livop.dk

Brun rotte: En udbredt og almindelig art i Danmark

Brun rotte (Rattus norvegicus) er en østasiatisk art, der sandsynligvis blev indført til Europa allerede i middelalderen. I Danmark er den brune rotte vidt udbredt og almindeligt forekommende i hele landet. Denne artikel vil give dig et indblik i brun rottes udseende, levevis og føde, samt hvordan den reguleres og beskyttes.

Udseende

Den brune rotte måler typisk mellem 21-29 cm fra snudespids til halerod, mens halen er omkring 20 cm lang. Hannen er generelt større end hunnen og vejer normalt mellem 200 og 250 gram. Hovedet er spidst, ørerne sparsomt behårede, og den brune rotte har store mejselformede fortænder, som er rodåbne. Dette betyder, at tænderne vokser kontinuerligt og slides, når de bruges.

Halen er ikke pelsklædt som resten af kroppen, men er dækket af små stive børster. Pelsen på bugen er gråhvid, mens den på oversiden af dyret er mørkebrun eller grålig. Den brune rotte har en særligt udviklet følesans, da den bruger lange følehår i pelsen til at navigere.

Føde

Den brune rotte er en altædende art og spiser både planteføde og dyrisk føde. Korn og frø udgør en betydelig del af dens kost, men den kan også tage insekter, snegle, fisk, frøer, fugle, fugleæg og ådsler.

Levevis

Den brune rotte foretrækker at leve i kloakker og bebyggelse, men den kan også findes i gangsystemer, som den selv graver i skrænter eller under bebyggelse. Hvor der er gode levevilkår, dannes der kolonier af brun rotte. En koloni består af små familiegrupper, kaldet klaner, hvor der er både hanner, hunner og unger. Dog dominerer en enkelt han i klanen, og rotterne er aggressive over for rotter, som ikke er en del af kolonien.

Den brune rotte er overvejende nataktiv og viser ingen sæsonmæssige ændringer i løbet af året, når den lever i bygninger eller kloakker. Den kan få unger hele året, og det er ikke ualmindeligt, at en rotte kan få fem-syv kuld unger årligt. Hvert kuld består af seks til otte unger. Drægtighedsperioden er ca. 22 dage, og hunnen er klar til at parre sig igen kort efter fødslen. Ungerne die i tre-fire uger, hvorefter de er i stand til at klare sig selv. Allerede når de er tre måneder gamle, kan ungerne selv reproducere sig.

Vidste du…?

Den brune rotte tilhører musegruppen, som er en undergruppe af gnavere. Gnavere udgør den største gruppe af pattedyr med mere end 2000 arter på verdensplan.

Beskyttelse og regulering

Den brune rotte er omfattet af Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. Det er vigtigt at bekæmpe rotter for at undgå spredning af sygdomme og skader på bygninger og infrastruktur. Hvis du har mistanke om rotter, bør du kontakte en professionel rottebekæmper for at få hjælp.

For at beskytte og regulere bestanden af brun rotte er det vigtigt at være opmærksom på tidlige tegn på deres tilstedeværelse, såsom ekskrementer eller skader på fødevarer. Det er også vigtigt at sikre, at affald og fødevarer opbevares forsvarligt for at minimere tiltrækningen af rotter.

Indberet dine fund af brun rotte eller andre arter i den danske natur på artsportal.

Brun rotte: Et omfattende kendskab til denne østasiatiske art

Brun rotte (Rattus norvegicus) er en østasiatisk art, der sandsynligvis blev indført til Europa allerede i middelalderen. I Norden menes den at være blevet indført i 1700-tallet. I dag er den brune rotte vidt udbredt og almindeligt forekommende i hele Danmark.

Udseende og anatomiske egenskaber

Den brune rotte måler typisk mellem 21-29 cm fra snudespids til halerod, mens halen er omkring 20 cm lang. Hannen er større end hunnen, og vægten ligger normalt mellem 200 og 250 gram.

Den brune rotte har et spidst hoved, sparsomt behårede ører og store mejselformede fortænder, som er rodåbne. Dette betyder, at tænderne vokser kontinuerligt og slides i takt med, at de bliver brugt. Halen er dækket af små stive børster og er ikke pelsklædt som resten af kroppen. Pelsen på bugen er gråhvid, mens den på oversiden af dyret er mørkebrun eller grålig. Brun rotte har også en veludviklet følesans, hvor lange følehår bruges til at navigere i omgivelserne.

Føde og spisevaner

Brun rotte er omnivor og spiser både planteføde og dyrisk føde. Korn og frø udgør en betydelig del af dens kost, men denne rotteart spiser også insekter, snegle, fisk, frøer, fugle, fugleæg og ådsler.

Levevis og adfærd

Brun rotte foretrækker at leve i kloakker og bebyggelse, men den kan også findes i gangsystemer, som den selv graver i skrænter eller under bebyggelse. Hvor der er gode levevilkår, findes brun rotte i kolonier. En koloni består af mindre familiegrupper, også kaldet klaner, hvor der både er hanner, hunner og unger, men hvor en enkelt han dominerer. Rotterne er aggressive over for rotter, som ikke er en del af kolonien.

Den brune rotte er overvejende nataktiv og viser stort set ingen sæsonmæssige ændringer i adfærd, når den lever i bygninger eller kloakker. Den kan få unger hele året, og det er ikke ualmindeligt, at en rotte kan få fem-syv kuld unger årligt. Hvert kuld består af seks til otte unger. Drægtighedsperioden er omkring 22 dage, og hunnen er hurtigt klar til at parre sig igen efter fødslen. Ungerne dieg i tre-fire uger, hvorefter de er i stand til at klare sig selv. I en alder af tre måneder kan ungerne selv reproducere sig.

Naturlige fjender

Mange rovdyr kan tage rotter som bytte, men det har ingen betydning for bestandene, da brun rotte er en af de større arter, der tilhører musegruppen, som i sig selv er en undergruppe af gnavere. Gnaverne er den største gruppe af pattedyr med over 2000 arter på verdensplan.

Beskyttelse og regulering

Brun rotte er omfattet af Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. For mere information om rottebekæmpelse kan du læse på relevante kilder. Du kan også indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportal.

Andre populære artikler: Grønåret Kålsommerfugl: En Guide til Danmarks Smukke SommerfuglAlmindelig mynah: En introduktion til denne fascinerende fuglPensel-klippekrabbenGuide til brushane: Udbredelse, levevis og beskyttelseRødgran: En Nøjsom Skovtræart med Stor Udbredelse i DanmarkKarpen – En asiatisk fisk med betydning i DanmarkBenved – En populær prydbusk med farvestrålende frugterContortafyr: Et hårdført træ med en unik tilpasningsevneHavtorn: En guide til denne alsidige buskAlmindelig strandsnegl: En guide til at lære om dette fascinerende dyrKoralrod: En sjælden og fascinerende orkidé i DanmarkPomeransfugl: En trækfugl, der besøger DanmarkAlmindelig pæleorm: En invasiv art i de danske farvandeDet Hvide C: En Fascinerende Sommerfugl i DanmarkAurora – En karakteristisk sommerfugl i den danske naturVildæbler: En Guide til NaturelskereGuide til Flueblomst: En lille orkidé med insektlignende blomsterSalep-gøgeurt: En sjælden orkidé i DanmarkBramgås: En omfattende guide til denne fascinerende fuglRynket rose – hyben