livop.dk

Mark-champignon: En almindelig svamp på græsmarker og græsplæner

Mark-champignon (Agaricus campestris) er en almindelig svamp, der trives på græsmarker, græsplæner, haver og parker med næringsrig jord. Den vokser ofte i hekseringe eller i små flokke. Mark-champignon trives bedst i perioder med meget regn efter en tør sommer og kan ses fra juni til oktober. Lad os dykke ned i en nærmere beskrivelse af denne fascinerende svamp.

Beskrivelse af Mark-champignon

Mark-champignon har en karakteristisk vækstcyklus. Svampen begynder at vokse frem helt kugleformet, hvorefter hatten åbner op og bliver næsten flad. Hattens diameter kan variere mellem 3-8 cm. Hatten er hvid og dækket af små skæl, hvilket giver den en tør og mat overflade. Lamellerne på undersiden af hatten er frie, tætte og ret brede. I starten er de svagt rosa, men de modnes til en chokoladebrun farve, der kan blive næsten sort på modne svampe.

Stokken på Mark-champignon er kort og bliver typisk mellem 3-6 cm høj og 1-1,5 cm i diameter. Den har en enkelt hvid, glat og tynd ring omkring stokken umiddelbart under hatten. Stokken er let opsvulmet ved foden. Når man skærer svampen igennem, vil man opdage, at kødet er hvidt med en svag rødme.

Forvekslingsmuligheder

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Mark-champignon kan forveksles med andre arter af champignon. En af disse er den giftige og ubehageligt lugtende karabol-champignon (Agaricus xanthoderma). Karabol-champignon har en kraftig ubehagelig lugt, og ved berøring bliver hatranden og kødet i stokbasis hurtigt, men ikke vedblivende, smørgult.

En anden mulighed for forveksling er den spiselige have-champignon (Agaricus bisporus). Have-champignon vokser omkring møddinger og kompostbunker og ikke på græs som mark-champignon. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på vækststedet for at undgå forveksling.

Endelig kan mark-champignon også forveksles med den giftige snehvide fluesvamp (Amanita virosa). Mark-champignon kan dog let kendes fra snehvid fluesvamp, da fluesvampen har hvide lameller og sporer og ingen skæl på hatten.

Afsluttende bemærkning

Mark-champignon er en almindelig svamp, der kan findes på græsmarker, græsplæner, haver og parker. Den er relativt let at genkende med sin hvide hat og chokoladebrune lameller. Dog er det vigtigt at være opmærksom på forvekslingsmulighederne, især med giftige svampe som karabol-champignon og snehvid fluesvamp.

Hvis du finder mark-champignon eller andre svampe i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen for at hjælpe med at kortlægge vores biodiversitet.

Mark-champignon: En Almindelig Svamp på Græsmarker og Græsplæner

Mark-champignon (Agaricus campestris) er en almindelig svamp, der findes på græsmarker, græsplæner, haver og parker med næringsrig jord. Den vokser typisk i hekseringe eller i små flokke og kan ses fra juni til oktober. Svampen trives særligt godt efter en tør sommer, hvor der pludselig kommer meget regn, og den kan vokse talrigt frem i disse forhold.

Beskrivelse af Mark-champignon

Mark-champignonen begynder at vokse frem som en kugleformet hat, der efterhånden åbner sig og bliver næsten flad. Hatten kan nå en diameter på 3-8 cm og er hvid med små skæl. Overfladen er tør og mat. Lamellerne, som er de ribber, der findes under hatten, er frie, tætte og ret brede. I starten har de en svag rosa farve, men på modne svampe kan de blive chokoladebrune eller næsten sorte.

Stokken på Mark-champignonen er kort og måler cirka 3-6 cm i højden og 1-1,5 cm i diameter. Den har en hvid, glat og tynd ring omkring stokken umiddelbart under hatten. Stokken er også let opsvulmet ved foden. Når Mark-champignonen skæres igennem, har kødet en hvid farve med en svag rødme.

