livop.dk

Karpen – En asiatisk fisk med betydning i Danmark

Karpen, også kendt som Cyprinus carpio, er en fisk med oprindelse i Asien. Den var tidligere udbredt i et område, der strakte sig fra Manchuriet over Japan, Kina og Mellemøsten til områderne omkring Sortehavsfloderne, hvor den i næsten 2000 år har været en vigtig fisk i dambrug. Karpen har spredt sig til Europa enten via flodsystemer eller med hjælp fra romerne. Fra 1300-1500-tallet blev karpen udbredt i Europa, og den er også blevet introduceret i Danmark i begyndelsen af det 16. århundrede. Karpen er udbredt i hele Danmark undtagen på nogle af de mindre øer, og dens nuværende udbredelse skyldes primært udsætning både historisk og i nyere tid.

Leveområder

Karpen lever i søer, damme og langsomt flydende floder. Den kan også findes i brakvand, hvor den kan tåle saltindhold helt op til 1,8%. Karpen har ikke store krav til iltindholdet i vandet og kan i perioder trække vejret gennem munden. Den foretrækker lavvandede områder med vegetation og blød bund.

Udseende

I Danmark findes kun domesticerede former af karpen. Disse former er generelt mere højryggede end vildformen og varierer også i skældækning. Den vilde karpe, som ikke findes i Danmark, er torpedoformet og skældækket. Skælkarpen, som minder mest om vildformen i Danmark, er dækket af middelstore, ensartede skæl, der sidder jævnt fordelt på kroppen. Spejlkarpen er en variant med særligt store spejlskæl, og læderkarpen har stort set ingen skæl. Alle karper har en mørk brun-grøn ryg og en hvid til lys gullig bug. Skællene på siderne er generelt bronzefarvede til grønlige, mens skindet hos de varianter, der mangler skæl, er grønligt. Karpen bliver sjældent over 20 kg i Danmark, men fisk på 10-15 kg er ikke ualmindelige. I udlandet er der eksemplarer på over 1 meter, men i Danmark, der ligger tæt på nordgrænsen for karpens udbredelse, bliver de dog næppe så store. Karpen har fire skægtråde, en i hver side af munden og to kortere på overlæben. Munden kan skydes frem ligesom hos brasen. Udover de nævnte varianter findes der i Danmark også udsatte koikarper, der findes i mange farvevarianter og ofte sælges som havedamsfisk.

Levevis

Karpen lever naturligt i nedre del af store flodsystemer og tilstødende søer. I Danmark findes karpen i mange større søer samt i moser, gadekær og mindre damme, hvor de typisk er udsat af fiskere. Karpen svømmer ofte rundt i grupper.

Med sin historiske betydning som dambrugsfisk og dens tilpasningsevne til forskellige vandmiljøer er karpen en fascinerende fisk. Den har fundet sin vej til Danmark og beriger vores søer og damme med sin tilstedeværelse.

Karper: En indførelse til en asiastisk dambrugsfisk

Karpen, også kendt som Cyprinus carpio, er en interessant fiskesort med asiatisk oprindelse. Den har været udbredt i regioner såsom Manchuriet, Kina, Mellemøsten og op til Sortehavsfloderne i næsten 2000 år. Karpen har senere spredt sig til Europa ved hjælp af flodsystemerne og måske også via romerne. Den blev først populær i Europa i 1300-1500-tallet. I Danmark blev karperne indført i begyndelsen af det 16. århundrede, og Peder Oxe var en af de mænd, der virkelig fremmede karpeavl i landet.

Levesteder for karper

Karpen trives i søer, damme og langsomt flydende floder. Den kan endda overleve i brakvand med et saltindhold på op til 1,8%. Karpen har ikke strenge krav til iltindholdet i vandet og kan i perioder trække vejret gennem munden. Den foretrækker lavvandede områder med rig vegetation og en blød bund.

Udseende

I Danmark findes kun domesticerede former af karper, og de adskiller sig fra vilde karper i udseende. De domestikerede karper er generelt mere højryggede og varierer i deres skældækning. Den vilde karpe, som ikke findes i Danmark, har en torpedoform og er fuldt skældækket.

Skælkarpen minder mest om vildformen i Danmark. Den er dækket af middelstore, ensartede skæl, der sidder jævnt fordelt på kroppen. Spejlkarpen er en variant med særligt store skæl, og der findes også læderkarpen, hvor skællene helt eller delvist mangler. Generelt har karpen en mørkebrun-grøn ryg og en hvid til lys gullig bug. Skællene på siden er normalt bronzefarvet til grønlig. Karper vokser sjældent over 20 kg i Danmark, men der er rapporter om karper på mellem 10-15 kg. Udlandet har eksemplarer på over en meter, og under optimale forhold kan karpen nå en maksimal længde på over 120 cm.

Karpens mund har fire skægtråde, en på hver side af munden og to kortere på overlæben. Den kan skyde munden frem ligesom brasen. Udover de nævnte variationer findes der også udsatte koikarper i Danmark. Det er usikkert, om disse koikarper er en fremavling af den østlige karpe eller en hybrid mellem karpen og en østlig art/underart. Koikarper findes i mange farvevarianter og sælges ofte som havedamsfisk. Nogle steder kan man dog støde på dem i naturen på grund af udsætning.

Levevis for karper

Karpen lever naturligt i nedre dele af store flodsystemer og tilhørende søer. I Danmark er karpen at finde i mange større søer, samt i moser, gadekær og mindre damme, hvor de typisk er blevet udsat af fiskere. Karper er ofte set svømme i grupper.

Karper er en spændende fiskeart, der har fundet en niche i Danmarks vandmiljø. Hvis du er interesseret i fiskeri, vil det være en god idé at udforske karpenes verden og opleve den unikke skønhed ved disse fisk. Med deres særegne udseende og forskellige former er karper en interessant fisk at observere og lære om. Så tag på en fiskeudflugt eller besøg nogle af de steder, hvor karpen er kendt for at være til stede, og oplev denne fantastiske fiskeart helt tæt på.

Andre populære artikler: Bjerganden: En Mellemstor DykandRødøret, guløret og cumberland terrapinSkovmus: En almindelig og fascinerende gnaver i DanmarkTåre-akacie: En Hurtigt Voksende Busk med Invasiv PotentialePattedyr i Danmark: En omfattende guide til vores vilde dyrelivBredøret flagermus: En sjælden og fascinerende artGrøn mosaikguldsmed: En sjælden og farvestrålende guldsmed i DanmarkAlmindelig spidsmus – en omfattende guideDværgmus – Danmarks mindste gnaverSplitterne: En fascinerende fugl i det danske dyrelivVaskebjørn: En omfattende guide til dette fascinerende dyrTårnfalken – Danmarks Almindelige RovfuglHedehøg: En truet fuglearter i DanmarkAlmindeligt firben: En guide til Danmarks slanke krybdyrSortstrubet lom: En guide til denne fascinerende fuglViolsmælder: En sjælden bille i DanmarkStenbideren: En fascinerende havfisk med en unik reproduktionscyklusFjeldribs – En alsidig og robust busk til danske landskaberSpættet sæl – Den mest almindelige sælart i DanmarkTagrør – Et karakteristisk græs i den danske natur