livop.dk

Bysvalen: En elegant og tilpasningsdygtig fugl

Bysvalen (Delichon urbica) er en meget almindelig ynglefugl og trækgæst over hele landet. Den er en sommergæst, der typisk ses fra maj til september. Den er almindelig både i det udyrkede land og i centrum af større byer. Oprindeligt yngler arten i bjerg- og klippeterræn, men den har tilpasset sig menneskeskabte strukturer og bygger rede på bygninger, dog også enkelte steder i naturen, f.eks. på Møns og Stevns Klint. Bysvalen ses ofte søge føde langs kysten, over søer og moser og strejfer vidt omkring fra redestederne eller når den flyver forbi i træktiden. Den tilbringer vinteren i tropisk Afrika. Bestanden af bysvaler har været jævnt stigende siden 1990, selvom den danske bestand af bysvaler er ret svingende omkring 50.000 ynglepar.

Udseende

Bysvalen er en elegant lille svale med kløftet hale. Den er let genkendelig på sin sortblå, glinsende overside og hvide underside. Vingerne er sorte, ligesom den relative korte, moderat kløftede hale. Fødderne er hvidfjerede. Bysvalen har en længde på 13,5 – 15 cm og en vingefang på 30 – 35 cm. Den vejer omkring 20 g. Flugten er ikke så hurtig som landsvalens, men mere flagrende og vekslende med momenter af lange glid på plane vinger. Stemmen er et tørt, kvidrende prriitt-prriitt. Sangen er mere knitrende og ikke så vellydende som landsvalens. Bysvalen kvidrer uophørligt og larmende i kolonier.

Levevis

Bysvalen yngler almindeligt i kolonier overalt i åbent terræn. Den bygger murer af vådt ler og skaber en lukket halvkugleformet redekuppel med et lille indgangshul foroven. Reden klinet fast under tagskæg, tagudhæng og lignende, på tagspær og vægge udvendigt på huse, og undertiden også på færger uden at tage sig af menneskelig aktivitet. Bysvalen lægger typisk 4-5 æg. Rugetiden varer 14 dage, og opfostringen af ungerne tager 19-22 dage. Den har 2-3 kuld årligt. Når ungerne er blevet flyvefærdige og har forladt reden, sidder bysvalerne ofte i mængder på telefontråde som noder i et partitur. Uden for yngletiden overnatter de kollektivt i træer. Inden afrejsen til Afrika om efteråret samles de i store flokke og kan ses i stort tal over søer og moser.

Føde

Bysvalen jager som nævnt i større højde end de to andre svaler. Den fanger flyvende insekter højt til vejrs, men foretager også jagt på insekter og andre smådyr i lavere luftlag.

Vidste du…?

Ungerne kan, ligesom hos mursejlerne, gå i en dvalelignende tilstand med nedsat kropstemperatur, hvor forbruget af energi er mindsket. Dette sker, hvis de på grund af dårligt vejr og ringe fødemængde må sulte i længere tid. Derved kan de klare sig igennem sultperioder, indtil føden igen er tilgængelig, og de kan fodres hyppigt.

Beskyttelse af arten

Bysvalen er en fredet art i Danmark. Det er vigtigt at indberette fund af bysvaler og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Med sin elegante fremtoning og tilpasningsdygtighed er bysvalen en fascinerende fugl, der beriger vores natur og bymiljøer. Gennem sin evne til at tilpasse sig menneskeskabte strukturer har den fundet en plads i vores hverdag og er blevet en del af vores kulturarv. Lad os værne om bysvalen og dens levesteder, så vi kan nyde synet af denne smukke fugl i mange år fremover.

Andre populære artikler: Tårnsnegl: En Almindelig Men Fascinerende SkabningRundfinnet radeløv: En sjælden bregne i DanmarkGrøn frø: En fascinerende amfibie i det danske dyrelivSortplettet blåfugl: En sjælden sommerfugl i DanmarkRørdrum – En fascinerende fuglRødstrubet lom: En fascinerende fugl med global udbredelseLysbuget knortegås – en trækfugl i DanmarkGuide til Mygblomst: En sjælden orkidé i DanmarkTragt-kantarelBenved – En populær prydbusk med farvestrålende frugterRudskalle: En guide til denne fascinerende fiskVandremusling: En invasiv art, der truer vores søer og vandløbAtlinganden: En Fascinerende SvømmeandRødmus: En Guide til Danmarks StudsmusKortnæbbet gås: En lille og lys gås med unikke karakteristikaSyren, almindeligInsekter: Naturens små vidundereIndisk huskrageFløjlsand: En Sort Dykand med Unikke TrækHestekastanje: Et smukt og alsidigt træ