værd at opleve. Hvis du ønsker at læse mere om traner, herunder den aktuelle bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår begyndte tranen at blive ynglefugl igen i Danmark?

Tranen begyndte at blive ynglefugl igen i Danmark i 1952, efter at have været forsvundet fra landet i cirka 100 år.

Hvor yngler tranen i Danmark?

Tranen yngler primært i Nordjylland, men der har også været ynglende traner på Bornholm og på Sjælland siden henholdsvis 1990 og 2007.

Hvornår ankommer de danske traner til landet?

De danske traner ankommer til landet i marts.

Hvornår trækker de danske traner sydpå?

De danske traner trækker sydpå til Spanien og Nordafrika omkring september.

Hvor kan man bedst opleve tranen i Danmark?

Tranen kan bedst opleves i Sydthy og på Læsø.

Hvilke typer levesteder foretrækker tranen?

Tranen yngler både i åbne hedemoser og tilgroede moser samt til tider i mindre skovmoser.

Hvad spiser tranerne primært?

Tranerne spiser primært planteføde, men de kan også tage insekter og andre smådyr, som de finder i moser og enge.

Hvad er tranens dans og hvilken betydning har den?

Når tranerne udfører deres dans, paraderer de med hurtige og stive skridt og hopper indimellem op med udspredte vinger for derefter at bukke sig mod hinanden. Dansen er en del af parringsspillet, men menes også at have en mere generel social betydning.

Hvordan kan man hjælpe tranen?

Man kan hjælpe tranen ved at undlade at dræne egnede yngleområder, da tranerne kræver vanddækkede arealer til redeplaceringen. Man kan også genskabe et højt vandniveau i inddæmmede områder. Desuden er det vigtigt at undlade at færdes inden for en afstand af 300 meter fra yngleområdet fra marts og frem til midten af juli.

Hvordan er tranen beskyttet i Danmark?

Tranen er beskyttet af Fuglebeskyttelsesdirektivet, hvor den er opført på bilag I. Den er også opført på Bonn-konventionens og Bern-konventionens liste II. Derudover er tranen fredet i Danmark og opført på CITES/Washingtonkonventionens liste II /bilag A.

Andre populære artikler: Dværgflagermus: Danmarks mindste flagermusartAlmindelig ulvefod: En sjælden plante i DanmarkBlishøne: En almindelig ynglefugl i DanmarkHaren: En omfattende guide til dette fascinerende dyrLøgfrøen: En sjælden og fascinerende padde i DanmarkBrombær – En vild og tornerig buskSortstrubet lom: En guide til denne fascinerende fuglButsnudet frø: En omfattende guideMink – Et lille rovdyr med stor betydningGuide til brushane: Udbredelse, levevis og beskyttelseSkæv vindelsnegl: En sjælden og sårbar artAlmindelig Lungelav: En sjælden og truet art i DanmarkSuder: En Almindelig Fisk i DanmarkKæmpebjørneklo: En guide til at genkende og håndtere denne invasive planteMajsild: En Stimefisk med Unikke EgenskaberSorthovedet måge: En guide til denne fascinerende fuglMyrer – En omfattende guide til Danmarks små insekterMosehornugle: En truet fugleart i DanmarkHjortetunge: En fredet bregne i den danske naturAmerikansk knivmusling: En invasiv art på den danske kyst