Forvekslingsmuligheder

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Mark-champignonen kan forveksles med andre arter af champignon, herunder den giftige og ubehageligt lugtende karabol-champignon (Agaricus xanthoderma). Karabol-champignonen har en kraftig ubehagelig lugt, og hatranden og kødet i stokbasen bliver hurtigt, men ikke vedvarende, smørgult ved berøring.

Mark-champignonen kan også forveksles med den spiselige have-champignon (Agaricus bisporus), der vokser omkring møddinger og kompostbunker, og ikke på græs som Mark-champignonen. Endelig kan Mark-champignonen også forveksles med den giftige snehvide fluesvamp (Amanita virosa). Forskellen mellem Mark-champignonen og fluesvampen er, at fluesvampen har hvide lameller og sporer samt ingen skæl på hatten.

Mark-champignon kan let kendes fra snehvid fluesvamp da fluesvampen har hvide lameller og sporer og ingen skæl på hatten. – Jens H. Petersen/MycoKey

Hvis du finder Mark-champignoner eller andre arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Guide til danske svampe: Mark-champignon

Mark-champignon (Agaricus campestris) er en almindelig svamp, der trives på græsmarker og græsplæner. Den kan også findes i haver og parker med næringsrig jord. Ofte ses den vokse i hekseringe eller i små flokke. Mark-champignon dukker op omkring juni og forsvinder igen ved udgangen af oktober. Svampen trives særligt godt efter en tør sommer, når der kommer meget regn.

Beskrivelse af Mark-champignon

Mark-champignons hat vokser frem kugleformet og åbner sig derefter og bliver næsten flad. Den kan nå en diameter på 3-8 cm. Hatten er hvid med små skæl, og overfladen er tør og mat. Lamellerne er frie, tætte og ret brede. De har en chokoladebrun farve, som kan blive næsten sort på modne svampe. På unge eksemplarer er farven svagt lyserød.

Stokken er kort og måler typisk 3-6 cm i højden og 1-1,5 cm i diameter. Svampen har en enkelt hvid, glat og tynd ring omkring stokken lige under hatten. Stokken er let opsvulmet ved foden. Når Mark-champignon skæres, er kødet hvidt med en svag rødme.

Forvekslingsmuligheder

Det er vigtigt at kunne kende Mark-champignon fra andre champignon-arter, herunder både giftige og spiselige. Den giftige og ubehageligt lugtende karabol-champignon (Agaricus xanthoderma) ligner til forveksling Mark-champignon, men har en kraftig ubehagelig lugt. Hatranden og kødet i stokbasis bliver hurtigt smørgule ved berøring, men farven forsvinder igen.

Den spiselige have-champignon (Agaricus bisporus) kan også forveksles med Mark-champignon. Dog vokser have-champignon omkring møddinger og kompostbunker, ikke på græs som mark-champignon. Sidst men ikke mindst kan Mark-champignon forveksles med den giftige snehvide fluesvamp (Amanita virosa). Denne fluesvamp kan kendes fra Mark-champignon ved dens hvide lameller og sporer samt mangel på skæl på hatten.

Mark-champignon er en smuk og lækker svamp. Jeg har brugt den til mange af mine svampeopskrifter og har aldrig haft problemer med at identificere den korrekt.

– Svampeentusiast

Anerkend dine fund af mark-champignon

Hvis du støder på mark-champignon i den danske natur, kan du indberette dit fund på artsportalen. Dette bidrager til en bedre forståelse af svampearten og dens udbredelse i Danmark.

Så tag ud på en tur i naturen, og se om du kan finde denne smukke og spiselige svamp, mark-champignon!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er mark-champignon?

Mark-champignon, også kendt som Agaricus campestris, er en almindelig svamp, der findes på græsmarker og græsplæner. Den kan også vokse i haver og parker med næringsrig jord. Svampen vokser typisk i hekseringe eller i små flokke. Den viser sig fra juni og forsvinder igen ved udgangen af oktober. Mark-champignon vokser særligt talrigt frem, når der kommer meget regn efter en tør sommer.

Hvordan ser mark-champignon ud?

Hatten på mark-champignon vokser først frem som en kugle, hvorefter den åbner sig og bliver næsten flad. Den kan have en diameter på 3-8 cm. Hatten er hvid og har små skæl. Overfladen er tør og mat. Lamellerne på undersiden af hatten er frie, tætte og ret brede. Lamellerne starter som en svag rosa farve på unge eksemplarer, men bliver chokoladebrune og kan næsten være sorte på modne svampe. Stokken er kort og bliver 3-6 cm høj med en diameter på 1-1,5 cm. Mark-champignon har en enkelt hvid, glat og tynd ring omkring stokken umiddelbart under hatten. Stokken er let opsvulmet ved foden. Kødet på friske eksemplarer er hvidt med en svag rødme, når det skæres igennem.

Hvilke forvekslingsmuligheder er der med mark-champignon?

Mark-champignon kan forveksles med andre arter af champignon, herunder den giftige og ubehageligt lugtende karabol-champignon (Agaricus xanthoderma). Karabol-champignon har en kraftig, ubehagelig lugt, og ved berøring bliver hatrand og kød i stokbasis hurtigt, men ikke vedvarende, smørgule. Mark-champignon kan også forveksles med den spiselige have-champignon (Agaricus bisporus). Have-champignon vokser omkring møddinger og kompostbunker og ikke på græs som mark-champignon. Endelig kan mark-champignon også forveksles med den giftige snehvide fluesvamp (Amanita virosa). Mark-champignon kan dog let kendes fra fluesvampen, da fluesvampen har hvide lameller og sporer samt ingen skæl på hatten.

Hvornår vokser mark-champignon frem?

Mark-champignon viser sig typisk fra juni og forsvinder ved udgangen af oktober. Den vokser særligt talrigt frem, når der kommer meget regn efter en tør sommer.

Hvor vokser mark-champignon?

Mark-champignon vokser på græsmarker og græsplæner. Den kan også findes i haver og parker med næringsrig jord. Svampen forekommer typisk i hekseringe eller i små flokke.

Hvad er størrelsen på mark-champignons hat?

Mark-champignons hat kan have en diameter på 3-8 cm.

Hvad er farven og konsistensen af mark-champignons hat?

Mark-champignons hat er hvid med små skæl. Overfladen er tør og mat.

Hvordan ser lamellerne på mark-champignonen ud?

Lamellerne på mark-champignonen er frie, tætte og ret brede. De starter som en svag rosa farve på unge eksemplarer, men bliver chokoladebrune og kan næsten være sorte på modne svampe.

Hvordan ser stokken på mark-champignonen ud?

Stokken på mark-champignonen er kort og bliver 3-6 cm høj med en diameter på 1-1,5 cm. Den har en enkelt hvid, glat og tynd ring omkring stokken umiddelbart under hatten. Stokken er let opsvulmet ved foden.

Hvad er kødet på mark-champignonen?

Kødet på friske eksemplarer af mark-champignonen er hvidt med en svag rødme, når det skæres igennem.

Andre populære artikler: Blåhals: En Fascinerende Ynglefugl i DanmarkStillehavsøsters: En introduktion til en invasiv artGrandis: En Guide til det Majestætiske TræBrun rotte: En udbredt og almindelig art i DanmarkRudskalle: En guide til denne fascinerende fiskMarkfirben: Et kraftigt og kortbenet firbenPurpur pampasgræs: En smuk og tueformet græs fra SydamerikaVildsvin: Et fascinerende dyr i den danske naturRundlobet bjørneklo: En invasiv art i DanmarkKnopsvane: En omfattende guide til Danmarks majestætiske fuglMangebladet lupinVildkanin – En omfattende guide til dette fascinerende dyrBøg: Et almindeligt og smukt træ i DanmarkLaks: En guide til denne fascinerende fiskMosser, lav og alger: En omfattende guideBrun Graciliariatang: En introduktion til denne invasive rødalgeSangsvane: En smuk trækfugl, der overvintrer i DanmarkKinesisk sovekutling: En indført art i EuropaBjerg-ulvefod: En sjælden og forsvunden plante i DanmarkHusmåren: En almindelig og fascinerende dansk dyreart